Indekss 
Protokols
PDF 724kWORD 42k
Trešdiena, 2017. gada 14. jūnijs - Strasbūra
Balsojumu rezultāti

 Saīsinājumu un simbolu saraksts

 1. Saistoši ikgadēji siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumi nolūkā izpildīt Parīzes nolīgumā paredzētās saistības ***I 

Ziņojums: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
atbildīgās komitejas grozījumi — balsošana kopumā2-3
6
10-14
18-20
22-25
39-41
43-48
komiteja+
1. pants, aiz § 126komitejaats.+
2. pants, § 327komitejaats.+
2. pants, aiz § 328komitejaats.+
4. pants, § 1, 3 un 429ADkomitejaPS+578, 72, 8
4. pants, § 259EFDD-
29ADkomitejabd
1/PS+582, 68, 22
2/PS+477, 156, 27
3/PS+522, 134, 12
aiz 4. panta30komitejaats.+
5. pants, § 231ADkomiteja+
60EFDD
5. pants, § 3, 4, 5 un 5a31ADkomiteja+
5. pants, § 661SEFDD-
31ADkomiteja+
6. pants, § 162EFDD-
6. pants, aiz § 332komitejaats.+
7. pants63SEFDD-
7. pants, virsraksts33komitejaats./EB-257, 393, 24
55PPE, ECR, ALDE+
7. pants, § 134komiteja+
7. pants, § 235komiteja-
56PPE, ECR, ALDEPS+521, 80, 76
9. pants, § 1, ievaddaļa64EFDD-
36komiteja+
aiz 9. panta58PPE, ECR, ALDEPS+500, 94, 75
37komitejaats.
10. pants, § 265EFDD-
38komiteja+
aiz 11. panta42komitejaats.+
III pielikums66SEFDD-
49komitejaats.-
virsraksts1komitejaats.+
1.apsv.50SEFDD-
2.apsv.51SEFDD-
3.apsv.52SEFDD-
4komiteja+
4.apsv.53EFDDPS-51, 595, 32
5komiteja+
5.apsv.54EFDDPS-55, 595, 29
7komiteja+
9.apsv.8komitejabd
1+
2+
3+
aiz 9. apsv.9komitejaats.+
aiz 11. apsv.15komitejaats.+
12.apsv.16komitejaats.-
57PPE, ECR, ALDE+
aiz 12. apsv.17komitejaats.+
21.apsv.21komitejaats.+
balsojums: Komisijas priekšlikumsPS+534, 88, 56
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
EFDD:grozījumi Nr. 53, 54
Verts/ALE:grozījums Nr. 29
ALDE:grozījumi Nr. 56, 58
Pieprasījumi balsot atsevišķi
PPE, ALDE, ECR:grozījums Nr. 49
EFDD:grozījumi Nr. 21, 37
ENF:grozījumi Nr. 1, 8, 9, 15, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 42, 49
Pieprasījumi balsot pa daļām
Deputāti
Grozījums Nr. 8
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “2018. gadā” un “vai 2020. gadā iedalītā ikgadējā emisijas apjoma vērtība (izvēloties zemāko no šīm divām vērtībām),
2.daļa:“2018. gadā”
3.daļa:“vai 2020. gadā iedalītā ikgadējā emisijas apjoma vērtība (izvēloties zemāko no šīm divām vērtībām),”
Grozījums Nr. 29
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “2018. gads”, “vai nu” un “vai arī 2020. gadam iedalītais ikgadējais emisijas apjoms, kas noteikts saskaņā ar Lēmuma Nr. 406/2009/EK 3. panta 2. punktu un 10. pantu (izvēloties zemāko no šīm divām vērtībām),”
2.daļa:“2018. gads”
3.daļa:“vai nu” un “vai arī 2020. gadam iedalītais ikgadējais emisijas apjoms, kas noteikts saskaņā ar Lēmuma Nr. 406/2009/EK 3. panta 2. punktu un 10. pantu (izvēloties zemāko no šīm divām vērtībām),”

 2. Pieprasījums atcelt Rolandas Paksas imunitāti 

Ziņojums: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
viens balsojums+

 3. Pieprasījums atcelt Mylène Troszczynski imunitāti 

Ziņojums: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
viens balsojums+

 4. Pieprasījums atcelt Jean-Marie Le Pen imunitāti 

Ziņojums: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
viens balsojums+

 5. Iebildums pret deleģēto aktu: zaļais maksājums 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0395/2017 (vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Rezolūcijas priekšlikums B8-0395/2017
(AGRI komiteja)
balsojums: rezolūcija (viss teksts)EB-363, 267, 43

 6. Nepieciešamība pēc ES stratēģijas no dzimuma atkarīgas pensiju atšķirības izbeigšanai un novēršanai 

Ziņojums: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
§ 131vairāk nekā 76 deputātiEB+391, 225, 51
aiz § 120vairāk nekā 76 deputāti+
§ 3§sākotnējais tekstsats./EB-317, 358, 1
aiz § 35EMPL komiteja-
aiz § 46EMPL komiteja-
7EMPL komitejaPS+337, 321, 18
8EMPL komitejaEB+337, 336, 2
9EMPL komitejaEB+338, 331, 8
§ 710EMPL komitejaEB-271, 388, 21
§sākotnējais tekstsbd
1+
2-
aiz § 721vairāk nekā 76 deputātiPS-268, 390, 10
§ 11§sākotnējais tekstsats.-
aiz § 1311EMPL komitejaPS+385, 223, 70
§ 1422vairāk nekā 76 deputātiPS-309, 356, 10
aiz § 1412EMPL komitejaPS-298, 341, 30
aiz § 1613EMPL komitejaEB-317, 355, 4
§ 18§sākotnējais tekstsbd
1/EB-308, 315, 53
2+
§ 19§sākotnējais tekstsbd
1+
2-
§ 2025referents+
aiz § 2014EMPL komiteja-
§ 2323vairāk nekā 76 deputātibd
1+
2+
§ 24§sākotnējais tekstsbd
1+
2-
§ 2532vairāk nekā 76 deputāti+
aiz § 2615EMPL komiteja-
§ 28§sākotnējais tekstsats./EB+350, 311, 10
§ 29§sākotnējais tekstsats./EB+336, 331, 7
aiz § 3016EMPL komitejaPS+324, 311, 36
§ 31§sākotnējais tekstsats./EB-299, 358, 11
aiz § 3317EMPL komiteja-
§ 34§sākotnējais tekstsats.+
aiz § 3418EMPL komitejaEB-298, 349, 24
24vairāk nekā 76 deputāti+
§ 35§sākotnējais tekstsats./EB+362, 243, 65
§ 36§sākotnējais tekstsbd
1/EB+362, 290, 16
2+
3/EB+380, 275, 15
§ 37§sākotnējais tekstsats.-
§ 38§sākotnējais tekstsats./EB-304, 360, 4
§ 39§sākotnējais tekstsats.-
§ 40§sākotnējais tekstsbd
1-
2+
3-
4/EB+344, 293, 33
A apsv.26vairāk nekā 76 deputātiEB+357, 258, 51
F apsv.§sākotnējais tekstsats./EB+356, 306, 8
H apsv.1EMPL komiteja-
aiz H apsv.2EMPL komiteja-
K apsv.§sākotnējais tekstsats.+
Q apsv.27vairāk nekā 76 deputāti+
R apsv.28vairāk nekā 76 deputāti+
aiz T apsv.3EMPL komiteja-
W apsv.§sākotnējais tekstsbd
1+
2-
AB apsv.29vairāk nekā 76 deputāti+
AE apsv.30vairāk nekā 76 deputāti+
AF apsv.§sākotnējais tekstsbd
1+
2-
aiz F apsv.4EMPL komiteja-
AG apsv.19vairāk nekā 76 deputāti+
§sākotnējais tekstsats.
AI apsv.§sākotnējais tekstsats.-
AK apsv.§sākotnējais tekstsats.-
AL apsv.§sākotnējais tekstsats.-
AN apsv.§sākotnējais tekstsbd
1+
2-
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+433, 67, 175
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
S&D:grozījumi Nr. 7, 11, 12, 16, 21, 22
Pieprasījumi balsot atsevišķi
76 deputāti:F, K apsvērums, § 35, AG, AI, AK, AL apsvērums, § 3, 11, 28, 29, 31, 34, 37, 38, 39
Pieprasījumi balsot pa daļām
76 deputāti
AF apsvērums
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdu “sievietēm”
2.daļa:šis vārds
Grozījums Nr. 23
1.daļa:“norāda uz Komisijas priekšlikumu par aprūpētāju atvaļinājumu direktīvā par darba un privātās dzīves saskaņošanu vecākiem un aprūpētājiem,”
2.daļa:“kā arī atgādina par aicinājumu nodrošināt pienācīgu atalgojumu un sociālo aizsardzību”
W apsvērums
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “diskriminācija saistībā ar”
2.daļa:šie vārdi
AN apsvērums
1.daļa:“tā kā nav veikti nekādi ex ante vai ex post dzimumu ietekmes novērtējumi attiecībā uz pensiju sistēmu reformām, kas paredzētas Komisijas 2012. gada Baltajā grāmatā par pensijām;”
2.daļa:“tā kā minētais fakts apliecina nepilnības ES politikā, kas saistīta ar vispārēju efektīvas dzimumu līdztiesības nodrošināšanu;”
§ 7
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “konkrēti valstīm adresēti ieteikumi (KVAI) un”
2.daļa:šie vārdi
§ 18
1.daļa:“norāda, ka aroda vecuma pensiju shēmas arvien biežāk darbojas saskaņā ar apdrošināšanas principiem un ka tas var radīt vairākas sociālās aizsardzības nepilnības;”
2.daļa:“uzsver, ka Eiropas Savienības Tiesa ir skaidri norādījusi, ka arodpensiju shēmas ir jāuzskata par samaksu un ka līdz ar to vienlīdzīgas attieksmes princips attiecas arī uz minētajām shēmām;”
§ 19
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “migrantēm,” un “savā izcelsmes valstī”
2.daļa:šie vārdi
§ 24
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “un brīvprātīgais darbs”
2.daļa:šie vārdi
§ 36
1.daļa:“uzsver, ka visiem cilvēkiem ir tiesības uz vispārēji pieejamu valsts pensiju, un”
2.daļa:“atgādina, ka Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 25. pantā ir noteiktas vecāka gadagājuma cilvēku tiesības uz cieņpilnu dzīvi un neatkarību, savukārt Hartas 34. pantā ir atzītas tiesības uz sociālā nodrošinājuma pabalstiem un sociāliem pakalpojumiem, kuri nodrošina aizsardzību maternitātes, slimības, nelaimes gadījuma darba vietā, invaliditātes, apgādājamības, atkarības no ilgtermiņa aprūpes, vecuma vai darba zaudēšanas gadījumā;”
3.daļa:“uzsver, ka valsts sociālā nodrošinājuma sistēmām, kuras finansē no iemaksām, ir liela nozīme pienācīgas vecuma pensijas nodrošināšanā;”
§ 40
1.daļa:“pauž nopietnas bažas par to, ka pašreizējā pensiju iesaldēšana un samazināšana dažās dalībvalstīs vissmagāk skar cilvēkus ar īsāku vai pārtrauktu profesionālo darbību vai zemiem ienākumiem; pauž nožēlu, ka tas galvenokārt skar sievietes; uzsver, ka šie pasākumi ir izraisījusi netiešu diskrimināciju attiecībā uz sociālā nodrošinājuma tiesību īstenošanu;”
2.daļa:“aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka gan vīriešiem, gan sievietēm ir iespējas sasniegt pilnus iemaksu periodus, un tāpat nodrošināt, ka ikvienam ir tiesības uz pilnu pensiju, lai likvidētu pensiju atšķirības, apkarojot dzimumdiskrimināciju nodarbinātībā, pielāgojot izglītības un karjeras plānošanu, uzlabojot darba un privātās dzīves līdzsvaru un veicinot ieguldījumus bērnu un vecāka gadagājuma cilvēku aprūpē;”, izņemot vārdus “Komisiju un” un “pilnu”
3.daļa:“Komisiju un” un “pilnu”
4.daļa:“uzskata, ka ir svarīgi arī saprātīgi noteikumi par veselību un drošību darba vietā, kuros ir ietverti ar dzimtiskotie profesionālie riski un psihosociālie riski, ieguldot valsts nodarbinātības dienestos, kas spēj palīdzēt visu vecumu sievietēm atrast darbu, un ieviešot elastīgākus noteikumus attiecībā uz pāreju no darba uz pensionēšanos;”

 7. 2016. gada ziņojums par Serbiju 

Ziņojums: David McAllister (A8-0063/2017)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
§ 13PPE+
aiz § 510revS&D+
aiz § 74PPE+
§ 82revALDE+
6Verts/ALE+
§sākotnējais tekstsbd
1
2
§ 1211revS&Dbd
1+
2+
§ 178ENF-
§ 199ENF-
§ 2012revS&D+
aiz § 3314Verts/ALE+
aiz § 351ALDE+
C apsv.7ENF-
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+524, 70, 79
Pieprasījumi balsot pa daļām
PPE
Grozījums Nr. 11
1.daļa:“12. atzinīgi vērtē Serbijas aktīvo līdzdalību starptautiskajā un reģionālajā policijas un tiesu iestāžu sadarbībā, kā arī gūtos rezultātos cīņā pret organizēto noziedzību un Serbijas pirmā smagās un organizētās noziedzības draudu novērtējuma (SOCTA) pieņemšanu; aicina Serbiju pastiprināt centienus plašāku kriminālo tīklu darbības izmeklēšanā, uzlabot finanšu izmeklēšanu un uz izlūkdatiem balstītu policijas darbību un panākt pārliecinošus galīgo spriedumu rezultātus; aicina Serbiju pilnībā īstenot 2016. gada februārī pieņemto Likumu par policiju, saskaņot ar ES tiesību aktiem noteikumus par noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskāciju un izveidot drošu platformu izlūkdatu apmaiņai starp tiesībaizsardzības aģentūrām; atzinīgi vērtē nesenās valsts īpašuma likuma izmaiņas un uzsver, ka ir jānodrošina šā tiesību akta pārredzama un nediskriminējoša īstenošana un ka jāpieņem papildu pasākumi, lai attiecībā uz īpašumtiesībām pilnībā ieviestu juridisko noteiktību; aicina veikt papildu pasākumus, lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar Likuma par valsts iestāžu struktūru un kompetencēm tiesvedībā, kas saistīta ar kara noziegumiem, darbības jomu, ietekmi un īstenošanu; aicina iestādes izskatīt gadījumus, kuros policija pret iedzīvotājiem ir izmantojusi pārmērīgu spēku; ar bažām ir ņēmis vērā pretrunīgos notikumus Belgradas Savamalas rajonā, jo īpaši privātīpašuma nojaukšanu; pauž bažas par to, ka ir pagājis vesels gads, izmeklēšanai nemaz nevirzoties uz priekšu, un prasa to ātri atrisināt un pilnībā sadarboties ar tiesiskās varas iestādēm, kas veic izmeklēšanu, lai sauktu vainīgos pie atbildības;”
2.daļa:“aicina Serbijas Iekšlietu ministriju un Belgradas pilsētas iestādes pilnībā sadarboties ar prokuroru šajā lietā; aicina iestādes atturēties no apvainojumiem, spiediena izdarīšanas un uzbrukumiem, kas vērsti pret pilsoniskās kustības “Neļausim Belgradai noslīkt” dalībniekiem;”
EFDD
§ 8
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “tostarp politikai attiecībā uz Krieviju; uzskata, ka Serbijas un Krievijas kopīgās militārās mācības ir vērtējamas negatīvi;”
2.daļa:šie vārdi
Dažādi
Grozījumi Nr. 5 un 13 bija atsaukti.

 8. 2016. gada ziņojums par Kosovu 

Ziņojums: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
§ 111SENF-
5ENF-
18Verts/ALE, PPE, S&D+
aiz § 122Verts/ALE, S&D+
§ 219Verts/ALE, PPE, S&D+
§ 420Verts/ALE, PPE, S&D+
§ 512SENF-
2=

6=
Verts/ALE, S&D, ECR, ALDE
EFDD
+
§ 713ENF-
21Verts/ALE, PPE, S&D+
§ 814SENF-
§ 103=

7=
Verts/ALE, S&D, ECR
EFDD
+
§ 1315ENF-
§ 424=

8=
Verts/ALE, S&D, ECR, ALDE
EFDD
+
§ 4316SENF-
aiz § 431ALDE+
B apsv.9SENF-
C apsv.10SENF-
D apsv.17Verts/ALE, PPE, S&D+
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+474, 134, 64

 9. 2016. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku 

Ziņojums: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
horizontāls grozījums15GUE/NGL-
pirms § 126S&D, ALDE, PPE+
§ 123GUE/NGL-
27S&D, ALDE, PPE+
34ENF-
§sākotnējais tekstsbd
1
2
§ 435SENF-
3ENF-
§ 5§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
§ 636SENF-
§ 737SENF-
§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
§ 838SENF-
aiz § 2528ALDE+
§ 28§sākotnējais tekstsats.+
§ 2924GUE/NGL-
§ 32§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
aiz § 352Verts/ALE-
§ 36§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
§ 38§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
§ 4039SENF-
§ 4240ENF-
§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
§ 4425GUE/NGL-
aiz § 441Verts/ALEbd
1-
2-
12.ats.16GUE/NGLEB+536, 80, 38
pirms A apsv.17GUE/NGLEB-232, 413, 12
18GUE/NGL-
19GUE/NGL-
A apsv.20GUE/NGL-
B apsv.30ENF-
aiz B apsv.29ALDE+
D apsv.31ENF-
§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
E apsv.32SENF-
F apsv.21 SGUE/NGL-
G apsv.22GUE/NGL-
§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
H apsv.33 SENF-
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+503, 113, 45
Pieprasījumi balsot atsevišķi
GUE/NGL:§ 28
Pieprasījumi balsot pa daļām
GUE/NGL
D apsvērums
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “eiroatlantisko”
2.daļa:šie vārdi
G apsvērums
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “nedrīkst izmantot ES pievienošanās procesa kavēšanai un tie nedrīkst radīt šķēršļus pievienošanās sarunu uzsākšanai, bet tie”
2.daļa:šie vārdi
§ 1
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “eiroatlantisko integrāciju un veicinātu”
2.daļa:šie vārdi
§ 5
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdu “eiroatlantiskā”
2.daļa:šie vārdi
§ 7
1.daļa:“norāda, ka pašreizējās problēmas, ar ko saskaras Eiropas Savienība (BREXIT, migrācija, radikālisms utt.), nedrīkst kavēt paplašināšanās procesu,”
2.daļa:“jo šīs problēmas ir pierādījušas nepieciešamību pilnībā integrēt Rietumbalkānus ES struktūrās, lai veicinātu un padziļinātu partnerību, pārvarot starptautiskās krīzes”
§ 32
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “aicina rīkoties, lai uzlabotu fiskālo disciplīnu un pārredzamību un palielinātu budžeta plānošanas spējas; atbalsta līdzsvarotu budžetu principu;”
2.daļa:šie vārdi
§ 36
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “uzsver nepieciešamību panākt progresu elektrības tirgus atvēršanā un attīstīt konkurenci gāzes un enerģijas tirgū, strādājot pie tā, lai nodalītu komunālos pakalpojumus saskaņā ar ES Trešo enerģētikas paketi;”
2.daļa:šie vārdi
§ 38
1.daļa:“pauž atzinību valstij par tās konstruktīvo lomu un sadarbību un tās milzīgajiem centieniem, risinot problēmas saistībā ar migrācijas krīzi, tādējādi būtiski sekmējot ES drošību un stabilitāti; šajā saistībā”
2.daļa:“aicina Komisiju nodrošināt valsti ar visiem nepieciešamajiem instrumentiem krīzes mazināšanai; iesaka veikt turpmākus pasākumus un darbības, ievērojot starptautiskās humanitārās tiesības tās patvēruma sistēmas uzlabošanā, lai nodrošinātu vajadzīgās spējas novērst un apkarot cilvēku tirdzniecību un migrantu kontrabandu, tostarp noslēgt sadarbības nolīgumus ar kaimiņvalstīm cīņā pret noziedzību, un lai nodrošinātu efektīvu robežu pārvaldību;”
Grozījums Nr. 1
1.daļa:“šajā saistībā atbalsta ANO sūtņa Matthew Nimetz priekšlikumu par saliktu nosaukumu, kas ietvertu ģeogrāfisku apzīmētāju,”
2.daļa:“ciktāl netiek skarta maķedoniešu valstspiederība, identitāte, kultūra un valoda”
EFDD, GUE/NGL
§ 42
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “aicina Maķedonijas iestādes saskaņot savu nostāju arī ar ES ierobežojošajiem pasākumiem pret Krieviju pēc nelikumīgās Krimas aneksijas”
2.daļa:šie vārdi
Dažādi
Grozījumi Nr. 4 līdz Nr. 14 bija atcelti.

 10. Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017, B8-0402/2017

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0397/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)
§ 9§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
balsojums: rezolūcija (viss teksts)+
Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi
B8-0397/2017Verts/ALE
B8-0398/2017ALDE
B8-0399/2017GUE/NGL
B8-0400/2017ECR
B8-0401/2017S&D
B8-0402/2017PPE
Pieprasījumi balsot pa daļām
GUE/NGL
§ 9
1.daļa:“atzinīgi vērtē MONUSCO pilnvaru atjaunošanu un ANO ģenerālsekretāra īpašā pārstāvja Kongo Demokrātiskajā Republikā veikto darbu, lai aizsargātu civiliedzīvotājus un ievērotu cilvēktiesības vēlēšanu kontekstā;”
2.daļa:“uzsver, ka sākotnējās un pašreizējās pilnvaras, kuras attiecas uz visiem ANO spēkiem valstī, ir saistītas ar “bruņotu grupējumu neitralizēšanu”; pieprasa, lai visi MONUSCO spēki pilnībā iejaucas un aizsargā iedzīvotājus no bruņotajiem grupējumiem, aizsargā sievietes no izvarošanas un cita veida seksuālas vardarbības un neļauj uz nacionālo rīkojumu pamata īstenot nekādus ierobežojumus;”
Dažādi
Kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0397/2017 ir parakstījuši arī Daniel Caspary (PPE grupa) vārdā) un Notis Marias (ECR grupa).

 11. Ilgtspējības pakta īstenošanas pašreizējā norise Bangladešā 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0396/2017

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Rezolūcijas priekšlikums B8-0396/2017
(INTA komiteja)
aiz § 93S&D-
§ 101=
4=
GUE/NGL
Verts/ALE, EFDD
PS-295, 315, 30
aiz H apsv.2S&D-
balsojums: rezolūcija (viss teksts)+
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
GUE/NGL:grozījums Nr. 1
Juridisks paziņojums - Privātuma politika