Index 
Proces-verbal
PDF 698kWORD 42k
Miercuri, 14 iunie 2017 - Strasbourg
Rezultatele voturilor

 Semnificația abrevierilor și simbolurilor

 1. Reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris ***I 

Raport: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
Amendamente ale comisiei competente în fond - vot în bloc2-3
6
10-14
18-20
22-25
39-41
43-48
comisia+
Articolul 1, după § 126comisiavs+
Articolul 2 § 327comisiavs+
Articolul 2, după § 328comisiavs+
Articolul 4 § 1, 3 și 429PCcomisiaAN+578, 72, 8
Articolul 4 § 259EFDD-
29PCcomisiadiv
1/AN+582, 68, 22
2/AN+477, 156, 27
3/AN+522, 134, 12
După articolul 430comisiavs+
Articolul 5 § 231PCcomisia+
60EFDD
Articolul 5 § 3, 4, 5 și 5a31PCcomisia+
Articolul 5 §661SEFDD-
31PCcomisia+
Articolul 6 § 162EFDD-
Articolul 6, după § 332comisiavs+
Articolul 763SEFDD-
Articolul 7 titlu33comisiavs/VE-257, 393, 24
55PPE, ECR, ALDE+
Articolul 7 § 134comisia+
Articolul 7 § 235comisia-
56PPE, ECR, ALDEAN+521, 80, 76
Art 9 § 1 partea introductivă64EFDD-
36comisia+
După articolul 958PPE, ECR, ALDEAN+500, 94, 75
37comisiavs
Articolul 10 § 265EFDD-
38comisia+
După articolul 1142comisiavs+
Anexa III66SEFDD-
49comisiavs-
Titlu1comisiavs+
Considerentul 150SEFDD-
Considerentul 251SEFDD-
Considerentul 352SEFDD-
4comisia+
Considerentul 453EFDDAN-51, 595, 32
5comisia+
Considerentul 554EFDDAN-55, 595, 29
7comisia+
Considerentul 98comisiadiv
1+
2+
3+
După considerentul 99comisiavs+
După considerentul 1115comisiavs+
Considerentul 1216comisiavs-
57PPE, ECR, ALDE+
După considerentul 1217comisiavs+
Considerentul 2121comisiavs+
vot: propunerea ComisieiAN+534, 88, 56
Solicitări de vot prin apel nominal
EFDD:amendamentele 53, 54
Verts/ALE:amendamentul 29
ALDE:amendamentele 56, 58
Solicitări de vot separat
PPE, ALDE, ECR:amendamentul 49
EFDD:amendamentele 21, 37
ENF:amendamentele 1, 8, 9, 15, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 42, 49
Solicitări de vot pe părți
Deputați:
amendamentul 8
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „2018” și „sau la nivelul valorii cotei anuale de emisii pentru 2020, în funcție de care dintre cele două valori este mai scăzută”
A doua parte„2018”
A treia parte„sau la nivelul valorii cotei anuale de emisii pentru 2020, în funcție de care dintre cele două valori este mai scăzută”
amendamentul 29
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „2018”, „fie” și „fie la valoarea emisiilor anuale alocate pentru 2020 stabilită la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 10 din Decizia nr. 406/2009/CE, în funcție de care dintre aceste valori este mai scăzută”
A doua parte„2018”
A treia parte„fie” și „fie la valoarea emisiilor anuale alocate pentru 2020 stabilită la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 10 din Decizia nr. 406/2009/CE, în funcție de care dintre aceste valori este mai scăzută”

 2. Cererea de ridicare a imunității lui Rolandas Paksas 

Raport: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot unic+

 3. Cererea de ridicare a imunității lui Mylène Troszczynski 

Raport: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot unic+

 4. Cererea de ridicare a imunității lui Jean-Marie Le Pen 

Raport: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot unic+

 5. Obiecțiuni la un act delegat: plata de ecologizare 

Propunere de rezoluție B8-0395/2017 (este necesară majoritatea deputaților care compun Parlamentul)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
Propunere de rezoluție B8-0395/2017
(Comisia AGRI)
vot: rezoluție (întregul text)VE-363, 267, 43

 6. Necesitatea unei strategii a Uniunii Europene pentru a eradica și a preveni decalajul de pensii dintre bărbați și femei 

Raport: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
§ 131peste 76 de deputațiVE+391, 225, 51
După § 120peste 76 de deputați+
§ 3§text originalvs/VE-317, 358, 1
După § 35Comisia EMPL-
După § 46Comisia EMPL-
7Comisia EMPLAN+337, 321, 18
8Comisia EMPLVE+337, 336, 2
9Comisia EMPLVE+338, 331, 8
§ 710Comisia EMPLVE-271, 388, 21
§text originaldiv
1+
2-
După § 721peste 76 de deputațiAN-268, 390, 10
§ 11§text originalvs-
După § 1311Comisia EMPLAN+385, 223, 70
§ 1422peste 76 de deputațiAN-309, 356, 10
După § 1412Comisia EMPLAN-298, 341, 30
După § 1613Comisia EMPLVE-317, 355, 4
§ 18§text originaldiv
1/VE-308, 315, 53
2+
§ 19§text originaldiv
1+
2-
§ 2025raportor+
După § 2014Comisia EMPL-
§ 2323peste 76 de deputațidiv
1+
2+
§ 24§text originaldiv
1+
2-
§ 2532peste 76 de deputați+
După § 2615Comisia EMPL-
§ 28§text originalvs/VE+350, 311, 10
§ 29§text originalvs/VE+336, 331, 7
După § 3016Comisia EMPLAN+324, 311, 36
§ 31§text originalvs/VE-299, 358, 11
După § 3317Comisia EMPL-
§ 34§text originalvs+
După § 3418Comisia EMPLVE-298, 349, 24
24peste 76 de deputați+
§ 35§text originalvs/VE+362, 243, 65
§ 36§text originaldiv
1/VE+362, 290, 16
2+
3/VE+380, 275, 15
§ 37§text originalvs-
§ 38§text originalvs/VE-304, 360, 4
§ 39§text originalvs-
§ 40§text originaldiv
1-
2+
3-
4/VE+344, 293, 33
Considerentul A26peste 76 de deputațiVE+357, 258, 51
Considerentul F§text originalvs/VE+356, 306, 8
Considerentul H1Comisia EMPL-
După considerentul H2Comisia EMPL-
Considerentul K§text originalvs+
Considerentul Q27peste 76 de deputați+
Considerentul R28peste 76 de deputați+
După considerentul T3Comisia EMPL-
Considerentul W§text originaldiv
1+
2-
Considerentul AB29peste 76 de deputați+
Considerentul AE30peste 76 de deputați+
Considerentul AF§text originaldiv
1+
2-
După considerentul AF4Comisia EMPL-
Considerentul AG19peste 76 de deputați+
§text originalvs
Considerentul AI§text originalvs-
Considerentul AK§text originalvs-
Considerentul AL§text originalvs-
Considerentul AN§text originaldiv
1+
2-
vot: rezoluție (întregul text)AN+433, 67, 175
Solicitări de vot prin apel nominal
S&D:amendamentele 7, 11, 12, 16, 21, 22
Solicitări de vot separat
76 de deputați:considerentele F, K, § 35, considerentele AG, AI, AK, AL, § 3, 11, 28, 29, 31, 34, 37, 38, 39
Solicitări de vot pe părți
76 de deputați:
considerentul AF
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „a femeilor”
A doua parteaceste cuvinte
amendamentul 23
Prima parte„ia act de propunerea privind concediul pentru îngrijiri acordat părinților și îngrijitorilor, inclusă în directiva privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată”
A doua parte„și își reiterează apelul privind acordarea unei remunerații și a unei protecții sociale adecvate”
considerentul W
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „discriminarea legată de”
A doua parteaceste cuvinte
considerentul AN
Prima parte„întrucât reformele sistemelor de pensii cuprinse în Cartea albă a pensiilor a Comisiei Europene, din 2012, nu sunt însoțite de evaluări ex-ante și ex-post ale impactului de gen cu privire la pensii”
A doua parte„întrucât acest fapt demonstrează lacune ale politicii Uniunii în aplicarea efectivă a principiului egalității de gen în toate domeniile;”
§ 7
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „recomandările specifice fiecărei țări și”
A doua parteaceste cuvinte
§ 18
Prima parte„remarcă faptul că sistemele de pensii de serviciu pentru limită de vârstă sunt din ce în ce mai mult gestionate în conformitate cu principiile asigurărilor, iar acest lucru ar putea conduce numeroase disparități în protecția socială;”
A doua parte„subliniază că Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit clar că sistemele de pensii de serviciu trebuie considerate remunerație și că, prin urmare, acestora li se aplică, de asemenea, principiul egalității de tratament;”
§ 19
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „migrante” și „în țara lor de origine”
A doua parteaceste cuvinte
§ 24
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „precum și a muncii voluntare”
A doua parteaceste cuvinte
§ 36
Prima parte„subliniază că orice persoană are dreptul la o pensie de stat accesibilă tuturor”
A doua parte„amintește articolul 25 din Carta drepturilor fundamentale a UE, în care este consacrat dreptul persoanelor vârstnice de a avea o viață demnă și independentă, precum și articolul 34 din Cartă, în care se recunoaște dreptul de a avea acces la prestațiile de securitate socială și la serviciile sociale care garantează protecție în situații precum maternitatea, boala, accidentele de muncă, dizabilitatea, nevoia de îngrijiri pe termen lung sau vârsta înaintată, precum și în cazul pierderii locului de muncă;”
A treia parte„subliniază importanța sistemelor publice de securitate socială finanțate prin contribuții ca o componentă importantă a asigurării unei pensii adecvate;”
§ 40
Prima parte„își exprimă profunda îngrijorare că înghețările și reducerile pensiilor din anumite state membre îi afectează cel mai mult pe cei cu cariere mai scurte sau întrerupte sau pe cei cu salarii mai mici; regretă faptul că, de cele mai multe ori, persoanele afectate sunt femeile; subliniază că aceste măsuri au condus la o discriminare indirectă în ceea ce privește dreptul la securitate socială;”
A doua parte„solicită Comisiei și statelor membre să se asigure că atât bărbații, cât și femeile au șansa de a realiza perioade de contribuție integrale și, de asemenea, să asigure tuturor dreptul la pensie integrală, în vederea eliminării decalajului de pensii prin combaterea discriminării de gen în ocuparea forței de muncă, prin adaptarea educației și a planificării carierei, prin îmbunătățirea echilibrului dintre viața profesională și viața privată și prin creșterea investițiilor în îngrijirea copiilor și a persoanelor în vârstă”, cu excepția cuvintelor: „Comisiei” și „integrală” (a doua ocurență)
A treia parte„Comisiei” și „integrală” (a doua ocurență)
A patra parte„consideră, de asemenea, relevante următoarele măsuri: elaborarea de reglementări temeinice privind sănătatea și siguranța la locul de muncă care să țină seama de riscurile profesionale de gen, precum și de riscurile psihosociale, investițiile în serviciile publice de ocupare a forței de muncă care să poată orienta femeile de toate vârstele în căutarea unui loc de muncă și introducerea unor norme flexibile pentru tranziția de la un loc de muncă la pensie;”

 7. Raportul pe 2016 privind Serbia 

Raport: David McAllister (A8-0063/2017)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
§ 13PPE+
După § 510revS&D+
După § 74PPE+
§ 82revALDE+
6Verts/ALE+
§text originaldiv
1
2
§ 1211revS&Ddiv
1+
2+
§ 178ENF-
§ 199ENF-
§ 2012revS&D+
După § 3314Verts/ALE+
După § 351ALDE+
Considerentul C7ENF-
vot: rezoluție (întregul text)AN+524, 70, 79
Solicitări de vot pe părți
PPE:
amendamentul 11
Prima parte„salută rolul activ al Serbiei în cooperarea polițienească și judiciară internațională și regională, precum și progresele înregistrate în ceea ce privește combaterea criminalității organizate și adoptarea de către Serbia a primei evaluări naționale a amenințării pe care o reprezintă formele grave de criminalitate și criminalitatea organizată (SOCTA); invită Serbia să își intensifice eforturile dedicate anchetării rețelelor infracționale mai ample, îmbunătățirii anchetelor financiare și a activităților polițienești bazate pe informații și elaborării unui bilanț solid de condamnări definitive; invită Serbia să pună integral în aplicare legea privind forțele polițienești din februarie 2016, să se alinieze la normele UE privind confiscarea bunurilor rezultate din activități cu caracter infracțional și să instituie o platformă sigură pentru schimbul de informații între autoritățile de aplicare a legii; salută modificările recente aduse legii privind proprietatea publică și subliniază că trebuie să se asigure implementarea transparentă și nediscriminatorie a acesteia și că trebuie adoptate măsuri suplimentare care să instituie legalitatea juridică deplină asupra drepturilor de proprietate; solicită eforturi suplimentare pentru soluționarea chestiunii legate de domeniul de aplicare, implementarea și implicațiile Legii privind organizarea și competențele autorităților de stat în procedurile privind crimele de război; invită autoritățile să abordeze cazurile de utilizare excesivă a forței de către poliție împotriva cetățenilor; a luat act, cu preocupare, de evenimentele controversate din cartierul Savamala din Belgrad, legate, în special, de demolarea proprietății private, și solicită soluționarea rapidă a conflictului și cooperarea deplină cu autoritățile judiciare în cadrul anchetelor pentru a-i aduce pe cei vinovați în fața justiției;”
A doua parte„invită autoritățile să se abțină de la acuzații, presiuni și atacuri îndreptate împotriva membrilor mișcării civile «Let’s not drown Belgrade»;”
EFDD:
§ 8
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv politica privind Rusia; consideră efectuarea realizarea de exerciții militare comune între Serbia și Rusia”
A doua parteaceste cuvinte
Diverse
Amendamentele 5 și 13 au fost retrase.

 8. Raportul pe 2016 privind Kosovo 

Raport: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
§ 111SENF-
5ENF-
18Verts/ALE, PPE, S&D+
După § 122Verts/ALE, S&D+
§ 219Verts/ALE, PPE, S&D+
§ 420Verts/ALE, PPE, S&D+
§ 512SENF-
2=

6=
Verts/ALE, S&D, ECR, ALDE
EFDD
+
§ 713ENF-
21Verts/ALE, PPE, S&D+
§ 814SENF-
§ 103=

7=
Verts/ALE, S&D, ECR
EFDD
+
§ 1315ENF-
§ 424=

8=
Verts/ALE, S&D, ECR, ALDE
EFDD
+
§ 4316SENF-
După § 431ALDE+
Considerentul B9SENF-
Considerentul C10SENF-
Considerentul D17Verts/ALE, PPE, S&D+
vot: rezoluție (întregul text)AN+474, 134, 64

 9. Raportul pe 2016 privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 

Raport: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
Amendament orizontal15GUE/NGL-
Înainte de §126S&D, ALDE, PPE+
§ 123GUE/NGL-
27S&D, ALDE, PPE+
34ENF-
§text originaldiv
1
2
§ 435SENF-
3ENF-
§ 5§text originaldiv
1+
2+
§ 636SENF-
§ 737SENF-
§text originaldiv
1+
2+
§ 838SENF-
După § 2528ALDE+
§ 28§text originalvs+
§ 2924GUE/NGL-
§ 32§text originaldiv
1+
2+
După § 352Verts/ALE-
§ 36§text originaldiv
1+
2+
§ 38§text originaldiv
1+
2+
§ 4039SENF-
§ 4240ENF-
§text originaldiv
1+
2+
§ 4425GUE/NGL-
După § 441Verts/ALEdiv
1-
2-
Referirea 1216GUE/NGLVE+536, 80, 38
Înaintea considerentului A17GUE/NGLVE-232, 413, 12
18GUE/NGL-
19GUE/NGL-
Considerentul A20GUE/NGL-
Considerentul B30ENF-
După considerentul B29ALDE+
Considerentul D31ENF-
§text originaldiv
1+
2+
Considerentul E32SENF-
Considerentul F21SGUE/NGL-
Considerentul G22GUE/NGL-
§text originaldiv
1+
2+
Considerentul H33SENF-
vot: rezoluție (întregul text)AN+503, 113, 45
Solicitări de vot separat
GUE/NGL:§ 28
Solicitări de vot pe părți
GUE/NGL:
considerentul D
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „euroatlantică”
A doua parteaceste cuvinte
considerentul G
Prima parteÎntregul text, cu excepția cuvintelor: „nu ar trebui să fie folosite pentru a bloca procesul de aderare la UE, nici deschiderea negocierilor de aderare, ci”
A doua parteaceste cuvinte
§ 1
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „integrarea euro-atlantică a țării și pentru”
A doua parteaceste cuvinte
§ 5
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „euro-atlantică”
A doua parteaceste cuvinte
§ 7
Prima parte„subliniază faptul că actualele provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană (Brexit, migrație, radicalism etc.) nu ar trebui să împiedice procesul de extindere”
A doua parte„și că aceste provocări au demonstrat mai degrabă necesitatea integrării depline a Balcanilor de Vest în structurile UE cu scopul de a consolida și de a aprofunda parteneriatul pentru a depăși crizele internaționale”
§ 32
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „solicită adoptarea de măsuri pentru îmbunătățirea disciplinei fiscale și a transparenței, precum și pentru creșterea capacității de planificare bugetară; încurajează principiul unui buget echilibrat;”
A doua parteaceste cuvinte
§ 36
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „evidențiază necesitatea de a se înregistra progrese cu privire la deschiderea pieței energiei electrice și de a dezvolta concurența pe piața gazelor naturale și a energiei, vizând separarea serviciilor de utilități publice în conformitate cu cel de al treilea pachet al UE privind energia”
A doua parteaceste cuvinte
§ 38
Prima parte„felicită această țară pentru cooperare și pentru rolul său constructiv, precum și pentru eforturile deosebite în abordarea provocărilor legate de criza migrației, contribuind, astfel, în mod substanțial la securitatea și stabilitatea UE” și „în acest sens”
A doua parte„invită” și „Comisia să ofere țării toate instrumentele necesare pentru a atenua criza; recomandă adoptarea unor măsuri și acțiuni suplimentare în conformitate cu dreptul internațional umanitar pentru îmbunătățirea sistemului său de azil, pentru a asigura capacitatea necesară pentru a împiedica și combate traficul de ființe umane și de migranți, inclusiv acorduri de cooperare cu statele învecinate în lupta împotriva criminalității, și pentru a asigura gestionarea eficace a frontierelor”
amendamentul 1
Prima parte„sprijină, în acest sens, propunerea trimisului ONU, Matthew Nimetz, privind un nume compus cu un calificativ geografic”
A doua parte„în măsura în care naționalitatea, identitatea, cultura și limba macedonene nu sunt afectate”
EFDD, GUE/NGL:
§ 42
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „invită autoritățile macedonene să se alinieze, de asemenea, la măsurile restrictive ale UE împotriva Rusiei ca urmare a anexării ilegale a Crimeii”
A doua parteaceste cuvinte
Diverse
Amendamentele 4-14 au fost anulate.

 10. Situația din Republica Democratică Congo 

Propuneri de rezoluție: B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017, B8-0402/2017

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
Propunere comună de rezoluție RC-B8-0397/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)
§ 9§text originaldiv
1+
2+
vot: rezoluție (întregul text)+
Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice
B8-0397/2017Verts/ALE
B8-0398/2017ALDE
B8-0399/2017GUE/NGL
B8-0400/2017ECR
B8-0401/2017S&D
B8-0402/2017PPE
Solicitări de vot pe părți
GUE/NGL:
§ 9
Prima parte„salută reînnoirea mandatului MONUSCO și activitatea Reprezentantului special al Secretarului General pentru RDC de protecție a populației civile și a drepturilor omului în contextul electoral”
A doua parte„subliniază că mandatul inițial și cel actual, aplicabil tuturor trupelor ONU din țară, este de «a neutraliza grupările armate»; solicită tuturor forțelor MONUSCO să intervină fără rețineri și să protejeze populația de grupările armate, să protejeze femeile de violuri și de alte tipuri de violență sexuală și să nu accepte nicio limitare impusă prin ordine date la nivel național”
Diverse:
Daniel Caspary (Grupul PPE) și Notis Marias (Grupul ECR) sunt, de asemenea, semnatari ai propunerii comune de rezoluție RC-B8-0397/2017.

 11. Stadiul punerii în aplicare a Pactului de sustenabilitate în Bangladesh 

Propunere de rezoluție: B8-0396/2017

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
Propunere de rezoluție B8-0396/2017
(Comisia INTA)
După § 93S&D-
§ 101=
4=
GUE/NGL
Verts/ALE, EFDD
AN-295, 315, 30
După considerentul H2S&D-
vot: rezoluție (întregul text)+
Solicitări de vot prin apel nominal
GUE/NGL:amendamentul 1
Aviz juridic - Politica de confidențialitate