Forrige 
 Næste 
RCVVOTESPVTACRE
Protokol
Onsdag den 14. juni 2017 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Forhandlinger før Parlamentets førstebehandling (godkendelse) (artikel 69c)
 4.Ændring af dagsordenen
 5.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 22.-23. juni 2017 (forhandling)
 6.Præsident Trumps beslutning om at trække USA ud af COP 21-klimaaftalen (forhandling)
 7.Højtideligt møde - Elfenbenskysten
 8.Afstemningstid
  
8.1.Bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne for at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen ***I (afstemning)
  
8.2.Anmodning om ophævelse af Rolandas Paksas' immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
8.3.Anmodning om ophævelse af Mylène Troszczynskis immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
8.4.Anmodning om ophævelse af Jean-Marie Le Pens immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
8.5.Indsigelse mod delegeret forordning: forgrønnelsesbetaling (afstemning)
  
8.6.Behovet for en EU-strategi til at gøre en ende på og forebygge kønsbestemt pensionsforskel (afstemning)
  
8.7.2016-rapport om Serbien (afstemning)
  
8.8.2016-rapport om Kosovo (afstemning)
  
8.9.2016-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien (afstemning)
  
8.10.Situationen i Den Demokratiske Republik Congo (afstemning)
  
8.11.Status for gennemførelsen af bæredygtighedsaftalen i Bangladesh (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Bevillingsoverførsler
 13.Modtagne dokumenter
 14.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 15.Gendannelsen af et Europa, der er baseret på værdier, forankret i effektive demokratiske institutioner og fremmer en blomstrende økonomi i et retfærdigt og sammenhængende samfund (debat om et aktuelt spørgsmål)
 16.Opfølgning af Panama-papirerne og retstatsforhold på Malta (forhandling)
 17.Gennemførelsen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (forhandling)
 18.Udenlandske investeringer i strategiske sektorer (EU-aktioner) (forhandling)
 19.Børnefattigdom (forhandling)
 20.Europæisk dagsorden for den kollaborative økonomi - Onlineplatforme og det digitale indre marked (forhandling)
 21.Parlamentets sammensætning
 22.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 23.Beskatning af havne (forhandling)
 24.Statut for og finansiering af europæiske politiske partier og fonde (forhandling)
 25.Dagsorden for næste møde
 26.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (175 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) Afstemningsresultater (154 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (721 kb) 
 
Protokol (81 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemningsresultater (43 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (55 kb) 
 
Protokol (273 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) Afstemningsresultater (699 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (851 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik