Indeks 
Protokół
PDF 710kWORD 43k
Środa, 14 czerwca 2017 r. - Strasburg
Wyniki głosowania

 Skróty i symbole

 1. Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego ***I 

Sprawozdanie: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Poprawki komisji przedmiotowo właściwej – głosowanie łączne2-3
6
10-14
18-20
22-25
39-41
43-48
komisja+
Art. 1, po ust. 126komisjago+
Art. 2 ust. 327komisjago+
Art. 2, po ust. 328komisjago+
Art. 4 ust. 1, 3 i 429ockomisjagi+578, 72, 8
Art. 4 ust. 259EFDD-
29ockomisjagp
1/gi+582, 68, 22
2/gi+477, 156, 27
3/gi+522, 134, 12
Po art. 430komisjago+
Art. 5 ust. 231ockomisja+
60EFDD
Art. 5 ust. 3, 4, 5 i 5a31ockomisja+
Art. 5 ust. 661sEFDD-
31ockomisja+
Art. 6 ust. 162EFDD-
Art. 6, po ust. 332komisjago+
Artykuł 763sEFDD-
Art. 7, tytuł33komisjago/ge-257, 393, 24
55PPE, ECR, ALDE+
Art. 7 ust. 134komisja+
Art. 7 ust. 235komisja-
56PPE, ECR, ALDEgi+521, 80, 76
Art. 9 ust. 1, wprowadzenie64EFDD-
36komisja+
Po art. 958PPE, ECR, ALDEgi+500, 94, 75
37komisjago
Art. 10 ust. 265EFDD-
38komisja+
Po art. 1142komisjago+
Załącznik III66sEFDD-
49komisjago-
Tytuł1komisjago+
Motyw 150sEFDD-
Motyw 251sEFDD-
Motyw 352sEFDD-
4komisja+
Motyw 453EFDDgi-51, 595, 32
5komisja+
Motyw 554EFDDgi-55, 595, 29
7komisja+
Motyw 98komisjagp
1+
2+
3+
Po motywie 99komisjago+
Po motywie 1115komisjago+
Motyw 1216komisjago-
57PPE, ECR, ALDE+
Po motywie 1217komisjago+
Motyw 2121komisjago+
Głosowanie: wniosek Komisjigi+534, 88, 56
Wnioski o głosowanie imienne
EFDD:poprawki 53, 54
Verts/ALE:poprawka 29
ALDE:poprawki 56, 58
Wnioski o głosowanie odrębne
PPE, ALDE, ECR:poprawka 49
EFDD:poprawki 21, 37
ENF:poprawki 1, 8, 9, 15, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 42, 49
Wnioski o głosowanie podzielone
Posłowie:
poprawka 8
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „2018” i „lub wartości rocznego limitu emisji w 2020 r., w zależności, która z tych wartości jest niższa”
część druga„2018”
część trzecia„lub wartości rocznego limitu emisji w 2020 r., w zależności, która z tych wartości jest niższa”
poprawka 29
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „2018”, „albo” i „albo od rocznego limitu emisji na 2020 r. określonego zgodnie z art. 3 ust. 2 i art. 10 decyzji 406/2009/WE, w zależności, która z tych wartości jest niższa”
część druga„2018”
część trzecia„albo” i „albo od rocznego limitu emisji na 2020 r. określonego zgodnie z art. 3 ust. 2 i art. 10 decyzji 406/2009/WE, w zależności, która z tych wartości jest niższa”

 2. Wniosek o uchylenie immunitetu Rolandasa Paksasa 

Sprawozdanie: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Jedno głosowanie+

 3. Wniosek o uchylenie immunitetu Mylène Troszczynski 

Sprawozdanie: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Jedno głosowanie+

 4. Wniosek o uchylenie immunitetu Jeana-Marie Le Pena 

Sprawozdanie: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Jedno głosowanie+

 5. Sprzeciw wobec rozporządzenia delegowanego Komisji zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) nr 639/2014 w odniesieniu do środków kontroli dotyczących uprawy konopi oraz niektórych przepisów dotyczących płatności 

Projekt rezolucji: B8-0395/2017 (wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Projekt rezolucji B8-0395/2017
(komisja AGRI)
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)ge-363, 267, 43

 6. Potrzeba opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach ze względu na płeć i zapobieganie występowaniu takich różnic 

Sprawozdanie: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Ust.131ponad 76 posłówge+391, 225, 51
Po ust. 120ponad 76 posłów+
Ust.3ust.pierwotny tekstgo/ge-317, 358, 1
Po ust. 35komisja EMPL-
Po ust. 46komisja EMPL-
7komisja EMPLgi+337, 321, 18
8komisja EMPLge+337, 336, 2
9komisja EMPLge+338, 331, 8
Ust.710komisja EMPLge-271, 388, 21
ust.pierwotny tekstgp
1+
2-
Po ust. 721ponad 76 posłówgi-268, 390, 10
Ust.11ust.pierwotny tekstgo-
Po ust. 1311komisja EMPLgi+385, 223, 70
Ust.1422ponad 76 posłówgi-309, 356, 10
Po ust. 1412komisja EMPLgi-298, 341, 30
Po ust. 1613komisja EMPLge-317, 355, 4
Ust.18ust.pierwotny tekstgp
1/ge-308, 315, 53
2+
Ust.19ust.pierwotny tekstgp
1+
2-
Ust.2025sprawozdawca+
Po ust. 2014komisja EMPL-
Ust.2323ponad 76 posłówgp
1+
2+
Ust.24ust.pierwotny tekstgp
1+
2-
Ust.2532ponad 76 posłów+
Po ust. 2615komisja EMPL-
Ust.28ust.pierwotny tekstgo/ge+350, 311, 10
Ust.29ust.pierwotny tekstgo/ge+336, 331, 7
Po ust. 3016komisja EMPLgi+324, 311, 36
Ust.31ust.pierwotny tekstgo/ge-299, 358, 11
Po ust. 3317komisja EMPL-
Ust.34ust.pierwotny tekstgo+
Po ust. 3418komisja EMPLge-298, 349, 24
24ponad 76 posłów+
Ust.35ust.pierwotny tekstgo/ge+362, 243, 65
Ust.36ust.pierwotny tekstgp
1/ge+362, 290, 16
2+
3/ge+380, 275, 15
Ust.37ust.pierwotny tekstgo-
Ust.38ust.pierwotny tekstgo/ge-304, 360, 4
Ust.39ust.pierwotny tekstgo-
Ust.40ust.pierwotny tekstgp
1-
2+
3-
4/ge+344, 293, 33
Motyw A26ponad 76 posłówge+357, 258, 51
Motyw Fust.pierwotny tekstgo/ge+356, 306, 8
Motyw H1komisja EMPL-
Po motywie H2komisja EMPL-
Motyw Kust.pierwotny tekstgo+
Motyw Q27ponad 76 posłów+
Motyw R28ponad 76 posłów+
Po motywie T3komisja EMPL-
Motyw Wust.pierwotny tekstgp
1+
2-
Motyw AB29ponad 76 posłów+
Motyw AE30ponad 76 posłów+
Motyw AFust.pierwotny tekstgp
1+
2-
Po motywie AF4komisja EMPL-
Motyw AG19ponad 76 posłów+
ust.pierwotny tekstgo
Motyw AIust.pierwotny tekstgo-
Motyw AKust.pierwotny tekstgo-
Motyw ALust.pierwotny tekstgo-
Motyw ANust.pierwotny tekstgp
1+
2-
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)gi+433, 67, 175
Wnioski o głosowanie imienne
S&D:poprawki 7, 11, 12, 16, 21, 22
Wnioski o głosowanie odrębne
76 posłów:motywy F, K, ust. 35, motywy AG, AI, AK, AL, ust. 3, 11, 28, 29, 31, 34, 37, 38, 39
Wnioski o głosowanie podzielone
76 posłów:
motyw AF
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „w przypadku kobiet”
część drugate słowa
poprawka 23
część pierwsza„przyjmuje do wiadomości wniosek Komisji dotyczący urlopów opiekuńczych w dyrektywie w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym dla rodziców i opiekunów”
część druga„oraz przypomina o swoim apelu dotyczącym odpowiedniego wynagrodzenia i ochrony socjalnej”
motyw W
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „dyskryminacja ze względu na”
część drugate słowa
motyw AN
część pierwsza„mając na uwadze, że w odniesieniu do reform systemów emerytalnych zebranych w białej księdze w sprawie emerytur Komisji Europejskiej z 2012 r. nie przeprowadzono ocen ex ante i ex post wpływu płci na emerytury;”
część druga„mając na uwadze, że dowodzi to braków w unijnej polityce rzeczywistego stosowania zasad równouprawnienia płci we wszystkich dziedzinach;”
ust.7
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „zaleceń dla poszczególnych krajów oraz”
część drugate słowa
ust.18
część pierwsza„zauważa, że pracownicze programy emerytalne są w coraz większej mierze zarządzane według zasad ubezpieczeń, a to może być źródłem licznych luk w zakresie ochrony socjalnej;”
część druga„podkreśla, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyraźnie stwierdził, że pracownicze programy emerytalne należy uznawać za wynagrodzenie oraz że w związku z tym zasada równego traktowania ma zastosowanie również do tych programów;”
ust.19
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „migrantki” i „w kraju pochodzenia”
część drugate słowa
ust.24
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „oraz wolontariatu”
część drugate słowa
ust.36
część pierwsza„podkreśla, że wszyscy ludzie mają prawo do otrzymywania powszechnie dostępnej państwowej emerytury i”
część druga„przypomina, że art. 25 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej uznaje prawo osób w podeszłym wieku do godnego i niezależnego życia, a art. 34 Karty uznaje prawo do świadczeń z zabezpieczenia społecznego i do ochrony socjalnej, które zapewniają ochronę w przypadku macierzyństwa, choroby, wypadku przy pracy, niepełnosprawności, zapotrzebowania na długotrwałą opiekę, podeszłego wieku lub utraty zatrudnienia;”
część trzecia„podkreśla znaczenie publicznych systemów zabezpieczenia społecznego finansowanych ze składek jako ważnego elementu odpowiednich świadczeń emerytalnych;”
ust.40
część pierwsza„wyraża poważne zaniepokojenie faktem, że mające miejsce w niektórych państwach członkowskich zamrażanie i obniżanie emerytur najbardziej uderza w osoby o skróconej lub przerwanej karierze bądź o niskich dochodach; wyraża ubolewanie, że uderza to przeważnie w kobiety; podkreśla, że działania te przyczyniły się do pośredniej dyskryminacji w korzystaniu z prawa do zabezpieczenia społecznego;”
część druga„wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia, aby zarówno mężczyźni, jak i kobiety, mieli możliwość osiągnięcia pełnych okresów składkowych i uzyskania uprawnień do pełnych świadczeń emerytalnych z myślą o likwidacji zróżnicowania emerytur ze względu na płeć dzięki zwalczaniu dyskryminacji ze względu na płeć w zatrudnieniu, dostosowaniu systemu kształcenia i planowania kariery, poprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz zwiększeniu inwestycji w opiekę nad dziećmi i osobami w podeszłym wieku;” z wyjątkiem: „Komisję” i „pełnych” (w odniesieniu do świadczeń)
część trzecia„Komisję” i „pełnych” (w odniesieniu do świadczeń)
część czwarta„uważa, że istotne jest także ustanowienie solidnych przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy uwzględniających zróżnicowane ze względu na płeć ryzyko zawodowe oraz zagrożenia psychospołeczne, inwestowanie w publiczne służby zatrudnienia, które będą w stanie pokierować kobietami w każdym wieku szukającymi zatrudnienia, oraz wprowadzenie elastycznych zasad przechodzenia na emeryturę;”

 7. Sprawozdanie dotyczące Serbii za 2016 r. 

Sprawozdanie: David McAllister (A8-0063/2017)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Ust.13PPE+
Po ust. 510revS&D+
Po ust. 74PPE+
Ust.82revALDE+
6Verts/ALE+
ust.pierwotny tekstgp
1
2
Ust.1211revS&Dgp
1+
2+
Ust.178ENF-
Ust.199ENF-
Ust.2012revS&D+
Po ust. 3314Verts/ALE+
Po ust. 351ALDE+
Motyw C7ENF-
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)gi+524, 70, 79
Wnioski o głosowanie podzielone
PPE:
poprawka 11
część pierwsza„12. z zadowoleniem przyjmuje aktywną rolę Serbii w międzynarodowej i regionalnej współpracy policyjnej i sądowej, postępy poczynione w walce z przestępczością zorganizowaną oraz przyjęcie przez Serbię pierwszej krajowej oceny zagrożenia poważną i zorganizowaną przestępczością (SOCTA); wzywa Serbię, by wzmogła wysiłki mające na celu ściganie szerszych siatek przestępczych, zwiększyła skuteczność dochodzeń finansowych oraz działań policji opartych na informacjach wywiadowczych, a także osiągnęła zasadnicze postępy w wydawaniu prawomocnych wyroków; wzywa Serbię do pełnego wdrożenia ustawy o policji z lutego 2016 r., do dostosowania do prawa UE przepisów w sprawie konfiskaty mienia pochodzącego z działalności przestępczej i do ustanowienia bezpiecznej platformy wymiany danych wywiadowczych między organami ścigania; z zadowoleniem przyjmuje niedawne zmiany ustawy o własności publicznej i podkreśla, że należy zapewnić przejrzyste i niedyskryminacyjne wdrażanie tej ustawy oraz że należy przyjąć dalsze środki w celu zapewnienia pełnej jasności prawa w obszarze prawa własności; wzywa do podjęcia dodatkowych wysiłków w celu uwzględnienia kwestii zakresu, wdrażania i konsekwencji ustawy o organizacji i uprawnieniach organów państwowych w procesach w sprawie zbrodni wojennych; wzywa władze do zajęcia się przypadkami nadmiernego użycia siły przez policję wobec obywateli; z zaniepokojeniem odnotował kontrowersyjne wydarzenia w dzielnicy Savamala w Belgradzie, ze szczególnym uwzględnieniem wyburzenia prywatnych nieruchomości, i domaga się szybkiego rozwiązania tej kwestii oraz podjęcia pełnej współpracy z organami sądowymi w ramach prowadzonego dochodzenia w celu postawienia sprawców przed sądem;”
część druga„wzywa władze do powstrzymania się od stawiania zarzutów członkom ruchu obywatelskiego «Let’s not drown Belgrade», od wywierania na nich nacisków i atakowania ich;”
EFDD:
ust.8
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „w tym politykę wobec Rosji; uznaje przeprowadzenie wspólnych ćwiczeń wojskowych przez Serbię i Rosję za godne ubolewania;”
część drugate słowa
Różne
Poprawki 5 i 13 zostały wycofane.

 8. Sprawozdanie dotyczące Kosowa za 2016 r. 

Sprawozdanie: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Ust.111sENF-
5ENF-
18Verts/ALE, PPE, S&D+
Po ust. 122Verts/ALE, S&D+
Ust.219Verts/ALE, PPE, S&D+
Ust.420Verts/ALE, PPE, S&D+
Ust.512sENF-
2=

6=
Verts/ALE, S&D, ECR, ALDE
EFDD
+
Ust.713ENF-
21Verts/ALE, PPE, S&D+
Ust.814sENF-
Ust.103=

7=
Verts/ALE, S&D, ECR
EFDD
+
Ust.1315ENF-
Ust.424=

8=
Verts/ALE, S&D, ECR, ALDE
EFDD
+
Ust.4316sENF-
Po ust. 431ALDE+
Motyw B9sENF-
Motyw C10sENF-
Motyw D17Verts/ALE, PPE, S&D+
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)gi+474, 134, 64

 9. Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii 

Sprawozdanie: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Poprawka przekrojowa15GUE/NGL-
Przed ust. 126S&D, ALDE, PPE+
Ust.123GUE/NGL-
27S&D, ALDE, PPE+
34ENF-
ust.pierwotny tekstgp
1
2
Ust.435sENF-
3ENF-
Ust.5ust.pierwotny tekstgp
1+
2+
Ust.636sENF-
Ust.737sENF-
ust.pierwotny tekstgp
1+
2+
Ust.838sENF-
Po ust. 2528ALDE+
Ust.28ust.pierwotny tekstgo+
Ust.2924GUE/NGL-
Ust.32ust.pierwotny tekstgp
1+
2+
Po ust. 352Verts/ALE-
Ust.36ust.pierwotny tekstgp
1+
2+
Ust.38ust.pierwotny tekstgp
1+
2+
Ust.4039sENF-
Ust.4240ENF-
ust.pierwotny tekstgp
1+
2+
Ust.4425GUE/NGL-
Po ust. 441Verts/ALEgp
1-
2-
Umocowanie 1216GUE/NGLge+536, 80, 38
Przed motywem A17GUE/NGLge-232, 413, 12
18GUE/NGL-
19GUE/NGL-
Motyw A20GUE/NGL-
Motyw B30ENF-
Po motywie B29ALDE+
Motyw D31ENF-
ust.pierwotny tekstgp
1+
2+
Motyw E32sENF-
Motyw F21sGUE/NGL-
Motyw G22GUE/NGL-
ust.pierwotny tekstgp
1+
2+
Motyw H33sENF-
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)gi+503, 113, 45
Wnioski o głosowanie odrębne
GUE/NGL:ust.28
Wnioski o głosowanie podzielone
GUE/NGL:
motyw D
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słowa: „euroatlantyckiej”
część drugato słowo
motyw G
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „nie powinny być wykorzystywane do blokowania procesu przystąpienia do UE ani rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych, ale”
część drugate słowa
ust.1
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „euroatlantyckiej integracji kraju i”
część drugate słowa
ust.5
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słowa: „euro-atlantyckiej”
część drugato słowo
ust.7
część pierwsza„wskazuje, że obecne wyzwania, przed jakimi stoi Unia Europejska (wyjście Wielkiej Brytanii z UE, migracja, radykalizm itd.), nie powinny utrudniać procesu rozszerzenia”
część druga„a potwierdziły one raczej konieczność pełnej integracji Bałkanów Zachodnich ze strukturami UE w celu wzmocnienia i pogłębienia partnerstwa w dążeniu do przezwyciężenia kryzysów międzynarodowych;”
ust.32
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „domaga się poprawy dyscypliny budżetowej i przejrzystości oraz zwiększenia zdolności w zakresie planowania budżetowego; wspiera zasadę zrównoważonego budżetu;”
część drugate słowa
ust.36
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „podkreśla potrzebę dokonania postępów w zakresie otwarcia rynku energii elektrycznej oraz rozwoju konkurencji na rynku gazu i energii elektrycznej w dążeniu do rozdzielenia usług użyteczności publicznej zgodnie z trzecim pakietem energetycznym UE;”
część drugate słowa
ust.38
część pierwsza„wyraża uznanie dla tego kraju za konstruktywną rolę i współpracę oraz ogromne wysiłki przy stawianiu czoła wyzwaniom związanym z kryzysem migracyjnym, co zapewniło istotny wkład w bezpieczeństwo i stabilność UE; w związku z tym”
część druga„wzywa Komisję do zapewnienia temu krajowi wszystkich koniecznych narzędzi w celu złagodzenia kryzysu; zaleca dalsze środki i działania zgodne z międzynarodowym prawem humanitarnym w celu usprawnienia systemu azylowego, zapewnienia koniecznych zdolności do zwalczania handlu ludźmi i przemytu migrantów oraz zapobiegania tym zjawiskom, w tym umów o współpracy z sąsiednimi państwami w zakresie zwalczania przestępczości, a także do zapewnienia skutecznego zarządzania granicami;”
poprawka 1
część pierwsza„w związku z tym popiera propozycję wysłannika ONZ Matthew Nimetza dotyczącą nazwy złożonej zawierającej oznaczenie geograficzne”
część druga„pod warunkiem że nie kwestionuje się macedońskiej narodowości, tożsamości, kultury i języka”
EFDD, GUE/NGL:
ust.42
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „wzywa macedońskie władze, by dostosowały się także do środków ograniczających przyjętych przez UE wobec Rosji w następstwie nielegalnej aneksji Krymu;”
część drugate słowa
Różne
Poprawki 4–14 zostały wycofane.

 10. Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga 

Projekty rezolucji: B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017, B8-0402/2017

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0397/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)
Ust.9ust.pierwotny tekstgp
1+
2+
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)+
Projekty rezolucji grup politycznych
B8-0397/2017Verts/ALE
B8-0398/2017ALDE
B8-0399/2017GUE/NGL
B8-0400/2017ECR
B8-0401/2017S&D
B8-0402/2017PPE
Wnioski o głosowanie podzielone
GUE/NGL:
ust.9
część pierwsza„z zadowoleniem przyjmuje odnowienie mandatu MONUSCO oraz pracę wykonywaną przez specjalnego przedstawiciela sekretarza generalnego ONZ w Demokratycznej Republice Konga na rzecz ochrony ludności cywilnej i praw człowieka w kontekście wyborów;”
część druga„podkreśla, że pierwotny i aktualny mandat, który ma zastosowanie do wszystkich oddziałów ONZ w tym kraju, zakłada «neutralizację ugrupowań zbrojnych»; apeluje do wszystkich sił MONUSCO, by w pełni się zaangażowały i broniły ludności przed ugrupowaniami zbrojnymi, chroniły kobiety przed gwałtami i innymi aktami przemocy seksualnej, a także by nie zezwalały na jakiekolwiek ograniczenia w oparciu o krajowe struktury dowodzenia;”
Różne:
Daniel Caspary (grupa PPE) i Notis Marias (grupa ECR) również są sygnatariuszami wspólnego projektu rezolucji RC-B8-0397/2017.

 11. Aktualny stan wdrożenia porozumienia na rzecz zrównoważoności w Bangladeszu 

Projekt rezolucji: B8-0396/2017

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Projekt rezolucji B8-0396/2017
(komisja INTA)
Po ust. 93S&D-
Ust.101=
4=
GUE/NGL
Verts/ALE, EFDD
gi-295, 315, 30
Po motywie H2S&D-
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)+
Wnioski o głosowanie imienne
GUE/NGL:poprawka 1
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności