Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 14. júna 2017 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku)
 4.Zmena programu rokovania
 5.Príprava zasadnutia Európskej rady, ktoré sa bude konať 22. – 23. júna 2017 (rozprava)
 6.Rozhodnutie prezidenta Trumpa o odstúpení USA od dohody o zmene klímy COP 21 (rozprava)
 7.Slávnostná schôdza - Pobrežie Slonoviny
 8.Hlasovanie
  
8.1.Záväzné ročné znižovanie emisií skleníkových plynov v záujme splnenia záväzkov podľa Parížskej dohody ***I (hlasovanie)
  
8.2.Žiadosť o zbavenie imunity Rolandasa Paksasa (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.3.Žiadosť o zbavenie imunity Mylène Troszczynskej (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.4.Žiadosť o zbavenie imunity Jeana-Marieho Le Pena (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.5.Námietka proti delegovanému aktu: Ekologizačné platby (hlasovanie)
  
8.6.Potreba stratégie EÚ na odstránenie rozdielov v dôchodkoch žien a mužov a na predchádzanie tomuto javu (hlasovanie)
  
8.7.Správa o Srbsku za rok 2016 (hlasovanie)
  
8.8.Správa o Kosove za rok 2016 (hlasovanie)
  
8.9.Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016 (hlasovanie)
  
8.10.Situácia v Konžskej demokratickej republike (hlasovanie)
  
8.11.Súčasný stav vykonávania paktu udržateľnosti v Bangladéši (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Presun rozpočtových prostriedkov
 13.Predloženie dokumentov
 14.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 15.Obnova Európy založenej na hodnotách, zakotvenej v účinných demokratických inštitúciách a podporujúcej prosperujúce hospodárstvo v spravodlivej a súdržnej spoločnosti (tematická rozprava)
 16.Ďalší postup v nadväznosti na aféru Panama Papers a právny štát na Malte (rozprava)
 17.Vykonávanie Európskeho fondu pre strategické investície (rozprava)
 18.Zahraničné investície v strategických odvetviach (akcie EÚ) (rozprava)
 19.Chudoba detí (rozprava)
 20.Európska agenda pre kolaboratívne hospodárstvo - Online platformy a jednotný digitálny trh (rozprava)
 21.Zloženie Parlamentu
 22.Zloženie výborov a delegácií
 23.Zdaňovanie prístavov (rozprava)
 24.Štatút a financovanie európskych politických strán a nadácií (rozprava)
 25.Program rokovania na nasledujúci deň
 26.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (185 kb) Prezenčná listina (62 kb) Výsledky hlasovania (155 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (721 kb) 
 
Zápisnica (83 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovania (42 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (53 kb) 
 
Zápisnica (277 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovania (708 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (991 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia