Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Středa, 14. června 2017 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Jednání před prvním čtení v Parlamentu (schválení) (článek 69c jednacího řádu)
 4.Změna pořadu jednání
 5.Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 22. a 23. června 2017 (rozprava)
 6.Rozhodnutí prezidenta Trumpa o odstoupení Spojených států od dohody o klimatu uzavřené na konferenci COP 21 (rozprava)
 7.Slavnostní zasedání – Pobřeží slonoviny
 8.Hlasování
  
8.1.Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody ***I (hlasování)
  
8.2.Žádost, aby byl Rolandas Paksas zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.3.Žádost, aby byla Mylène Troszczynská zbavena imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.4.Žádost, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.5.Námitka vůči aktu v přenesené pravomoci: ekologické platby (hlasování)
  
8.6.Potřeba vypracovat strategii Evropské unie pro odstranění rozdílu ve výši důchodů žen a mužů a předcházení tomuto rozdílu (hlasování)
  
8.7.Zpráva o Srbsku za rok 2016 (hlasování)
  
8.8.Zpráva o Kosovu za rok 2016 (hlasování)
  
8.9.Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016 (hlasování)
  
8.10.Situace v Demokratické republice Kongo (hlasování)
  
8.11.Aktuální stav provádění bangladéšského paktu udržitelnosti (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Převody prostředků
 13.Předložení dokumentů
 14.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 15.Obnova Evropy založené na hodnotách, opírající se o účinné demokratické instituce a podporující prosperující hospodářství ve spravedlivé a soudržné společnosti (rozprava na aktuální téma)
 16.Kroky v návaznosti na tzv. Panama Papers a právní stát na Maltě (rozprava)
 17.Provádění Evropského fondu pro strategické investice (rozprava)
 18.Zahraniční investice ve strategických odvětvích (akce EU) (rozprava)
 19.Dětská chudoba (rozprava)
 20.Evropský program pro ekonomiku sdílení – On-line platformy a jednotný digitální trh (rozprava)
 21.Složení Parlamentu
 22.Členství ve výborech a delegacích
 23.Zdanění přístavů (rozprava)
 24.Status a financování evropských politických stran a nadací (rozprava)
 25.Pořad jednání příštího denního zasedání
 26.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (190 kb) Prezenční listina (62 kb) Výsledky hlasování (156 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (721 kb) 
 
Zápis (83 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledky hlasování (42 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (57 kb) 
 
Zápis (274 kb) Prezenční listina (63 kb) Výsledky hlasování (715 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1003 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí