Назад 
 Напред 
RCVVOTESPVTACRE
Протокол
Сряда, 14 юни 2017 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността)
 4.Промяна на дневния ред
 5.Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 22 - 23 юни 2017 г. (разискване)
 6.Решение на президента Тръмп за оттеглянето на САЩ от споразумението за климата на COP21 (разискване)
 7.Тържествено заседание - Кот д'Ивоар
 8.Време за гласуване
  
8.1.Задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение ***I (гласуване)
  
8.2.Искане за снемане на имунитета на Роландас Паксас (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.3.Искане за снемане на имунитета на Милене Трошчински (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.4.Искане за снемане на имунитета на Жан-Мари льо Пен (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.5.Възражение във връзка с делегиран регламент: плащане за екологизиране (гласуване)
  
8.6.Необходимостта от стратегия на ЕС за предотвратяване и премахване на разликата в пенсиите на мъжете и жените (гласуване)
  
8.7.Доклад от 2016 г. относно Сърбия (гласуване)
  
8.8.Доклад от 2016 г. относно Косово (гласуване)
  
8.9.Доклад от 2016 г. относно бивша югославска република Македония (гласуване)
  
8.10.Положението в Демократична република Конго (гласуване)
  
8.11.Актуално състояние във връзка с изпълнението на Пакта за устойчиво развитие на Бангладеш (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Трансфер на бюджетни кредити
 13.Внесени документи
 14.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 15.Реформиране на една Европа, основана на ценностите, на наличието на ефикасни демократични институции и благоприятстваща една просперираща икономика в едно справедливо и приобщаващо общество (разискване по актуални въпроси)
 16.Последващи действия във връзка с „Панамските документи“ и принципите на правовата държава в Малта (разискване)
 17.Прилагането на Европейския фонд за стратегически инвестиции (разискване)
 18.Чуждестранни инвестиции в стратегически сектори (действия на ЕС) (разискване)
 19.Детската бедност (разискване)
 20.Европейска програма за икономика на споделянето - Онлайн платформите и цифровият единен пазар (разискване)
 21.Състав на Парламента
 22.Състав на комисиите и делегациите
 23.Данъчно облагане на пристанищата (разискване)
 24.Статут и финансиране на европейските политически партии и фондации (разискване)
 25.Дневен ред на следващото заседание
 26.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (212 kb) Присъствен списък (62 kb) Резултати от гласувания (169 kb) Резултати от поименно гласуване (721 kb) 
 
Протокол (86 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от гласувания (45 kb) Резултати от поименно гласуване (62 kb) 
 
Протокол (305 kb) Присъствен списък (70 kb) Резултати от гласувания (794 kb) Резултати от поименно гласуване (949 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност