Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 14. juni 2017 - Strasbourg

23. Beskatning af havne (forhandling)
CRE

Redegørelse ved Kommissionen: Beskatning af havne (2017/2704(RSP))

Pierre Moscovici (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Wim van de Camp for PPE-Gruppen, Kathleen Van Brempt for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, João Pimenta Lopes for GUE/NGL-Gruppen, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, og Angelo Ciocca for ENF-Gruppen.

(Mødet udsat i nogle minutter)

Talere: Ivo Belet, Bogusław Liberadzki, Renaud Muselier, Seán Kelly og Franck Proust.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák.

Indlæg af Pierre Moscovici.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik