Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. birželio 14 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (patvirtinimas) (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 4.Darbotvarkės pakeitimas
 5.Pasirengimas birželio 22 ir 23 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (diskusijos)
 6.Prezidento D. Trumpo sprendimas dėl JAV pasitraukimo iš Paryžiaus klimato susitarimo (COP 21) (diskusijos)
 7.Iškilmingas posėdis - Côte d'Ivoire
 8.Balsuoti skirtas laikas
  8.1.Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinio kiekio sumažinimas siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą ***I (balsavimas)
  8.2.Prašymas atšaukti Parlamento nario Rolando Pakso imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  8.3.Prašymas atšaukti Parlamento narės Mylène Troszczynski imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  8.4.Prašymas atšaukti Parlamento nario Jeano-Marie Le Peno (Jean-Marie Le Pen) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  8.5.Prieštaravimas deleguotajam aktui: žalinimo išmoka (balsavimas)
  8.6.Poreikis parengti ES strategiją siekiant pašalinti vyrų ir moterų pensijų skirtumą ir jo išvengti (balsavimas)
  8.7.2016 m. Komisijos ataskaita dėl Serbijos (balsavimas)
  8.8.2016 m. Komisijos ataskaita dėl Kosovo (balsavimas)
  8.9.2016 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos (balsavimas)
  8.10.Padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje (balsavimas)
  8.11.Tvarumo susitarimo įgyvendinimo padėtis Bangladeše (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.Asignavimų perkėlimas
 13.Gauti dokumentai
 14.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 15.Europos atnaujinimas, paremtas vertybėmis, įtvirtintas efektyviomis demokratinėmis institucijomis ir skatinantis klestinčią ekonomiką teisingoje ir darnioje visuomenėje (diskusija aktualia tema)
 16.Tolesni veiksmai Panamos dokumentų klausimu ir teisinės valstybės principo užtikrinimas Maltoje (diskusijos)
 17.Europos strateginių investicijų fondo įgyvendinimas (diskusijos)
 18.Užsienio investicijos į strateginius sektorius (ES veiksmai) (diskusijos)
 19.Vaikų skurdas (diskusijos)
 20.Europos bendro vartojimo ekonomikos darbotvarkė - Interneto platformos ir bendroji skaitmeninė rinka (diskusijos)
 21.Parlamento sudėtis
 22.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 23.Uostų apmokestinimas (diskusijos)
 24.Europos politinių partijų ir fondų statutas ir finansavimas (diskusijos)
 25.Kito posėdžio darbotvarkė
 26.Posėdžio pabaiga
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
Protokolas (182 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (62 kb) Balsavimo rezultatai (157 kb) Vardinis balsavimas (721 kb) 
 
Protokolas (83 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (11 kb) Balsavimo rezultatai (42 kb) Vardinis balsavimas (55 kb) 
 
Protokolas (276 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (62 kb) Balsavimo rezultatai (702 kb) Vardinis balsavimas (928 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika