Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Środa, 14 czerwca 2017 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu)
 4.Zmiana porządku obrad
 5.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 22–23 czerwca (debata)
 6.Decyzja prezydenta Donalda Trumpa o odstąpieniu USA od porozumienia paryskiego w ramach COP 21 w sprawie zmiany klimatu (debata)
 7.Uroczyste posiedzenie - Wybrzeże Kości Słoniowej
 8.Głosowanie
  
8.1.Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego ***I (głosowanie)
  
8.2.Wniosek o uchylenie immunitetu Rolandasa Paksasa (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.3.Wniosek o uchylenie immunitetu Mylène Troszczynski (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.4.Wniosek o uchylenie immunitetu Jeana-Marie Le Pena (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.5.Sprzeciw wobec rozporządzenia delegowanego: płatność z tytułu zazieleniania (głosowanie)
  
8.6.Potrzeba opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach ze względu na płeć i zapobieganie występowaniu takich różnic (głosowanie)
  
8.7.Sprawozdanie dotyczące Serbii za 2016 r. (głosowanie)
  
8.8.Sprawozdanie dotyczące Kosowa za 2016 r. (głosowanie)
  
8.9.Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii (głosowanie)
  
8.10.Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga (głosowanie)
  
8.11.Aktualny stan wdrożenia porozumienia na rzecz zrównoważoności w Bangladeszu (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Przesunięcie środków
 13.Składanie dokumentów
 14.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 15.Podwaliny pod nową Europę opartą na wartościach i na skutecznych instytucjach demokratycznych oraz sprzyjającą dobrze prosperującej gospodarce w sprawiedliwym i spójnym społeczeństwie (debata na aktualny temat)
 16.Działania następcze w związku z dokumentami panamskimi i państwo prawa na Malcie (debata)
 17.Wdrażanie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (debata)
 18.Inwestycje zagraniczne w sektorach strategicznych (działania UE) (debata)
 19.Ubóstwo dzieci (debata)
 20.Europejski program na rzecz gospodarki dzielenia się - Platformy internetowe i jednolity rynek cyfrowy (debata)
 21.Skład Parlamentu
 22.Skład komisji i delegacji
 23.Opodatkowanie portów (debata)
 24.Statut i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (debata)
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia
 26.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (184 kb) Lista obecności (62 kb) Wyniki głosowania (156 kb) Wyniki głosowań imiennych (721 kb) 
 
Protokół (83 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (43 kb) Wyniki głosowań imiennych (57 kb) 
 
Protokół (281 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (710 kb) Wyniki głosowań imiennych (865 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności