Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (έγκριση) (Άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 4.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
 5.Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22ας και 23ης Ιουνίου 2017 (συζήτηση)
 6.Η απόφαση του Προέδρου Trump να αποσύρει τις ΗΠΑ από τη συμφωνία COP 21 για το κλίμα (συζήτηση)
 7.Πανηγυρική συνεδρίαση - Ακτή Ελεφαντοστού
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού ***I (ψηφοφορία)
  
8.2.Αίτηση άρσης της ασυλίας του Rolandas Paksas (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.3.Αίτηση άρσης της ασυλίας της Mylène Troszczynski (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.4.Αίτηση άρσης της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.5.Αντίρρηση σχετικά με κατ’εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής: ενισχύσεις οικολογικού προσανατολισμού (ψηφοφορία)
  
8.6.Η ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικής της ΕΕ για την εξάλειψη και την πρόληψη του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών (ψηφοφορία)
  
8.7.Έκθεση του 2016 για τη Σερβία (ψηφοφορία)
  
8.8.Έκθεση του 2016 για το Κοσσυφοπέδιο (ψηφοφορία)
  
8.9.Έκθεση του 2016 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ψηφοφορία)
  
8.10.Η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ψηφοφορία)
  
8.11.Πορεία εφαρμογής του Συμφώνου Βιωσιμότητας στο Μπανγκλαντές (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Μεταφορές πιστώσεων
 13.Κατάθεση εγγράφων
 14.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 15.Η επαναθεμελίωση μιας Ευρώπης βασισμένης σε αξίες και προσηλωμένης σε αποτελεσματικούς δημοκρατικούς θεσμούς, η οποία προωθεί μια ευημερούσα οικονομία σε μια δίκαιη και συνεκτική κοινωνία (συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
 16.Η συνέχεια που δόθηκε στα έγγραφα του Παναμά και το κράτος δικαίου στη Μάλτα (συζήτηση)
 17.Εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (συζήτηση)
 18.Ξένες επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς (δράσεις της ΕΕ) (συζήτηση)
 19.Παιδική φτώχεια (συζήτηση)
 20.Ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία - Επιγραμμικές πλατφόρμες και η ψηφιακή ενιαία αγορά (συζήτηση)
 21.Σύνθεση του Σώματος
 22.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 23.Φορολόγηση των λιμένων (συζήτηση)
 24.Καθεστώς και χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων (συζήτηση)
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 26.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (214 kb) Κατάσταση παρόντων (63 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (168 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (721 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (90 kb) Κατάσταση παρόντων (12 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (46 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (64 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (310 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (731 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (943 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου