Indeks 
Zapisnik
PDF 694kWORD 44k
Srijeda, 14. lipnja 2017. - Strasbourg
Rezultati glasovanja

 Značenje kratica i simbola

 1. Obvezujuće godišnje smanjenje emisija stakleničkih plinova kako bi se ispunile obveze u okviru Pariškog sporazuma ***I 

Izvješće: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Amandmani nadležnog odbora –glasovanje po cjelinama2-3
6
10-14
18-20
22-25
39-41
43-48
odbor+
26odborvs+
Članak 2., stavak 3.27odborvs+
Članak 2., nakon stavka 3.28odborvs+
Članak 4., stavci 1., 3. i 4.29PCodborAN+578, 72, 8
Članak 4., stavak 2.59EFDD-
29PCodbordiv
1/AN+582, 68, 22
2/AN+477, 156, 27
3/AN+522, 134, 12
Nakon članka 4.30odborvs+
Članak 5., stavak 2.31PCodbor+
60EFDD
Članak 5.; Stavci 3., 4., 5. i 5.a31PCodbor+
Članak 5., stavak 6.61SEFDD-
31PCodbor+
Članak 6., stavak 1.62EFDD-
Članak 6., nakon stavka 3.32odborvs+
Članak 7.63SEFDD-
Članak 7. – naslov33odborvs/VE-257, 393, 24
55PPE, ECR, ALDE+
Članak 7., stavak 1.34odbor+
Članak 7., stavak 2.35odbor-
56PPE, ECR, ALDEAN+521, 80, 76
Članak 9. stavak 1., uvodni dio64EFDD-
36odbor+
Nakon članka 9.58PPE, ECR, ALDEAN+500, 94, 75
37odborvs
Članak 10., stavak 2.65EFDD-
38odbor+
Nakon članka 11.42odborvs+
Prilog III.66SEFDD-
49odborvs-
Naslov1odborvs+
Uvodna izjava 150SEFDD-
Uvodna izjava 2.51SEFDD-
Uvodna izjava 3.52SEFDD-
4odbor+
Uvodna izjava 4.53EFDDAN-51, 595, 32
5odbor+
Uvodna izjava 5.54EFDDAN-55, 595, 29
7odbor+
Uvodna izjava 9.8odbordiv
1+
2+
3+
Nakon uvodne izjave 9.9odborvs+
Nakon uvodne izjave 11.15odborvs+
Uvodna izjava 12.16odborvs-
57PPE, ECR, ALDE+
Nakon uvodne izjave 12.17odborvs+
Uvodna izjava 21.21odborvs+
glasovanje: prijedlog KomisijeAN+534, 88, 56
Zahtjevi za poimenično glasovanje
EFDD:amandmani 53, 54
Verts/ALE:amandman 29
ALDE:amandmani 56, 58
Zahtjevi za odvojeno glasovanje
PPE, ALDE, ECR:amandman 49
EFDD:amandmani 21, 37
ENF:amandmani 1, 8, 9, 15, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 42, 49
Zahtjevi za glasovanje po dijelovima
Zastupnici:
amandman 8
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „2018.” i „ili godišnje emisijske kvote za 2020., ovisno o tome koji je podatak manji”
2.dio„2018.”
3.dio„ili godišnje emisijske kvote za 2020., ovisno o tome koji je podatak manji”
amandman 29
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „2018.”, „ili” i „ili na temelju godišnje kvote emisijskih jedinica određene za 2020. u skladu s člankom 3. stavkom 2. i člankom 10. Odluke 406/2009/EZ, ovisno o tome koja je vrijednost niža”
2.dio„2018.”
3.dio„ili” i „ili na temelju godišnje kvote emisijskih jedinica određene za 2020. u skladu s člankom 3. stavkom 2. i člankom 10. Odluke 406/2009/EZ, ovisno o tome koja je vrijednost niža”

 2. Zahtjev za ukidanje imuniteta Rolandasu Paksasu 

Izvješće: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

PredmetAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
jedinstveno glasovanje+

 3. Zahtjev za ukidanje imuniteta Mylène Troszczynski 

Izvješće: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

PredmetAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
jedinstveno glasovanje+

 4. Zahtjev za ukidanje imuniteta Jean-Marie Le Pen 

Izvješće: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

PredmetAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
jedinstveno glasovanje+

 5. Prigovor na delegirani akt: plaćanja za ekologizaciju 

Prijedlog rezolucije: B8-0395/2017 (potrebna je većina glasova zastupnika u Parlamentu)

PredmetAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Prijedlog rezolucije B8-0395/2017
(Odbor AGRI)
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)VE-363, 267, 43

 6. Potreba za strategijom EU-a kojom bi se otklonile i spriječile razlike u mirovinama muškaraca i žena 

Izvješće: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
§ 131više od 76 zastupnikaVE+391, 225, 51
Nakon stavka 1.20više od 76 zastupnika+
§ 3§originalni tekstvs/VE-317, 358, 1
Nakon stavka 3.5Odbor EMPL-
Nakon stavka 4.6Odbor EMPL-
7Odbor EMPLAN+337, 321, 18
8Odbor EMPLVE+337, 336, 2
9Odbor EMPLVE+338, 331, 8
§ 710Odbor EMPLVE-271, 388, 21
§originalni tekstdiv
1+
2-
Nakon stavka 7.21više od 76 zastupnikaAN-268, 390, 10
§ 11§originalni tekstvs-
Nakon stavka 13.11Odbor EMPLAN+385, 223, 70
§ 1422više od 76 zastupnikaAN-309, 356, 10
Nakon stavka 14.12Odbor EMPLAN-298, 341, 30
Nakon stavka 16.13Odbor EMPLVE-317, 355, 4
§ 18§originalni tekstdiv
1/VE-308, 315, 53
2+
§ 19§originalni tekstdiv
1+
2-
§ 2025izvjestitelj+
Nakon stavka 20.14Odbor EMPL-
§ 2323više od 76 zastupnikadiv
1+
2+
§ 24§originalni tekstdiv
1+
2-
§ 2532više od 76 zastupnika+
Nakon stavka 26.15Odbor EMPL-
§ 28§originalni tekstvs/VE+350, 311, 10
§ 29§originalni tekstvs/VE+336, 331, 7
Nakon stavka 30.16Odbor EMPLAN+324, 311, 36
§ 31§originalni tekstvs/VE-299, 358, 11
Nakon stavka 33.17Odbor EMPL-
§ 34§originalni tekstvs+
Nakon stavka 34.18Odbor EMPLVE-298, 349, 24
24više od 76 zastupnika+
§ 35§originalni tekstvs/VE+362, 243, 65
§ 36§originalni tekstdiv
1/VE+362, 290, 16
2+
3/VE+380, 275, 15
§ 37§originalni tekstvs-
§ 38§originalni tekstvs/VE-304, 360, 4
§ 39§originalni tekstvs-
§ 40§originalni tekstdiv
1-
2+
3-
4/VE+344, 293, 33
Uvodna izjava A26više od 76 zastupnikaVE+357, 258, 51
Uvodna izjava F§originalni tekstvs/VE+356, 306, 8
Uvodna izjava H1Odbor EMPL-
Nakon uvodne izjave H2Odbor EMPL-
Uvodna izjava K§originalni tekstvs+
Uvodna izjava Q27više od 76 zastupnika+
Uvodna izjava R28više od 76 zastupnika+
Nakon uvodne izjave T3Odbor EMPL-
Uvodna izjava W§originalni tekstdiv
1+
2-
Uvodna izjava AB29više od 76 zastupnika+
Uvodna izjava AE30više od 76 zastupnika+
Uvodna izjava AF§originalni tekstdiv
1+
2-
Nakon uvodne izjave AF4Odbor EMPL-
Uvodna izjava AG19više od 76 zastupnika+
§originalni tekstvs
Uvodna izjava AI§originalni tekstvs-
Uvodna izjava AK§originalni tekstvs-
Uvodna izjava AL§originalni tekstvs-
Uvodna izjava AN§originalni tekstdiv
1+
2-
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)AN+433, 67, 175
Zahtjevi za poimenično glasovanje
S&D:amandmani 7, 11, 12, 16, 21, 22
Zahtjevi za odvojeno glasovanje
76 zastupnika:uvodne izjave F, K, stavak 35., uvodne izjave AG, AI, AK, AL, § 3, 11, 28, 29, 31, 34, 37, 38, 39
Zahtjevi za glasovanje po dijelovima
76 zastupnika:
uvodna izjava AF
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „za žene”
2.diote riječi
amandman 23
1.dio„prima na znanje prijedlog Komisije o dopustu za skrbnike iz direktive o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika”
2.dio„te ponavlja svoj poziv na primjerenu naknadu i socijalnu zaštitu”
uvodna izjava W
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „diskriminacija povezana s”
2.diote riječi
Uvodna izjava AN
1.dio„budući da nisu provedene ni ex-ante ni ex-post procjene utjecaja na spolove reformi mirovinskih sustava navedenih u Bijeloj knjizi o mirovinama koju je Komisija objavila 2012.;”
2.dio„budući da je to dokaz nedostataka u politici EU-a za osiguranje stvarne rodne ravnopravnosti na svim razinama;”
§ 7
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „preporuke za pojedine zemlje, kao i”
2.diote riječi
§ 18
1.dio„napominje da se programima strukovnih starosnih mirovina sve češće upravlja u skladu s osiguravateljskim načelima zbog čega bi mogle nastati brojne praznine u pokrivenosti socijalnom zaštitom;”
2.dio„naglašava da se Sud Europske unije izjasnio da se programi strukovnih mirovina također moraju smatrati primitkom od rada te da se stoga načelo jednakog postupanja primjenjuje i na te programe;”
§ 19
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „migranticama” i “koje u svojoj zemlji podrijetla”
2.diote riječi
§ 24
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „i dobrovoljnog rada”
2.diote riječi
§ 36
1.dio„ističe činjenicu da svi imaju pravo na univerzalno dostupnu mirovinu iz javnog mirovinskog sustava te”
2.dio„podsjeća na to da su u članku 25. Povelje Europske unije o temeljnim pravima utvrđena prava starijih osoba na dostojanstven i neovisan život te da je u njezinu članku 34. priznato pravo na naknade socijalne sigurnosti i socijalne usluge kojima se jamči zaštita u slučaju rodiljnog dopusta, bolesti, ozljede na radu, invaliditeta, ovisnosti o dugoročnoj skrbi, starije dobi ili gubitka zaposlenja;”
3.dio„ističe važnost javnih sustava socijalne sigurnosti financiranih putem doprinosa kao važne sastavnice osiguravanja odgovarajućih mirovina;”
§ 40
1.dio„ozbiljno je zabrinut zbog toga što zamrzavanje i smanjivanje mirovina u nekim državama članicama najsnažnije pogađa osobe s kraćim radnim vijekom, s prekidima u karijeri ili pak one s nižim plaćama; žali što su time najčešće pogođene žene; naglašava da su te mjere dovele do neizravne diskriminacije u ostvarivanju prava u području socijalne sigurnosti;”
2.dio„poziva Komisiju i države članice da se pobrinu za to da i muškarci i žene imaju mogućnost da ostvare puno razdoblje uplaćivanja doprinosa i da također osiguraju pravo svih osoba na punu mirovinu u cilju uklanjanja razlike u mirovinama suzbijanjem diskriminacije u zapošljavanju, prilagodbom obrazovanja i planiranja karijere, poboljšanjem usklađenosti poslovnog i privatnog života i povećanjem ulaganja u skrb o djeci i starijim osobama” osim riječi: „Komisiju” i „punu”
3.dio„Komisiju” i „punu”
4.dio„smatra da je također važno uspostaviti čvrste propise o zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu kojima se u obzir uzimaju profesionalni i psihosocijalni rizici utemeljeni na spolu, ulagati u javne službe za zapošljavanje koje mogu pružiti vodstvo ženama svih dobi u potrazi za poslom i uvesti fleksibilna pravila za prijelaz iz radnog odnosa u mirovinu;”

 7. Izvješće o Srbiji za 2016. 

Izvješće: David McAllister (A8-0063/2017)

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
§ 13PPE+
Nakon stavka 5.10revS&D+
Nakon stavka 7.4PPE+
§ 82revALDE+
6Verts/ALE+
§originalni tekstdiv
1
2
§ 1211revS&Ddiv
1+
2+
§ 178ENF-
§ 199ENF-
§ 2012revS&D+
Nakon stavka 33.14Verts/ALE+
Nakon stavka 35.1ALDE+
Uvodna izjava C7ENF-
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)AN+524, 70, 79
Zahtjevi za glasovanje po dijelovima
PPE:
amandman 11.
1.dio„12. pozdravlja aktivnu ulogu Srbije u međunarodnoj i regionalnoj policijskoj i pravosudnoj suradnji, napredak koji je postignut u borbi protiv organiziranog kriminala te donošenje prve nacionalne procjene opasnosti od teškog i organiziranog kriminala u Srbiji; poziva Srbiju da poveća napore u istrazi širih kriminalnih mreža, poboljša financijske istrage i policijske mjere utemeljene na obavještajnim informacijama kao i da ostvari dobre rezultate u pogledu pravomoćnih presuda; poziva Srbiju da u potpunosti provede Zakon o policiji, donesen 16. veljače 2016., da se uskladi sa zakonodavstvom EU-a u pogledu zapljene imovine stečene kaznenim djelima te da uspostavi sigurnu platformu za razmjenu obavještajnih podataka među tijelima kaznenog progona; pozdravlja nedavne izmjene Zakona o državnoj imovini i naglašava da se mora osigurati njegova transparentna i nediskriminirajuća provedba te da se moraju donijeti daljnje mjere kako bi se u potpunosti postigla pravna jasnoća u pogledu prava vlasništva; poziva na dodatne napore u rješavanju problema opsega, provedbe i učinaka Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine; poziva vlasti da rješavaju slučajeve uporabe prekomjerne sile policije nad građanima; sa zabrinutošću primjećuje sporne događaje u beogradskoj četvrti Savamala, a posebno uništavanje privatnog vlasništva, te poziva na brzo rješavanje tog problema i na punu suradnju s pravosudnim tijelima u istragama kako bi se počinitelji priveli pravdi;”
2.dio„poziva vlasti da se suzdrže od optužbi, pritisaka i napada usmjerenih na članove civilnog pokreta „Ne da(vi)mo Beograd”;”
EFDD:
§ 8
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „i svoju politiku o Rusiji; izražava žaljenje zbog održavanja zajedničkih vojnih vježbi Srbije i Rusije;”
2.diote riječi
Razno
Amandmani 5 i 13 su povučeni.

 8. Izvješće o Kosovu za 2016. 

Izvješće: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
§ 111SENF-
5ENF-
18Verts/ALE, PPE, S&D+
Nakon stavka 1.22Verts/ALE, S&D+
§ 219Verts/ALE, PPE, S&D+
§ 420Verts/ALE, PPE, S&D+
§ 512SENF-
2=

6=
Verts/ALE, S&D, ECR, ALDE
EFDD
+
§ 713ENF-
21Verts/ALE, PPE, S&D+
§ 814SENF-
§ 103=

7=
Verts/ALE, S&D, ECR
EFDD
+
§ 1315ENF-
§ 424=

8=
Verts/ALE, S&D, ECR, ALDE
EFDD
+
§ 4316SENF-
Nakon stavka 43.1ALDE+
Uvodna izjava B9SENF-
Uvodna izjava C10SENF-
Uvodna izjava D17Verts/ALE, PPE, S&D+
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)AN+474, 134, 64

 9. Izvješće o bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji za 2016. 

Izvješće: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Horizontalni amandman15GUE/NGL-
Prije stavka 1.26S&D, ALDE, PPE+
§ 123GUE/NGL-
27S&D, ALDE, PPE+
34ENF-
§originalni tekstdiv
1
2
§ 435SENF-
3ENF-
§ 5§originalni tekstdiv
1+
2+
§ 636SENF-
§ 737SENF-
§originalni tekstdiv
1+
2+
§ 838SENF-
Nakon stavka 25.28ALDE+
§ 28§originalni tekstvs+
§ 2924GUE/NGL-
§ 32§originalni tekstdiv
1+
2+
Nakon stavka 35.2Verts/ALE-
§ 36§originalni tekstdiv
1+
2+
§ 38§originalni tekstdiv
1+
2+
§ 4039SENF-
§ 4240ENF-
§originalni tekstdiv
1+
2+
§ 4425GUE/NGL-
Nakon stavka 44.1Verts/ALEdiv
1-
2-
Pozivanje 12.16GUE/NGLVE+536, 80, 38
Prije uvodne izjave A17GUE/NGLVE-232, 413, 12
18GUE/NGL-
19GUE/NGL-
Uvodna izjava A20GUE/NGL-
Uvodna izjava B30ENF-
Nakon uvodne izjave B29ALDE+
Uvodna izjava D31ENF-
§originalni tekstdiv
1+
2+
Uvodna izjava E32SENF-
Uvodna izjava F21SGUE/NGL-
Uvodna izjava G22GUE/NGL-
§originalni tekstdiv
1+
2+
Uvodna izjava H33SENF-
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)AN+503, 113, 45
Zahtjevi za odvojeno glasovanje
GUE/NGL:§ 28
Zahtjevi za glasovanje po dijelovima
GUE/NGL:
Uvodna izjava D
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „euroatlantskom”
2.diote riječi
uvodna izjava G
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „ne bi trebalo koristiti za ometanje procesa pristupanja EU-u nego”
2.diote riječi
§ 1
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „euroatlantska integracija te zemlje i kako bi se ostvario”
2.diote riječi
§ 5
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „euroatlantskih”
2.diote riječi
§ 7
1.dio„ističe da postojeći izazovi s kojima je suočena Europska unija (Brexit, migracije, radikalizam itd.) ne bi smjeli omesti proces proširenja”
2.dio„upravo suprotno, ti su izazovi pokazali potrebu za potpunom integracijom zapadnog Balkana u strukture EU-a kako bi se poboljšalo i produbilo partnerstvo u cilju prevladavanja međunarodnih kriza”
§ 32
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „poziva na to da se poduzmu koraci u cilju unapređivanja fiskalne discipline i transparentnosti te povećanja kapaciteta proračunskog planiranja; potiče načelo uravnoteženog proračuna”
2.diote riječi
§ 36
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „ističe da je potrebno postići napredak u pogledu otvaranja tržišta električne energije i razvijati konkurentnost na tržištu plina i električne energije kako bi se komunalna poduzeća razdvojila u skladu s trećim energetskim paketom EU-a”
2.diote riječi
§ 38
1.dio„pohvaljuje tu zemlju zbog konstruktivne uloge i suradnje te uloženih golemih napora u rješavanje izazova migracijske krize, čime je znatno doprinijela sigurnosti i stabilnosti EU-a” i „u tom pogledu”
2.dio„poziva” i „Komisiju da toj zemlji omogući sve potrebne alate za ublažavanje krize; preporučuje daljnje mjere i korake u skladu s međunarodnim humanitarnim pravom kako bi se poboljšao njezin sustav azila, osigurali nužni kapaciteti za sprečavanje i suzbijanje trgovine ljudima i trgovine migrantima, uključujući sporazume o suradnji sa susjednim državama u borbi protiv kriminala, te zajamčilo djelotvorno upravljanje granicama”
amandman 1
1.dio„podupire u vezi s tim prijedlog UN-ova izaslanika Nimetza o složenom imenu uz geografsku oznaku”
2.dio„dokle god to ne utječe na makedonsku nacionalnost, identitet, kulturu i jezik”
EFDD, GUE/NGL:
§ 42
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „poziva makedonske vlasti da se usklade i s restriktivnim mjerama EU-a protiv Rusije nakon nezakonitog pripajanja Krima”
2.diote riječi
Razno
Amandmani 4 do 14 su povučeni.

 10. Stanje u Demokratskoj Republici Kongo 

Prijedlozi rezolucije: B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017, B8-0402/2017

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0397/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)
§ 9§originalni tekstdiv
1+
2+
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)+
Prijedlozi rezolucije klubova zastupnika
B8-0397/2017Verts/ALE
B8-0398/2017ALDE
B8-0399/2017GUE/NGL
B8-0400/2017ECR
B8-0401/2017S&D
B8-0402/2017PPE
Zahtjevi za glasovanje po dijelovima
GUE/NGL:
§ 9
1.dio„pozdravlja produljenje mandata MONUSCO-a i djelovanje posebnog predstavnika glavnog tajnika za Demokratsku Republiku Kongo u cilju zaštite civila i poštovanja ljudskih prava u kontekstu održavanja izbora”
2.dio„naglašava da je „neutralizirati oružane skupine“ i prvotni i trenutačni mandat koji se odnosi na sve UN-ove postrojbe u zemlji; poziva cjelokupan sastav MONUSCO-a da u punoj mjeri intervenira i zaštiti stanovništvo od oružanih skupina, da zaštiti žene od silovanja i ostalih oblika seksualnog nasilja te da ne dopusti bilo kakva ograničenja djelovanja s obzirom na nacionalni zapovjedni lanac”
Razno:
Daniel Caspary (Kluba zastupnika PPE-a) i Notis Marias (Klub zastupnika ECR-a) također su potpisnici zajedničkog prijedloga rezolucije RC-B8-0397/2017.

 11. Trenutačno stanje provedbe Pakta o održivosti za Bangladeš 

Prijedlog rezolucije: B8-0396/2017

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Prijedlog rezolucije B8-0396/2017
(Odbor INTA)
Nakon stavka 9.3S&D-
§ 101=
4=
GUE/NGL,
Verts/ALE,
EFDD
AN-295, 315, 30
Nakon uvodne izjave H2S&D-
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)+
Zahtjevi za poimenično glasovanje
GUE/NGL:amandman 1
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti