Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Keskiviikko 14. kesäkuuta 2017 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (hyväksyminen) (työjärjestyksen 69 c artikla)
 4.Esityslistan muuttaminen
 5.Eurooppa-neuvoston 22. ja 23. kesäkuuta 2017 pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu)
 6.Presidentti Trumpin päätös irrottaa Yhdysvallat COP 21 -ilmastosopimuksesta (keskustelu)
 7.Juhlaistunto – Norsunluurannikko
 8.Äänestykset
  
8.1.Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi ***I (äänestys)
  
8.2.Rolandas Paksasin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.3.Mylène Troszczynskin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.4.Jean-Marie Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.5.Delegoidun säädöksen vastustaminen: viherryttämistuki (äänestys)
  
8.6.Tarve unionin strategialle sukupuolten välisen eläke-eron poistamiseksi ja torjumiseksi (äänestys)
  
8.7.Serbiaa koskeva vuoden 2016 kertomus (äänestys)
  
8.8.Kosovoa koskeva vuoden 2016 kertomus (äänestys)
  
8.9.Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2016 kertomus (äänestys)
  
8.10.Kongon demokraattisen tasavallan tilanne (äänestys)
  
8.11.Kestävyyssopimuksen täytäntöönpanon tilanne Bangladeshissa (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Määrärahojen siirrot
 13.Vastaanotetut asiakirjat
 14.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 15.Arvoihin perustuvan, tehokkaisiin demokraattisiin toimielimiin ankkuroituneen ja kukoistavaa taloutta oikeudenmukaisessa ja yhteenkuuluvuutta edistävässä yhteiskunnassa tukevan Euroopan uudelleen perustaminen (ajankohtainen keskustelu)
 16.Panaman paperien jatkotoimet ja oikeusvaltioperiaate Maltalla (keskustelu)
 17.Euroopan strategisten investointien rahaston täytäntöönpano (keskustelu)
 18.Ulkomaiset investoinnit strategisilla aloilla (EU:n toimet) (keskustelu)
 19.Lapsiköyhyys (keskustelu)
 20.Yhteistyötaloutta koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma – Verkkoalustat ja digitaaliset sisämarkkinat (keskustelu)
 21.Parlamentin kokoonpano
 22.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 23.Satamien verotus (keskustelu)
 24.Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussääntö ja rahoitus (keskustelu)
 25.Seuraavan istunnon esityslista
 26.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (189 kb) Läsnäololista (62 kb) Äänestysten tulokset (156 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (721 kb) 
 
Pöytäkirja (82 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (43 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (64 kb) 
 
Pöytäkirja (273 kb) Läsnäololista (62 kb) Äänestysten tulokset (694 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (935 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö