Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 694kWORD 43k
Keskiviikko 14. kesäkuuta 2017 - Strasbourg
Äänestysten tulokset

 Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset

 1. Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi ***I 

Mietintö: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
asiasta vastaavan valiokunnan tarkistukset – yhtenä ryhmänä2-3
6
10-14
18-20
22-25
39-41
43-48
valiokunta+
art.1, § 1 jälkeen26valiokunta+
art.2, § 327valiokunta+
art.2, § 3 jälkeen28valiokunta+
art.4, § 1, 3 ja 429vovaliokuntaNHÄ+578, 72, 8
art.4, § 259EFDD-
29vovaliokuntaosat
1/NHÄ+582, 68, 22
2/NHÄ+477, 156, 27
3/NHÄ+522, 134, 12
art.4 jälkeen30valiokunta+
art.5, § 231vovaliokunta+
60EFDD
art.5, § 3, 4, 5 ja 5 a31vovaliokunta+
art.5, § 661PEFDD-
31vovaliokunta+
art.6, § 162EFDD-
art.6, § 3 jälkeen32valiokunta+
art.763PEFDD-
art.7, otsikko33valiokuntaeä/KÄ-257, 393, 24
55PPE, ECR, ALDE+
art.7, § 134valiokunta+
art.7, § 235valiokunta-
56PPE, ECR, ALDENHÄ+521, 80, 76
art.9, § 1, johdantokappale64EFDD-
36valiokunta+
art.9 jälkeen58PPE, ECR, ALDENHÄ+500, 94, 75
37valiokunta
art.10, § 265EFDD-
38valiokunta+
art.11 jälkeen42valiokunta+
liite III66PEFDD-
49valiokunta-
otsikko1valiokunta+
1 kappale50PEFDD-
2 kappale51PEFDD-
3 kappale52PEFDD-
4valiokunta+
4 kappale53EFDDNHÄ-51, 595, 32
5valiokunta+
5 kappale54EFDDNHÄ-55, 595, 29
7valiokunta+
9 kappale8valiokuntaosat
1+
2+
3+
9 kappaleen jälkeen9valiokunta+
11 kappaleen jälkeen15valiokunta+
12 kappale16valiokunta-
57PPE, ECR, ALDE+
12 kappaleen jälkeen17valiokunta+
21 kappale21valiokunta+
äänestys: komission ehdotusNHÄ+534, 88, 56
Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
EFDD:tark. 53, 54
Verts/ALE:tark. 29
ALDE:tark. 56, 58
Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
PPE, ALDE, ECR:tark. 49
EFDD:tark. 21, 37
ENF:tark. 1, 8, 9, 15, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 42, 49
Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
jäsenet:
tark. 8
1.osa:teksti ilman sanoja ”2018” ja ”tai vuoden 2020 vuotuisen päästökiintiön arvoon sen mukaan, kumpi arvoista on pienempi”
2.osa:”2018”
3.osa:”tai vuoden 2020 vuotuisen päästökiintiön arvoon sen mukaan, kumpi arvoista on pienempi”
tark. 29
1.osa:teksti ilman sanoja ”2018”, ”joko” ja ”tai päätöksen N:o 406/2009/EY 3 artiklan 2 kohdan ja 10 artiklan mukaisesti määritettyihin vuotta 2020 koskeviin vuotuisiin päästökiintiöihin sen mukaan, kumpi on pienempi”
2.osa:”2018”
3.osa:”joko” ja ”tai päätöksen N:o 406/2009/EY 3 artiklan 2 kohdan ja 10 artiklan mukaisesti määritettyihin vuotta 2020 koskeviin vuotuisiin päästökiintiöihin sen mukaan, kumpi on pienempi”

 2. Rolandas Paksasin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö 

Mietintö: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
kertaäänestys+

 3. Mylène Troszczynskin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö 

Mietintö: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
kertaäänestys+

 4. Jean-Marie Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö 

Mietintö: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
kertaäänestys+

 5. Delegoidun säädöksen vastustaminen: viherryttämistuki 

Päätöslauselmaesitys: B8-0395/2017 (parlamentin jäsenten enemmistö)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
Päätöslauselmaesitys B8-0395/2017
(AGRI-valiokunta)
äänestys: päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)-363, 267, 43

 6. Tarve unionin strategialle sukupuolten välisen eläke-eron poistamiseksi ja torjumiseksi 

Mietintö: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
§ 131yli 76 jäsentä+391, 225, 51
§ 1 jälkeen20yli 76 jäsentä+
§ 3§alkuper. tekstieä/KÄ-317, 358, 1
§ 3 jälkeen5EMPL-valiokunta-
§ 4 jälkeen6EMPL-valiokunta-
7EMPL-valiokuntaNHÄ+337, 321, 18
8EMPL-valiokunta+337, 336, 2
9EMPL-valiokunta+338, 331, 8
§ 710EMPL-valiokunta-271, 388, 21
§alkuper. tekstiosat
1+
2-
§ 7 jälkeen21yli 76 jäsentäNHÄ-268, 390, 10
§ 11§alkuper. teksti-
§ 13 jälkeen11EMPL-valiokuntaNHÄ+385, 223, 70
§ 1422yli 76 jäsentäNHÄ-309, 356, 10
§ 14 jälkeen12EMPL-valiokuntaNHÄ-298, 341, 30
§ 16 jälkeen13EMPL-valiokunta-317, 355, 4
§ 18§alkuper. tekstiosat
1/KÄ-308, 315, 53
2+
§ 19§alkuper. tekstiosat
1+
2-
§ 2025esittelijä+
§ 20 jälkeen14EMPL-valiokunta-
§ 2323yli 76 jäsentäosat
1+
2+
§ 24§alkuper. tekstiosat
1+
2-
§ 2532yli 76 jäsentä+
§ 26 jälkeen15EMPL-valiokunta-
§ 28§alkuper. tekstieä/KÄ+350, 311, 10
§ 29§alkuper. tekstieä/KÄ+336, 331, 7
§ 30 jälkeen16EMPL-valiokuntaNHÄ+324, 311, 36
§ 31§alkuper. tekstieä/KÄ-299, 358, 11
§ 33 jälkeen17EMPL-valiokunta-
§ 34§alkuper. teksti+
§ 34 jälkeen18EMPL-valiokunta-298, 349, 24
24yli 76 jäsentä+
§ 35§alkuper. tekstieä/KÄ+362, 243, 65
§ 36§alkuper. tekstiosat
1/KÄ+362, 290, 16
2+
3/KÄ+380, 275, 15
§ 37§alkuper. teksti-
§ 38§alkuper. tekstieä/KÄ-304, 360, 4
§ 39§alkuper. teksti-
§ 40§alkuper. tekstiosat
1-
2+
3-
4/KÄ+344, 293, 33
A kappale26yli 76 jäsentä+357, 258, 51
F kappale§alkuper. tekstieä/KÄ+356, 306, 8
H kappale1EMPL-valiokunta-
H kappaleen jälkeen2EMPL-valiokunta-
K kappale§alkuper. teksti+
Q kappale27yli 76 jäsentä+
R kappale28yli 76 jäsentä+
T kappaleen jälkeen3EMPL-valiokunta-
W kappale§alkuper. tekstiosat
1+
2-
AB kappale29yli 76 jäsentä+
AE kappale30yli 76 jäsentä+
AF kappale§alkuper. tekstiosat
1+
2-
AF kappaleen jälkeen4EMPL-valiokunta-
AG kappale19yli 76 jäsentä+
§alkuper. teksti
AI kappale§alkuper. teksti-
AK kappale§alkuper. teksti-
AL kappale§alkuper. teksti-
AN kappale§alkuper. tekstiosat
1+
2-
äänestys: päätöslauselma
(teksti kokonaisuudessaan)
NHÄ+433, 67, 175
Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
S&D:tark. 7, 11, 12, 16, 21, 22
Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
76 jäsentä:F ja K kappale, § 35, AG, AI, AK ja AL kappale, § 3, 11, 28, 29, 31, 34, 37, 38, 39
Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
76 jäsentä:
AF kappale
1.osa:teksti ilman sanaa ”naisten”
2.osa:tämä sana
tark. 23
1.osa:”panee merkille komission ehdotuksen omaishoitovapaasta direktiivissä vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta”
2.osa:”ja kehottaa jälleen takaamaan riittävän korvauksen ja sosiaaliturvan;”
W kappale
1.osa:teksti ilman sanoja ”liittyvä syrjintä”
2.osa:nämä sanat
AN kappale
1.osa:”ottaa huomioon, että vuonna 2012 annetussa eläkkeitä koskevassa komission valkoisessa kirjassa esitettyjä eläkejärjestelmien uudistuksia varten ei tehty eläkkeisiin kohdistuvien sukupuolivaikutusten ennakko- ja jälkiarviointia;”
2.osa:”katsoo, että tämä on osoitus siitä, ettei sukupuolten tasa-arvoa sovelleta unionin politiikassa riittävästi kaikilla aloilla;”
§ 7
1.osa:teksti ilman sanoja ”maakohtaisten suositusten ja”
2.osa:nämä sanat
§ 18
1.osa:”toteaa, että ammatilliset lisäeläkejärjestelmät toimivat yhä useammin vakuutuksia koskevien periaatteiden mukaisesti ja että tämä saattaa aiheuttaa moninaisia aukkoja sosiaaliturvaan;”
2.osa:”painottaa unionin tuomioistuimen tehneen selväksi, että ammatillisia lisäeläkejärjestelmiä on pidettävä palkkana ja että niihin on sovellettava yhdenvertaisen kohtelun periaatetta;”
§ 19
1.osa:teksti ilman sanoja ”maahanmuuttaja-” ja ”alkuperämaassaan”
2.osa:nämä sanat
§ 24
1.osa:teksti ilman sanoja ”ja vapaaehtoisella työllä”
2.osa:nämä sanat
§ 36
1.osa:”korostaa, että kaikilla ihmisillä on oikeus yleisesti saatavilla olevaan julkiseen eläkkeeseen ja”
2.osa:”muistuttaa Euroopan unionin perusoikeuskirjan 25 artiklasta, jossa tunnustetaan ikääntyneiden henkilöiden oikeus ihmisarvoiseen ja itsenäiseen elämään, sekä perusoikeuskirjan 34 artiklasta, jossa tunnustetaan oikeus saada sosiaaliturvaetuuksia ja sosiaalipalveluja, joilla taataan suojaa muun muassa äitiysaikana ja sairauden, työtapaturman, vammautumisen, pitkäaikaishoidon tarpeen ja vanhuuden varalta sekä työpaikan menetyksen yhteydessä;”
3.osa:”korostaa, että jakoperiaatteella toimivat julkiset sosiaaliturvajärjestelmät ovat riittävien eläkkeiden tärkeä osatekijä;”
§ 40
1.osa:”on erittäin huolestunut siitä, että eläkkeiden jäädyttämiset ja leikkaukset joissakin jäsenvaltioissa vaikuttavat eniten ihmisiin, joiden työura on lyhyt tai katkonainen tai joilla on pienemmät palkat; pitää valitettavana, että tämä koskee valtaosin naisia; korostaa, että nämä toimenpiteet ovat johtaneet epäsuoraan syrjintään asioissa, jotka liittyvät oikeuteen nauttia sosiaaliturvasta;”
2.osa:”kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että sekä miehillä että naisilla on mahdollisuus saavuttaa täydet vakuutusmaksukaudet ja että kaikilla on oikeus täysimääräiseen eläkkeeseen, jotta eläke-erosta voidaan tehdä loppu torjumalla sukupuoleen perustuvaa syrjintää työssä, mukauttamalla koulutusta ja urasuunnittelua, parantamalla työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista ja lisäämällä investointeja lasten ja ikääntyneiden hoitoon;” ilman sanoja ”komissiota” ja ”täysimääräiseen”
3.osa:”komissiota” ja ”täysimääräiseen”
4.osa:”katsoo, että säädösten laatiminen terveydestä ja turvallisuudesta työpaikalla, muun muassa työhön liittyvistä sukupuolisidonnaisista riskeistä sekä psykososiaalisista riskeistä, investoiminen julkisiin työvoimapalveluihin, joilla voidaan opastaa kaikenikäisiä naisia työnhaussa, sekä joustavien sääntöjen käyttöönotto työelämästä eläkkeelle siirtymistä varten ovat myös olennaisia seikkoja;”

 7. Serbiaa koskeva vuoden 2016 kertomus 

Mietintö: David McAllister (A8-0063/2017)

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
§ 13PPE+
§ 5 jälkeen10revS&D+
§ 7 jälkeen4PPE+
§ 82revALDE+
6Verts/ALE+
§alkuper. tekstiosat
1
2
§ 1211revS&Dosat
1+
2+
§ 178ENF-
§ 199ENF-
§ 2012revS&D+
§ 33 jälkeen14Verts/ALE+
§ 35 jälkeen1ALDE+
C kappale7ENF-
äänestys: päätöslauselma
(teksti kokonaisuudessaan)
NHÄ+524, 70, 79
Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
PPE:
tark. 11
1.osa:”12. suhtautuu myönteisesti Serbian aktiiviseen rooliin kansainvälisessä ja alueellisessa poliisiyhteistyössä ja rikosoikeudellisessa yhteistyössä, järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa saavutettuun edistykseen ja Serbian ensimmäisen vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta koskevan kansallisen uhkakuva-arvion (SOCTA) antamiseen; kehottaa Serbiaa tehostamaan toimia laajempien rikollisverkostojen tutkimiseksi, talousrikosten tutkinnan ja tiedustelutietoihin perustuvan poliisitoiminnan parantamiseksi sekä talousrikostuomioiden luotettavan seurantarekisterin kehittämiseksi; kehottaa Serbiaa panemaan täysimääräisesti täytäntöön helmikuussa 2016 annetun poliisilain, saattamaan rikoksella hankitun omaisuuden takavarikointia koskevat sääntönsä EU:n sääntöjä vastaaviksi ja perustamaan turvallisen alustan tiedustelutietojen vaihtamiseksi lainvalvontaviranomaisten kesken; suhtautuu myönteisesti yhteiskunnan omaisuudesta annettuun lakiin äskettäin tehtyihin muutoksiin ja korostaa, että molempien sen läpinäkyvä ja syrjimätön täytäntöönpano on varmistettava ja että omistusoikeuksia koskevan oikeusvarmuuden täysimääräiseksi varmistamiseksi olisi toteutettava myös muita toimia; kehottaa toteuttamaan lisätoimia, joilla puututaan valtion viranomaisten organisoinnista ja toimivallasta sotarikoksia koskevissa oikeudenkäynneissä annetun lain soveltamisalaan, vaikutuksiin ja täytäntöönpanoon; kehottaa viranomaisia puuttumaan tapauksiin, joissa poliisin voimankäyttö kansalaisia vastaan on ollut liiallista; panee huolestuneena merkille Belgradin Savamalan kaupunginosan kiistanalaiset tapahtumat, jotka koskivat erityisesti yksityisen omaisuuden hävittämistä, ja kehottaa pikaisesti ratkaisemaan asian ja toimimaan täysin yhteistyössä oikeusviranomaisten kanssa asian tutkinnassa, jotta syylliset voidaan saattaa oikeuden eteen;”
2.osa:”kehottaa viranomaisia pidättäytymään syytöksistä, painostuksesta ja hyökkäyksistä “Let’s not drown Belgrade” -kansalaisliikkeen jäseniä kohtaan;”
EFDD:
§ 8
1.osa:teksti ilman sanoja ”myös Venäjän-politiikkaansa” ja ”pitää valitettavana Serbian ja Venäjän yhteisten sotaharjoitusten järjestämistä;”
2.osa:nämä sanat
Muuta
Tarkistukset 5 ja 13 peruutettiin.

 8. Kosovoa koskeva vuoden 2016 kertomus 

Mietintö: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
§ 111PENF-
5ENF-
18Verts/ALE, PPE, S&D+
§ 1 jälkeen22Verts/ALE, S&D+
§ 219Verts/ALE, PPE, S&D+
§ 420Verts/ALE, PPE, S&D+
§ 512PENF-
2=

6=
Verts/ALE, S&D, ECR, ALDE
EFDD
+
§ 713ENF-
21Verts/ALE, PPE, S&D+
§ 814PENF-
§ 103=

7=
Verts/ALE, S&D, ECR
EFDD
+
§ 1315ENF-
§ 424=

8=
Verts/ALE, S&D, ECR, ALDE
EFDD
+
§ 4316PENF-
§ 43 jälkeen1ALDE+
B kappale9PENF-
C kappale3PENF-
D kappale17Verts/ALE, PPE, S&D+
äänestys: päätöslauselma
(teksti kokonaisuudessaan)
NHÄ+474, 134, 64

 9. Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2016 kertomus 

Mietintö: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
horisontaalinen tarkistus15GUE/NGL-
ennen § 126S&D, ALDE, PPE+
§ 123GUE/NGL-
27S&D, ALDE, PPE+
34ENF-
§alkuper. tekstiosat
1
2
§ 435PENF-
3ENF-
§ 5§alkuper. tekstiosat
1+
2+
§ 636PENF-
§ 737PENF-
§alkuper. tekstiosat
1+
2+
§ 838PENF-
§ 25 jälkeen28ALDE+
§ 28§alkuper. teksti+
§ 2924GUE/NGL-
§ 32§alkuper. tekstiosat
1+
2+
§ 35 jälkeen2Verts/ALE-
§ 36§alkuper. tekstiosat
1+
2+
§ 38§alkuper. tekstiosat
1+
2+
§ 4039PENF-
§ 4240ENF-
§alkuper. tekstiosat
1+
2+
§ 4425GUE/NGL-
§ 44 jälkeen1Verts/ALEosat
1-
2-
12 viite16GUE/NGL+536, 80, 38
ennen A kappaletta17GUE/NGL-232, 413, 12
18GUE/NGL-
19GUE/NGL-
A kappale20GUE/NGL-
B kappale30ENF-
B kappaleen jälkeen29ALDE+
D kappale31ENF-
§alkuper. tekstiosat
1+
2+
E kappale32PENF-
F kappale21PGUE/NGL-
G kappale22GUE/NGL-
§alkuper. tekstiosat
1+
2+
H kappale33PENF-
äänestys: päätöslauselma
(teksti kokonaisuudessaan)
NHÄ+503, 113, 45
Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
GUE/NGL:§ 28
Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
GUE/NGL:
D kappale
1.osa:teksti ilman sanaa ”euroatlanttisella”
2.osa:tämä sana
G kappale
1.osa:teksti ilman sanoja ”ettei” ja ”saisi käyttää estämään EU:hun liittymistä koskevaa prosessia eikä liittymisneuvottelujen aloittamista, vaan”
2.osa:nämä sanat
§ 1
1.osa:teksti ilman sanoja ”maan euroatlanttinen yhdentyminen ja edistää”
2.osa:nämä sanat
§ 5
1.osa:teksti ilman sanaa ”euroatlanttinen”
2.osa:tämä sana
§ 7
1.osa:”huomauttaa, että unionin nykyiset haasteet (brexit, muuttoliike, radikalismi jne.) eivät saisi estää laajentumisprosessia”
2.osa:”vaan nämä haasteet ovat pikemminkin osoittaneet, että Länsi-Balkan on yhdennettävä kokonaan EU:n rakenteisiin, jotta voidaan edistää ja syventää kumppanuutta ja ratkaista kansainvälisiä kriisejä;”
§ 32
1.osa:teksti ilman sanoja ”kehottaa toteuttamaan toimia, joilla parannetaan julkisen talouden kurinalaisuutta ja avoimuutta ja lisätään talousarviosuunnitteluvalmiuksia; kannustaa omaksumaan tasapainoisen talousarvion periaatteen;”
2.osa:nämä sanat
§ 36
1.osa:teksti ilman sanoja ”korostaa tarvetta edistyä sähkömarkkinoiden avaamisessa ja saada aikaan kilpailua kaasu- ja energiamarkkinoilla, jotta yleishyödyllisten palvelujen tarjoajat voidaan eriyttää EU:n kolmannen energiapaketin mukaisesti;”
2.osa:nämä sanat
§ 38
1.osa:”kiittää maata sen rakentavasta roolista ja yhteistyöstä sekä sen mittavista ponnisteluista muuttoliikekriisiin liittyvien haasteiden käsittelemisessä, sillä se on näin myötävaikuttanut tuntuvasti EU:n turvallisuuteen ja vakauteen” ja ”tältä osin”
2.osa:”kehottaa” ja ”komissiota antamaan maalle kaikki tarvittavat välineet kriisin lieventämiseksi; suosittaa kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaisia lisätoimia maan turvapaikkajärjestelmän parantamiseksi, tarvittavien valmiuksien varmistamiseksi ihmiskaupan estämisessä ja torjumisessa, mikä sisältää myös naapurimaiden kanssa tehtävät yhteistyösopimukset rikollisuuden torjumiseksi, ja tehokkaan rajaturvallisuuden takaamiseksi;”
tark. 1
1.osa:”tukee tässä yhteydessä YK:n lähettilään Matthew Nimetzin ehdotusta yhdistelmänimestä, johon sisältyy maantieteellinen tarkenne,”
2.osa:”kunhan tämä ei vaikuta Makedonian kansalaisuuteen, identiteettiin, kulttuuriin ja kieleen;”
EFDD, GUE/NGL:
§ 42
1.osa:teksti ilman sanoja ”kehottaa maan viranomaisia mukautumaan myös Venäjään Krimin laittoman liittämisen jälkeen kohdistettuihin EU:n rajoittaviin toimenpiteisiin;”
2.osa:nämä sanat
Muuta
Tarkistukset 4–14 mitätöitiin.

 10. Kongon demokraattisen tasavallan tilanne 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017, B8-0402/2017

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0397/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)
§ 9§alkuper. tekstiosat
1+
2+
äänestys: päätöslauselma
(teksti kokonaisuudessaan)
+
Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset
B8-0397/2017Verts/ALE
B8-0398/2017ALDE
B8-0399/2017GUE/NGL
B8-0400/2017ECR
B8-0401/2017S&D
B8-0402/2017PPE
Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
GUE/NGL:
§ 9
1.osa:”pitää myönteisenä MONUSCOn toimeksiannon jatkamista ja työtä, jota pääsihteerin Kongon demokraattisen tasavallan erityisedustaja on tehnyt suojellakseen siviilejä ja huolehtiakseen ihmisoikeuksien toteutumisesta vaalien yhteydessä;”
2.osa:”painottaa, että alkuperäinen ja tämänhetkinen toimeksianto, joka koskee kaikkia maassa olevia YK:n joukkoja, on aseistettujen ryhmien toiminnan estäminen; vaatii MONUSCOn kaikkia joukkoja puuttumaan tilanteeseen kaikin tavoin ja suojelemaan väestöä aseistetuilta ryhmiltä, suojelemaan naisia raiskauksilta ja muulta seksuaaliselta väkivallalta sekä olemaan hyväksymättä kansallisen johdon asettamia rajoituksia;”
Muuta
Myös Daniel Caspary (PPE-ryhmä) ja Notis Marias (ECR-ryhmä) allekirjoittivat yhteisen päätöslauselmaesityksen RC-B8-0397/2017.

 11. Kestävyyssopimuksen täytäntöönpanon tilanne Bangladeshissa 

Päätöslauselmaesitys: B8-0396/2017

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
Päätöslauselmaesitys B8-0396/2017
(INTA-valiokunta)
§ 9 jälkeen3S&D-
§ 101=
4=
GUE/NGL
Verts/ALE, EFDD
NHÄ-295, 315, 30
H kappaleen jälkeen2S&D-
äänestys: päätöslauselma
(teksti kokonaisuudessaan)
+
Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
GUE/NGL:tark. 1
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö