Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2733(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B8-0405/2017

Debatter :

PV 14/06/2017 - 24
CRE 14/06/2017 - 24

Omröstningar :

PV 15/06/2017 - 7.9
CRE 15/06/2017 - 7.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0274

Protokoll
Onsdagen den 14 juni 2017 - Strasbourg

24. Stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (2017/2733(RSP))

Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Rainer Wieland för PPE-gruppen, Mercedes Bresso för S&D-gruppen, Jan Zahradil för ECR-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Josep-Maria Terricabras för Verts/ALE-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, Pavel Svoboda, Claudia Țapardel och György Schöpflin.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák och Georgios Epitideios.

Talare: Pierre Moscovici.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Rainer Wieland, för PPE-gruppen, Mercedes Bresso, för S&D-gruppen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, för ALDE-gruppen, Josep-Maria Terricabras, för Verts/ALE-gruppen, om finansiering av politiska partier och politiska stiftelser på europeisk nivå (2017/2733(RSP)) (B8-0405/2017);

—   Beatrix von Storch för EFDD-gruppen, om finansiering av politiska partier och politiska stiftelser på europeisk nivå (2017/2733(RSP)) (B8-0406/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.9 i protokollet av den 15.9.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy