Kazalo 
Zapisnik
PDF 695kWORD 42k
Sreda, 14. junij 2017 - Strasbourg
Izidi glasovanja

 Pomen kratic in znakov

 1. Zavezujoče letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma ***I 

Poročilo: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
p.s.pristojnega odbora – glasovanje po sklopih2-3
6
10-14
18-20
22-25
39-41
43-48
odbor+
člen 1, po § 126odborloč.+
člen 2, § 327odborloč.+
člen 2, po § 328odborloč.+
člen 4, § 1, 3 in 429 UDodborPG+578, 72, 8
člen 4, § 259EFDD-
29 UDodborpo delih
1/PG+582, 68, 22
2/PG+477, 156, 27
3/PG+522, 134, 12
po členu 430odborloč.+
člen 5, § 231 UDodbor+
60EFDD
člen 5; § 3, 4, 5 in 5 a31 UDodbor+
člen 5, § 661 DEFDD-
31 UDodbor+
člen 6, § 162EFDD-
člen 6, po § 332odborloč.+
člen 763 DEFDD-
člen 7, naslov33odborloč./EG-257, 393, 24
55PPE, ECR, ALDE+
člen 7, § 134odbor+
člen 7, § 235odbor-
56PPE, ECR, ALDEPG+521, 80, 76
člen 9, § 1, uvodni del64EFDD-
36odbor+
po členu 958PPE, ECR, ALDEPG+500, 94, 75
37odborloč.
člen 10, § 265EFDD-
38odbor+
po členu 1142odborloč.+
priloga III63 DEFDD-
49odborloč.-
naslov1odborloč.+
u.i.150 DEFDD-
u.i.251DEFDD-
u.i.352 DEFDD-
4odbor+
u.i.453EFDDPG-51, 595, 32
5odbor+
u.i.554EFDDPG-55, 595, 29
7odbor+
u.i.98odborpo delih
1+
2+
3+
po u.i. 99odborloč.+
po u.i. 1115odborloč.+
u.i.1216odborloč.-
57PPE, ECR, ALDE+
po u.i. 1217odborloč.+
u.i.2121odborloč.+
glasovanje: predlog KomisijePG+534, 88, 56
Zahteve za poimensko glasovanje
EFDD:predloga sprememb 53, 54
Verts/ALE:predlog spremembe 29
ALDE:predloga sprememb 56, 58
Zahteve za ločeno glasovanje
PPE, ALDE, ECR:predlog spremembe 49
EFDD:predloga sprememb 21, 37
ENF:predlogi sprememb 1, 8, 9, 15, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 42, 49
Zahteve za glasovanje po delih
Poslanci:
predlog spremembe 8
1.del:vse besedilo brez besed „leto 2018“ in „ali glede na vrednost dodeljenih letnih emisij za leto 2020, pri čemer velja manjša vrednost“
2.del:„leto 2018“
3.del:„ali glede na vrednost dodeljenih letnih emisij za leto 2020, pri čemer velja manjša vrednost“
predlog spremembe 29
1.del:vse besedilo brez besed „leta 2018“, „bodisi“ in „bodisi letnih emisij, dodeljenih za leto 2020, kot je določeno v skladu s členom 3(2) in členom 10 Odločbe št. 406/2009/ES, pri čemer se uporabi manjša vrednost“
2.del:„leta 2018“
3.del:„bodisi“ in „bodisi letnih emisij, dodeljenih za leto 2020, kot je določeno v skladu s členom 3(2) in členom 10 Odločbe št. 406/2009/ES, pri čemer se uporabi manjša vrednost“

 2. Zahteva za odvzem imunitete Rolandasu Paksasu 

Poročilo: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
eno samo glasovanje+

 3. Zahteva za odvzem imunitete Mylène Troszczynski 

Poročilo: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
eno samo glasovanje+

 4. Zahteva za odvzem imunitete Jean-Marieju Le Penu 

Poročilo: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
eno samo glasovanje+

 5. Nasprotovanje delegirani uredbi: plačilo za zeleno komponento 

Predlog resolucije: B8-0395/2017 (potrebna je večina glasov poslancev Parlamenta)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
Predlog resolucije B8-0395/2017
(odbor AGRI)
glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)EG-363, 267, 43

 6. Potreba po strategiji EU za odpravo in preprečevanje razlik v pokojninah med spoloma 

Poročilo: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
§ 131več kot 76 poslancevEG+391, 225, 51
po § 120več kot 76 poslancev+
§ 3§originalno besediloloč./EG-317, 358, 1
po § 35odbor EMPL-
po § 46odbor EMPL-
7odbor EMPLPG+337, 321, 18
8odbor EMPLEG+337, 336, 2
9odbor EMPLEG+338, 331, 8
§ 710odbor EMPLEG-271, 388, 21
§originalno besedilopo delih
1+
2-
po § 721več kot 76 poslancevPG-268, 390, 10
§ 11§originalno besediloloč.-
po § 1311odbor EMPLPG+385, 223, 70
§ 1422več kot 76 poslancevPG-309, 356, 10
po § 1412odbor EMPLPG-298, 341, 30
po § 1613odbor EMPLEG-317, 355, 4
§ 18§originalno besedilopo delih
1/EG-308, 315, 53
2+
§ 19§originalno besedilopo delih
1+
2-
§ 2025poročevalec+
po § 2014odbor EMPL-
§ 2323več kot 76 poslancevpo delih
1+
2+
§ 24§originalno besedilopo delih
1+
2-
§ 2532več kot 76 poslancev+
po § 2615odbor EMPL-
§ 28§originalno besediloloč./EG+350, 311, 10
§ 29§originalno besediloloč./EG+336, 331, 7
po § 3016odbor EMPLPG+324, 311, 36
§ 31§originalno besediloloč./EG-299, 358, 11
po § 3317odbor EMPL-
§ 34§originalno besediloloč.+
po § 3418odbor EMPLEG-298, 349, 24
24več kot 76 poslancev+
§ 35§originalno besediloloč./EG+362, 243, 65
§ 36§originalno besedilopo delih
1/EG+362, 290, 16
2+
3/EG+380, 275, 15
§ 37§originalno besediloloč.-
§ 38§originalno besediloloč./EG-304, 360, 4
§ 39§originalno besediloloč.-
§ 40§originalno besedilopo delih
1-
2+
3-
4/EG+344, 293, 33
u.i.A26več kot 76 poslancevEG+357, 258, 51
u.i.F§originalno besediloloč./EG+356, 306, 8
u.i.H1odbor EMPL-
po u.i. H2odbor EMPL-
u.i.K§originalno besediloloč.+
u.i.Q27več kot 76 poslancev+
u.i.R28več kot 76 poslancev+
po u.i. T3odbor EMPL-
u.i.W§originalno besedilopo delih
1+
2-
u.i.AB29več kot 76 poslancev+
u.i.AE30več kot 76 poslancev+
u.i.AF§originalno besedilopo delih
1+
2-
po u.i. AF4odbor EMPL-
u.i.AG19več kot 76 poslancev+
§originalno besediloloč.
u.i.AI§originalno besediloloč.-
u.i.AK§originalno besediloloč.-
u.i.AL§originalno besediloloč.-
u.i. AN§originalno besedilopo delih
1+
2-
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+433, 67, 175
Zahteve za poimensko glasovanje
S&D:predlogi sprememb 7, 11, 12, 16, 21, 22
Zahteve za ločeno glasovanje
76 poslancev:u.i.F, K, § 35, u.i. AG, AI, AK, AL, § 3, 11, 28, 29, 31, 34, 37, 38, 39
Zahteve za glasovanje po delih
76 poslancev:
u.i.AF
1.del:vse besedilo brez besed „za ženske“
2.del:ti besedi
predlog spremembe 23
1.del:„je seznanjen s predlogom Komisije o dopustu oskrbovalcev iz direktive o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev“
2.del:„in ponovno poziva, naj se zagotovi ustrezno plačilo in socialna zaščita“
u.i.W
1.del:vse besedilo brez besed „diskriminacija zaradi“
2.del:ti besedi
u.i.AN
1.del:„ker za reforme pokojninskih sistemov iz bele knjige Komisije o pokojninah iz leta 2012 niso bile opravljene predhodne ali naknadne ocene učinka na enakost spolov na področju pokojnin“
2.del:„ker to kaže na pomanjkljivosti v politiki EU za učinkovito zagotavljanje enakosti spolov na vseh področjih;“
§ 7
1.del:vse besedilo brez besed „priporočil za posamezne države članice in“
2.del:te besede
§ 18
1.del:„ugotavlja, da se sistemi poklicnega pokojninskega zavarovanja čedalje bolj upravljajo v skladu z zavarovalnimi načeli, zaradi česar lahko pride do številnih razlik na področju socialnega varstva;“
2.del:„poudarja, da je Sodišče Evropske unije jasno določilo, da je treba pokojninske načrte poklicnega zavarovanja obravnavati kot plačilo in da se zato tudi zanje uporablja načelo enakega obravnavanja;“
§ 19
1.del:vse besedilo brez besed „migrantkam“ in „v svoji državi izvora“
2.del:te besede
§ 24
1.del:vse besedilo brez besed „in prostovoljnega dela“
2.del:te besede
§ 36
1.del:„poudarja, da imajo vsi ljudje pravico do univerzalno dostopne javne pokojnine, in“
2.del:„opozarja, da je v členu 25 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah priznana pravica starejših do dostojnega in samostojnega življenja, v členu 34 pa je priznana pravica do dostopa do prejemkov socialne varnosti in socialnih storitev, ki zagotavljajo varstvo v primeru materinstva, bolezni, delovnih nesreč, invalidnosti, odvisnosti od dolgotrajne oskrbe ali starosti, pa tudi v primeru izgube zaposlitve“
3.del:„poudarja, da so socialnovarstveni sistemi, ki jih država financira iz prispevkov, pomembna osnova ustreznega pokojninskega zavarovanja;“
§ 40
1.del:„izraža veliko zaskrbljenost nad zamrznitvami in znižanji pokojnin v nekaterih državah članicah, ki so najbolj prizadele ljudi s krajšimi ali prekinjenimi poklicnimi potmi ali tiste z nizkimi dohodki; obžaluje, da to prizadene predvsem ženske; poudarja, da so ti ukrepi vodili v posredno diskriminacijo pri uveljavljanju pravic socialne varnosti“
2.del:„poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da bodo imeli tako moški kot ženske možnost doseči obdobja polnih prispevkov in pravico do polne pokojnine, in sicer s preprečevanjem diskriminacije spolov pri zaposlovanju, prilagoditvijo izobraževanja in načrtovanja kariere, izboljšanjem možnosti usklajevanja dela in družinskih obveznosti ter višjimi naložbami v varstvo in nego otrok in starejših“, brez besed: „Komisijo“ in „polne“
3.del:„Komisijo“ in „polne“
4.del:„meni, da je prav tako pomembno oblikovati pravila na področju zdravja in varnosti na delovnem mestu, ki bi zajela poklicno tveganje glede na spol in psihosocialna tveganja, vlagati v javne službe za zaposlovanje, ki bi vodile ženske vseh starosti pri iskanju zaposlitve, ter uvesti prožna pravila za prehod iz delovnega razmerja v pokoj;“

 7. Poročilo o Srbiji za leto 2016 

Poročilo: David McAllister (A8-0063/2017)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
§ 13PPE+
po § 510 revS&D+
po § 74PPE+
§ 82 revALDE+
6Verts/ALE+
§originalno besedilopo delih
1
2
§ 1211 revS&Dpo delih
1+
2+
§ 178ENF-
§ 199ENF-
§ 2012 revS&D+
po § 3314Verts/ALE+
po § 351ALDE+
u.i.C7ENF-
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+524, 70, 79
Zahteve za glasovanje po delih
PPE:
predlog spremembe 11
1.del:„12. pozdravlja aktivno vlogo, ki jo ima Srbija pri mednarodnem in regionalnem policijskem in pravosodnem sodelovanju, napredek, dosežen na področju boja proti organiziranemu kriminalu, ter dejstvo, da je Srbija sprejela prvo nacionalno oceno ogroženosti zaradi organiziranega kriminala in hudih kaznivih dejanj (SOCTA); poziva Srbijo, naj okrepi prizadevanja za preiskovanje širših kriminalnih mrež, izboljša finančne preiskave in policijsko ukrepanje na podlagi obveščevalnih podatkov ter doseže trdne rezultate pri pravnomočnih obsodbah; poziva Srbijo, naj začne v celoti izvajati zakon o policiji iz februarja 2016, uskladi predpise s pravili EU o zaplembi premoženja, pridobljenega s kaznivimi dejanji, ter vzpostavi varno platformo za izmenjavo obveščevalnih podatkov med agencijami kazenskega pregona; pozdravlja pred kratkim izvedene spremembe zakona o javnem lastništvu ter poudarja, da je treba zagotoviti pregledno in nediskriminacijsko izvajanje in sprejeti nadaljnje ukrepe, da se v celoti vzpostavi pravna jasnost nad lastniškimi pravicami; poziva k dodatnim prizadevanjem pri obravnavi področja uporabe, posledic in izvajanja zakona o organizaciji in pristojnosti državnih organov pri sodnih postopkih v zvezi z vojnimi hudodelstvi; poziva oblasti, naj obravnavajo primere pretirane uporabe policijske sile zoper državljane; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je prišlo v beograjski četrti Savamala do spornih dogodkov, zlasti na področju uničenja zasebne lastnine, in poziva, da se ob polnem sodelovanju s sodnimi organi hitro preišče te dogodke, da bi storilce privedli pred sodišče;“
2.del:„poziva oblasti, naj se vzdržijo obtožb, pritiska in napadov zoper člane civilnega gibanja „Ne da(vi)mo Beograda“;“
EFDD:
§ 8
1.del:vse besedilo brez besed „vključno s politiko o Rusiji; meni, da je izvajanje skupnih vojaških vaj med Srbijo in Rusijo obžalovanja vredno“
2.del:te besede
Razno
Predloga sprememb 5 in 13 sta bila umaknjena.

 8. Poročilo o Kosovu za leto 2016 

Poročilo: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
§ 111 DENF-
5ENF-
18Verts/ALE, PPE, S&D+
po § 122Verts/ALE, S&D+
§ 219Verts/ALE, PPE, S&D+
§ 420Verts/ALE, PPE, S&D+
§ 512DENF-
2=

6=
Verts/ALE, S&D, ECR, ALDE
EFDD
+
§ 713ENF-
21Verts/ALE, PPE, S&D+
§ 814DENF-
§ 103=

7=
Verts/ALE, S&D, ECR
EFDD
+
§ 1315ENF-
§ 424=

8=
Verts/ALE, S&D, ECR, ALDE
EFDD
+
§ 4316 DENF-
po § 431ALDE+
u.i.B16 DENF-
u.i.C16 DENF-
u.i.D17Verts/ALE, PPE, S&D+
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+474, 134, 64

 9. Poročilo o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2016 

Poročilo: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
horizontalni predlog spremembe15GUE/NGL-
pred § 126S&D, ALDE, PPE+
§ 123GUE/NGL-
27S&D, ALDE, PPE+
34ENF-
§originalno besedilopo delih
1
2
§ 435 DENF-
3ENF-
§ 5§originalno besedilopo delih
1+
2+
§ 636DENF-
§ 737 DENF-
§originalno besedilopo delih
1+
2+
§ 838 DENF-
po § 2528ALDE+
§ 28§originalno besediloloč.+
§ 2924GUE/NGL-
§ 32§originalno besedilopo delih
1+
2+
po § 352Verts/ALE-
§ 36§originalno besedilopo delih
1+
2+
§ 38§originalno besedilopo delih
1+
2+
§ 4039DENF-
§ 4240ENF-
§originalno besedilopo delih
1+
2+
§ 4425GUE/NGL-
po § 441Verts/ALEpo delih
1-
2-
navedba sklicevanja 1216GUE/NGLEG+536, 80, 38
pred u.i. A17GUE/NGLEG-232, 413, 12
18GUE/NGL-
19GUE/NGL-
u.i.A20GUE/NGL-
u.i.B30ENF-
po u.i. B29ALDE+
u.i.D31ENF-
§originalno besedilopo delih
1+
2+
u.i.E32 DENF-
u.i.F21DGUE/NGL-
u.i. G22GUE/NGL-
§originalno besedilopo delih
1+
2+
u.i.H33 DENF-
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+503, 113, 45
Zahteve za ločeno glasovanje
GUE/NGL:§ 28
Zahteve za glasovanje po delih
GUE/NGL:
u.i.D
1.del:vse besedilo brez besede „evro-atlantskega“
2.del:ta beseda
u.i. G
1.del:vse besedilo brez besed „ne bi smeli uporabljati za oviranje procesa pristopa k EU in ne bi smeli ovirati začetka pristopnih pogajanj, pač pa“
2.del:te besede
§ 1
1.del:vse besedilo brez besed „evro-atlantskih povezav države in uresničevanje“
2.del:te besede
§ 5
1.del:vse besedilo brez besede „evro-atlantskega“
2.del:ta beseda
§ 7
1.del:„poudarja, da sedanji izzivi, s katerimi se sooča Evropska unija (izstop Združenega kraljestva iz EU, migracije, radikalizem itd.), ne bi smeli ovirati procesa širitve“
2.del:„poudarja, da so nasprotno ti izzivi pokazali, da je treba Zahodni Balkan v celoti vključiti v strukture EU, da bi okrepili in poglobili partnerstvo in se spopadli z mednarodnimi krizami“
§ 32
1.del:vse besedilo brez besed „poziva k izboljšanju fiskalne discipline in preglednosti ter k povečanju zmogljivosti načrtovanja proračuna; spodbuja načelo uravnoteženega proračuna“
2.del:te besede
§ 36
1.del:vse besedilo brez besed poudarja, da bi bilo treba doseči napredek pri odpiranju trga električne energije in razviti konkurenco na trgu plina in električne energije, da bi se doseglo ločevanje dejavnosti javnih služb v skladu s tretjim energetskim svežnjem EU;
2.del:te besede
§ 38
1.del:„izraža pohvalo državi za konstruktivno vlogo in sodelovanje ter izjemna prizadevanja pri obvladovanju izzivov, povezanih z migracijsko krizo, s čimer je znatno prispevala k varnosti in stabilnosti EU“ in „v zvezi s tem“
2.del:„poziva Komisijo, naj državi zagotovi vsa potrebna orodja za ublažitev krize; priporoča dodatne ukrepe in postopke v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom za izboljšanje azilnega sistema, zagotovitev potrebnih zmogljivosti za preprečevanje trgovine z ljudmi in tihotapljenja migrantov, vključno s sporazumi o sodelovanju s sosednjimi državami na področju boja proti kriminalu, in za zagotovitev učinkovitega upravljanja meja“
predlog spremembe 1
1.del:„v zvezi s tem podpira predlog odposlanca OZN Matthewa Nimetza o sestavljenem imenu z geografskim poimenovanjem“
2.del:"če to ne bo vplivalo na makedonsko nacionalnost, identiteto, kulturo in jezik"
EFDD, GUE/NGL:
§ 42
1.del:vse besedilo brez besed poziva makedonske organe, naj svoje delovanje uskladijo tudi z omejevalnimi ukrepi proti Rusiji, ki jih je EU sprejela po nezakoniti priključitvi Krima;
2.del:te besede
Razno
Predlogi sprememb 4 do14 so bili razveljavljeni.

 10. Razmere v Demokratični republiki Kongo 

Predloga resolucij: B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017, B8-0402/2017

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
Skupni predlog resolucije RC-B8-0397/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)
§ 9§originalno besedilopo delih
1+
2+
glasovanje: resolucija (vse besedilo)+
Predlogi resolucij političnih skupin
B8-0397/2017Verts/ALE
B8-0398/2017ALDE
B8-0399/2017GUE/NGL
B8-0400/2017ECR
B8-0401/2017S&D
B8-0402/2017PPE
Zahteve za glasovanje po delih
GUE/NGL:
§ 9
1.del:„pozdravlja podaljšanje mandata misije OZN za stabilizacijo Demokratične republike Kongo in delo, ki ga je posebni predstavnik generalnega sekretarja za Demokratično republiko Kongo opravil za zaščito civilistov ter varstvo človekovih pravic v okviru volitev“
2.del:„poudarja, da je prvotna in sedanja naloga, ki jo imajo vse sile OZN v državi, „nevtralizirati oborožene skupine“; poziva, naj vse sile v okviru misije MONUSCO v celoti posredujejo in ščitijo prebivalstvo pred oboroženimi skupinami, ščitijo ženske pred posilstvi in drugimi oblikami spolnega nasilja ter ne dovolijo nobenih omejitev na podlagi nacionalnih ukazov“
Razno:
Daniel Caspary (skupina PPE) in Notis Marias (skupina ECR) sta prav tako podpisnika predloga skupne resolucije RC-B8-0397/2017.

 11. Trenutno stanje pri izvajanju trajnostnega sporazuma v Bangladešu 

Predlog resolucije: B8-0396/2017

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
Predlog resolucije B8-0396/2017
(odbor INTA)
po § 93S&D-
§ 101=
4=
GUE/NGL
Verts/ALE, EFDD
PG-295, 315, 30
po u.i. H2S&D-
glasovanje: resolucija (vse besedilo)+
Zahteve za poimensko glasovanje
GUE/NGL:predlog spremembe 1
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov