Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Miercuri, 14 iunie 2017 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 3.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (aprobare) (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 4.Modificarea ordinii de zi
 5.Pregătirea Consiliului European din 22-23 iunie 2017 (dezbatere)
 6.Decizia Președintelui Trump de a retrage SUA din Acordul privind schimbările climatice COP21 (dezbatere)
 7.Ședință solemnă - Côte d'Ivoire
 8.Votare
  
8.1.Reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris ***I (vot)
  
8.2.Cererea de ridicare a imunității lui Rolandas Paksas (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.3.Cerere de ridicare a imunității lui Mylène Troszczynski (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.4.Cerere de ridicare a imunității lui Jean-Marie Le Pen (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.5.Obiecție la un act delegat: plata de ecologizare (vot)
  
8.6.Necesitatea unei strategii a Uniunii Europene pentru a eradica și a preveni decalajul de pensii dintre bărbați și femei (vot)
  
8.7.Raportul pe 2016 privind Serbia (vot)
  
8.8.Raportul pe 2016 privind Kosovo (vot)
  
8.9.Raportul pe 2016 privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (vot)
  
8.10.Situația din Republica Democratică Congo (vot)
  
8.11.Stadiul punerii în aplicare a Pactului de sustenabilitate în Bangladesh (vot)
 9.Explicații privind votul
 10.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 11.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 12.Transferuri de credite
 13.Depunere de documente
 14.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 15.Refondarea unei Europe bazate pe valori, ancorate în instituții democratice eficace și care promovează o economie prosperă într-o societate echitabilă și bazată pe coeziune (dezbatere pe o temă de actualitate)
 16.Acțiunile subsecvente cazului Panama Papers și statul de drept în Malta (dezbatere)
 17.Punerea în aplicare a Fondului european pentru investiții strategice (dezbatere)
 18.Investițiile străine în sectoarele strategice (acțiuni UE) (dezbatere)
 19.Sărăcia în rândul copiilor (dezbatere)
 20.Agenda europeană pentru economia colaborativă - Platformele online și piața unică digitală (dezbatere)
 21.Componența Parlamentului
 22.Componența comisiilor și delegațiilor
 23.Fiscalitatea porturilor (dezbatere)
 24.Statutul și finanțarea partidelor și fundațiilor politice europene (dezbatere)
 25.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 26.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (192 kb) Listă de prezență (62 kb) Rezultatele voturilor (156 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (721 kb) 
 
Proces-verbal (82 kb) Listă de prezență (11 kb) Rezultatele voturilor (42 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (58 kb) 
 
Proces-verbal (279 kb) Listă de prezență (63 kb) Rezultatele voturilor (698 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (933 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate