Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 14 juni 2017 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen)
 4.Ändring av föredragningslistan
 5.Förberedelse av Europeiska rådets möte den 22-23 juni 2017 (debatt)
 6.President Trumps beslut om att USA ska lämna COP21-klimatavtalet (debatt)
 7.Högtidligt möte - Elfenbenskusten
 8.Omröstning
  
8.1.Bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet ***I (omröstning)
  
8.2.Begäran om upphävande av Rolandas Paksas immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.3.Begäran om upphävande av Mylène Troszczynskis immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.4.Begäran om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.5.Invändning mot en delegerad förordning: miljöanpassningsstöd (omröstning)
  
8.6.Behovet av en EU-strategi för att sätta stopp för och förebygga pensionsklyftan mellan kvinnor och män (omröstning)
  
8.7.Rapport för 2016 om Serbien (omröstning)
  
8.8.Rapport för 2016 om Kosovo (omröstning)
  
8.9.Rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (omröstning)
  
8.10.Situationen i Demokratiska republiken Kongo (omröstning)
  
8.11.Läget avseende tillämpningen av överenskommelsen om godtagbarhet i Bangladesh (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Anslagsöverföringar
 13.Inkomna dokument
 14.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 15.Återuppbyggnad av ett Europa grundat på värderingar, med förankring i effektiva demokratiska institutioner och en välmående ekonomi i ett rättvist och sammanhållet samhälle (debatt om en aktuell fråga)
 16.Uppföljning om Panamadokumenten och rättsstaten på Malta (debatt)
 17.Genomförandet av Europeiska fonden för strategiska investeringar (debatt)
 18.Utländska investeringar i strategiska sektorer (EU-åtgärder) (debatt)
 19.Barnfattigdom (debatt)
 20.Europeisk agenda för delningsekonomin - Onlineplattformar och den digitala inre marknaden (debatt)
 21.Parlamentets sammansättning
 22.Utskottens och delegationernas sammansättning
 23.Beskattning av hamnar (debatt)
 24.Stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (debatt)
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde
 26.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (188 kb) Närvarolista (62 kb) Omröstningsresultat (155 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (721 kb) 
 
Protokoll (81 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (42 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (57 kb) 
 
Protokoll (273 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (695 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (932 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy