Index 
Jegyzőkönyv
PDF 280kWORD 82k
2017. június 14., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (jóváhagyás) (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 4.A napirend módosítása
 5.Az Európai Tanács 2017. június 22–23-i ülésének előkészítése (vita)
 6.Trump elnök döntése az USA Párizsi Megállapodásból való kilépéséről (vita)
 7.Ünnepélyes ülés - Elefántcsontpart
 8.Szavazások órája
  
8.1.A Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében kötelezően teljesítendő éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések ***I (szavazás)
  
8.2.A Rolandas Paksas mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
8.3.A Mylène Troszczynski mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
8.4.A Jean-Marie Le Pen mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
8.5.Felhatalmazáson alapuló jogi aktus elleni kifogás: kizöldítési támogatás (szavazás)
  
8.6.Uniós stratégia szükségessége a nemek közötti nyugdíjszakadék megszüntetése és megelőzése érdekében (szavazás)
  
8.7.2016. évi jelentés Szerbiáról (szavazás)
  
8.8.2016. évi jelentés Koszovóról (szavazás)
  
8.9.2016. évi jelentés Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról (szavazás)
  
8.10.A Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzet (szavazás)
  
8.11.A fenntarthatósági paktum végrehajtásának jelenlegi állása Bangladesben (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.Előirányzatok átcsoportosítása
 13.Dokumentumok benyújtása
 14.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 15.Az értékeken alapuló Európa újraalapítása, amely hatékony demokratikus intézményekhez kötődve elősegíti a virágzó gazdaságot a tisztességes és összetartó társadalomban (vita időszerű kérdésekről)
 16.A panamai dokumentumok nyomon követése és a jogállamiság helyzete Máltán (vita)
 17.Az Európai Stratégiai Beruházási Alap végrehajtása (vita)
 18.Külföldi beruházások a stratégiai ágazatokban (uniós fellépések) (vita)
 19.Gyermekszegénység (vita)
 20.A közösségi gazdaságra vonatkozó európai menetrend - Online platformok és a digitális egységes piac (vita)
 21.A Parlament tagjai
 22.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 23.A kikötők megadóztatása (vita)
 24.Az európai politikai pártok és alapítványok jogállása és finanszírozása (vita)
 25.A következő ülésnap napirendje
 26.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.05-kor nyitják meg.


2. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 135. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Afgan Mukhtarli azerbajdzsáni újságíró ügye (2017/2722(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Arne Gericke, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić és Valdemar Tomaševski, az ECR képviselőcsoport nevében, Afgan Mukhtarli ügyéről és a média helyzetéről Azerbajdzsánban (B8-0414/2017);

—   Ulrike Lunacek, Rebecca Harms és Heidi Hautala, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao és Fabio Massimo Castaldo, Afgan Mukhtarli ügyéről és a média helyzetéről Azerbajdzsánban (B8-0415/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes és Kati Piri, az S&D képviselőcsoport nevében, Afgan Mukhtarli ügyéről és a média helyzetéről Azerbajdzsánban (B8-0416/2017);

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében, Afgan Mukhtarli ügyéről és a média helyzetéről Azerbajdzsánban (B8-0417/2017);

—   Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Martina Michels, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas és Barbara Spinelli, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Afgan Mukhtarli ügyéről és a média helyzetéről Azerbajdzsánban (B8-0418/2017);

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly és Ramón Luis Valcárcel Siso, a PPE képviselőcsoport nevében, Afgan Mukhtarli ügyéről és a média helyzetéről Azerbajdzsánban (B8-0420/2017).

II.   Pakisztán, különösen az emberijog-védők helyzete és a halálbüntetés (2017/2723(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić és Valdemar Tomaševski, az ECR képviselőcsoport nevében, Pakisztánról, különösen az emberijog-védők helyzetéről és a halálbüntetésről (B8-0419/2017);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes és Bronis Ropė, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Pakisztánról, különösen az emberijog-védők helyzetéről és a halálbüntetésről (B8-0421/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Neena Gill, az S&D képviselőcsoport nevében, Pakisztánról, különösen az emberijog-védők helyzetéről és a halálbüntetésről (B8-0422/2017);

—   Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében, Pakisztánról, különösen az emberijog-védők helyzetéről és a halálbüntetésről (B8-0423/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva és Stelios Kouloglou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Pakisztánról, különösen az emberijog-védők helyzetéről és a halálbüntetésről (B8-0427/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly és Ramón Luis Valcárcel Siso, a PPE képviselőcsoport nevében, Pakisztánról, különösen az emberijog-védők helyzetéről és a halálbüntetésről (B8-0429/2017).

III.   Az indonéziai emberi jogi helyzet (2017/2724(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Notis Marias, Branislav Škripek, Ruža Tomašić és Valdemar Tomaševski, az ECR képviselőcsoport nevében, az indonéziai emberi jogi helyzetről (B8-0424/2017);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec és Igor Šoltes, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao és Fabio Massimo Castaldo, az indonéziai emberi jogi helyzetről (B8-0425/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és David Martin, az S&D képviselőcsoport nevében, az indonéziai emberi jogi helyzetről (B8-0426/2017);

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells és Cecilia Wikström , az ALDE képviselőcsoport nevében, az indonéziai emberi jogi helyzetről (B8-0428/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos és Barbara Spinelli, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az indonéziai emberi jogi helyzetről (B8-0430/2017);

—   Cristian Dan Preda, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly és Ramón Luis Valcárcel Siso, a PPE képviselőcsoport nevében, az indonéziai emberi jogi helyzetről (B8-0431/2017).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 162. cikkének megfelelően osztják fel.


3. Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (jóváhagyás) (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök bejelenti, hogy nem juttattak el hozzá a 2017. június 12-i, hétfői jegyzőkönyvben bejelentett (2017.6.12-i jegyzőkönyv, 7. pont) intézményközi tárgyalások megkezdésére vonatkozó határozatokkal kapcsolatos kérelmet.

A BUDG, CONT, LIBE és ENVI bizottságok tehát az eljárási szabályzat 69c. pontjának (2) bekezdésében szereplő határidő lejártát követően megkezdhették a tárgyalásokat.


4. A napirend módosítása

Az eljárási szabályzat 9. cikkének (8) bekezdésével összhangban és a képviselőcsoportokkal való konzultációt követően az elnök a napirend alábbi módosítását javasolja:

- A Rolandas Paksas mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről szóló jelentés [2016/2070(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017), a Mylène Troszczynski mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről szóló jelentés [2017/2019(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017), és a Jean-Marie Le Pen mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről szóló jelentés [2017/2020(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Evelyn Regner (A8-0217/2017) Jogi Bizottság általi elfogadását követően azok a mai, 2017. június 14., szerdai szavazások órája napirendjére kerülnek.

- A Marine Le Pen mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről szóló jelentés [2017/2021(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Sajjad Karim (A8-0223/2017) Jogi Bizottság általi elfogadását követően a holnapi, 2017. június 15., csütörtöki szavazások órája napirendjére kerül.

A Parlament egyetért e javaslatokkal.

A napirendet ennek megfelelően módosítják.


5. Az Európai Tanács 2017. június 22–23-i ülésének előkészítése (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács 2017. június 22–23-i ülésének előkészítése (2017/2625(RSP))

Helena Dalli (a Tanács soros elnöke) és Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

Az elnök szolidaritásáról biztosítja London lakosságát, ahol egy lakóházban bekövetkezett tűzesetben többen életüket vesztették.

Felszólal: Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Syed Kamall, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marcel de Graaff, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Krisztina Morvai, független.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Felszólal: Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Helga Stevens, David Coburn, a vita lebonyolításáról, Josu Juaristi Abaunz, Laura Ferrara, Edouard Ferrand, Steven Woolfe, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Franck Proust, Josef Weidenholzer, Esteban González Pons, Ramón Jáuregui Atondo, Elisabetta Gardini és Cécile Kashetu Kyenge.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek és Diane James.

Felszólal: Helena Dalli.

A vitát berekesztik.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

6. Trump elnök döntése az USA Párizsi Megállapodásból való kilépéséről (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Trump elnök döntése az USA Párizsi Megállapodásból való kilépéséről (2017/2629(RSP))

Az elnök bevezetőt mond.

Hilda Heine (a Marshall-szigeteki Köztársaság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Helena Dalli (a Tanács soros elnöke) és Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Julie Girling, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Catherine Bearder, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Harald Vilimsky, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Bruno Gollnisch, független, Françoise Grossetête, Kathleen Van Brempt, Hans-Olaf Henkel, Marisa Matias, Bas Eickhout, Roger Helmer, Janice Atkinson, Peter Liese, Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Yannick Jadot, Marie-Christine Arnautu, Adina-Ioana Vălean, Gilles Pargneaux, Ivo Belet, Jeppe Kofod, Francesc Gambús és Jo Leinen.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Giovanni La Via, Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis, Piernicola Pedicini, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok és José Blanco López.

Felszólal: Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja) és Helena Dalli.

A vitát berekesztik.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök


7. Ünnepélyes ülés - Elefántcsontpart

A Parlament 12.00 és 12.30 között Alassane Ouattara, Elefántcsontpart elnöke beszéde alkalmából ünnepélyes ülést tart.


ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

Felszólal: Beatrix von Storch.

8. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


8.1. A Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében kötelezően teljesítendő éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések ***I (szavazás)

Jelentés a stabil és alkalmazkodóképes energiaunió megvalósítása és a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a tagállamok által 2021-től 2030-ig kötelezően teljesítendő éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések meghatározásáról, valamint az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nyomon követésének és bejelentésének rendszeréről szóló 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)0256)

A szavazást követően felszólal Adina-Ioana Vălean (az ENVI bizottság elnöke), aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


8.2. A Rolandas Paksas mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Rolandas Paksas mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2016/2070(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0257)


8.3. A Mylène Troszczynski mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Mylène Troszczynski mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2017/2019(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0258)


8.4. A Jean-Marie Le Pen mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Jean-Marie Le Pen mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2017/2020(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0259)


8.5. Felhatalmazáson alapuló jogi aktus elleni kifogás: kizöldítési támogatás (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, az eljárási szabályzat 105. cikkének (3) bekezdése alapján benyújtotta: Czesław Adam Siekierski, az AGRI bizottság nevében, a 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletet a kendertermesztéshez kapcsolódó ellenőrzési intézkedések, a „kizöldített” kifizetésre, a jogi személy felett ellenőrzést gyakorló fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott támogatásra, a termeléstől függő önkéntes támogatás keretében az egységnyi összeg kiszámítására és a támogatási jogosultságok törtrészeire vonatkozó egyes rendelkezések, valamint az egységes területalapú támogatási rendszerhez és a termeléstől függő önkéntes támogatáshoz kapcsolódó bizonyos értesítési követelmények tekintetében módosító, továbbá az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet X. mellékletét módosító 2017. február 15-i bizottsági felhatalmazáson alapuló rendeletről (2017/2571(DEA)) (B8-0395/2017)

(Az állásfoglalási javaslat elfogadásához az összes parlamenti képviselő többségének szavazata szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elutasítva


8.6. Uniós stratégia szükségessége a nemek közötti nyugdíjszakadék megszüntetése és megelőzése érdekében (szavazás)

Jelentés egy uniós stratégia szükségességéről a nemek közötti nyugdíjszakadék megszüntetése és megelőzése érdekében [2016/2061(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0260)


8.7. 2016. évi jelentés Szerbiáról (szavazás)

Jelentés a Bizottság Szerbiáról szóló, 2016. évi jelentéséről [2016/2311(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: David McAllister (A8-0063/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0261)


8.8. 2016. évi jelentés Koszovóról (szavazás)

Jelentés a Bizottság Koszovóról szóló, 2016. évi jelentéséről [2016/2314(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0262)


8.9. 2016. évi jelentés Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról (szavazás)

Jelentés a Bizottság Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló, 2016. évi jelentéséről [2016/2310(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

A vita időpontja: 2017. április 5. (2017.4.5-i jegyzőkönyv, 21. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0263)


8.10. A Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzet (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 és B8-0402/2017 (2017/2703(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0397/2017

(amely a B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 és B8-0402/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev és José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a PPE képviselőcsoport nevében,

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge és Maria Arena, az S&D képviselőcsoport nevében,

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga és Ruža Tomašić, az ECR képviselőcsoport nevében,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében,

—   Marie-Christine Vergiat, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

—   Maria Heubuch, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Piernicola Pedicini és Laura Ferrara.

Elfogadva. (P8_TA(2017)0264)


8.11. A fenntarthatósági paktum végrehajtásának jelenlegi állása Bangladesben (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, a B8-0217/2017 szóbeli választ igénylő kérdést követően, az eljárási szabályzat 128. pontja (5) bekezdésének megfelelően benyújtotta: Bernd Lange és Sajjad Karim, az INTA bizottság nevében, a fenntarthatósági paktum végrehajtásának aktuális állásáról Bangladesben (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017)

A vita időpontja: 2017. május 17. (2017.5.17-i jegyzőkönyv, 21. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0265)


9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Gerben-Jan Gerbrandy -jelentés - A8-0208/2017
Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Daniel Hannan, Mairead McGuinness, Deirdre Clune, Jadwiga Wiśniewska, Maria Grapini, Seán Kelly, Marian Harkin, Michaela Šojdrová, Peter Jahr

Constance Le Grip -jelentés - A8-0197/2017
Jadwiga Wiśniewska, Urszula Krupa, Tania González Peñas, Deirdre Clune, Maria Grapini, Ramón Jáuregui Atondo, Marian Harkin

David McAllister -jelentés - A8-0063/2017
Petras Auštrevičius, Krisztina Morvai, Angel Dzhambazki, Zoltán Balczó, Tomáš Zdechovský, Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor

Ulrike Lunacek -jelentés - A8-0062/2017
Jasenko Selimovic, Ilhan Kyuchyuk, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil

Ivo Vajgl -jelentés - A8-0055/2017
Jasenko Selimovic, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Maria Spyraki, Tomáš Zdechovský

Állásfoglalási indítvány a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetről (2017/2703(RSP)) (B8-0402/2017)
José Inácio Faria

Állásfoglalási indítvány a fenntarthatósági paktum végrehajtásának aktuális állásáról Bangladesben (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017)
José Inácio Faria.


10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 14.15-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Alexander Graf LAMBSDORFF alelnök

11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


12. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 25. cikkével összhangban a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem emel kifogást az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság INF 1/2017. sz. előirányzat-átcsoportosításával szemben.


13. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtotta be a Tanács és a Bizottság:

- Javaslat a DEC 08/2017. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0020/2017 - C8-0177/2017 - 2017/2081(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 09/2017. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0021/2017 - C8-0178/2017 - 2017/2082(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 10/2017. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0022/2017 - C8-0185/2017 - 2017/2090(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 11/2017. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0023/2017 - C8-0186/2017 - 2017/2091(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az INF 1/2017. számú előirányzatok átcsoportosítására - Régiók Bizottsága (N8-0029/2017 - C8-0187/2017 - 2017/2092(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az INF 2/2017. számú előirányzatok átcsoportosítására - Régiók Bizottsága (N8-0030/2017 - C8-0188/2017 - 2017/2093(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az INF 3/2017. számú előirányzatok átcsoportosítására - Régiók Bizottsága (N8-0031/2017 - C8-0189/2017 - 2017/2094(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG


14. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezetet terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és II. mellékletének a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának mérésére vonatkozó szabályozási vizsgálati eljárást érintő változáshoz való hozzáigazítás céljából történő módosításáról (C(2017)03489 - 2017/2716(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. június 2.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI, ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és II. mellékletének a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának mérésére vonatkozó szabályozási vizsgálati eljárást érintő változáshoz való hozzáigazítás céljából történő módosításáról (C(2017)03492 - 2017/2718(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. június 2.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI, ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a határon átnyúló, csoporton vagy intézményvédelmi rendszeren belül nyújtott, le nem hívott hitel- vagy likviditási keretekre vonatkozó, kedvezményes likviditáskiáramlási vagy -beáramlási arány alkalmazására vonatkozó kiegészítő objektív kritériumok további részleteit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2017)03522 - 2017/2713(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. május 31.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az EU egészére kiterjedő multimodális utazási információs szolgáltatások nyújtása tekintetében történő kiegészítéséről (C(2017)03574 - 2017/2714(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. május 31.

utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Koszovó* közötti stabilizációs és társulási megállapodás hatálybalépése miatt az 1215/2009/EK tanácsi rendelet Koszovónak nyújtott kereskedelmi engedmények tekintetében történő módosításáról (C(2017)03631 – 2017/2719(DEA))

* Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244 (1999) sz. ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. június 2.

utalva az illetékes bizottsághoz: INTA, AFET (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények tekintetében való kiegészítéséről (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. június 2.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a biztosítók és viszontbiztosítók által tartott eszközök egyes kategóriáira (infrastrukturális vállalatok) vonatkozó szabályozói tőkekövetelmény számítása tekintetében történő módosításáról (C(2017)03673 - 2017/2738(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. június 8.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló határozata az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az átjárhatósági műszaki előírások kidolgozásával, elfogadásával és felülvizsgálatával kapcsolatos konkrét célkitűzések tekintetében történő kiegészítéséről (C(2017)03800 - 2017/2734(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. június 8.

utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos harmadik országbeli központi bankoknak a monetáris, a devizaműveletekre és a pénzügyi stabilitásra vonatkozó politika teljesítése során a kereskedés előtti és kereskedés utáni átláthatóságra irányuló követelmények alóli mentessége tekintetében történő kiegészítéséről (C(2017)03890 - 2017/2741(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. június 12.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON


15. Az értékeken alapuló Európa újraalapítása, amely hatékony demokratikus intézményekhez kötődve elősegíti a virágzó gazdaságot a tisztességes és összetartó társadalomban (vita időszerű kérdésekről)

Az értékeken alapuló Európa újraalapítása, amely hatékony demokratikus intézményekhez kötődve elősegíti a virágzó gazdaságot a tisztességes és összetartó társadalomban (2017/2706(RSP))

Felszólal: Sophia in 't Veld bevezeti a vitát.

Felszólal: Helena Dalli (a Tanács soros elnöke) és Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke).

Felszólal: Rosa Estaràs Ferragut, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tanja Fajon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Roberts Zīle, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Martina Anderson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Raymond Finch, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Auke Zijlstra, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Carlos Coelho, Péter Niedermüller, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Kostas Chrysogonos, Peter Lundgren, Georg Mayer, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Jo Leinen, Ulrike Trebesius, Marina Albiol Guzmán, Beatrix von Storch, Marco Zanni, Maria Grapini, Peter van Dalen, Pedro Silva Pereira, Kazimierz Michał Ujazdowski, Tibor Szanyi és Patrizia Toia.

Felszólal: Frans Timmermans és Helena Dalli.

A vitát berekesztik.


16. A panamai dokumentumok nyomon követése és a jogállamiság helyzete Máltán (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A panamai dokumentumok nyomon követése és a jogállamiság helyzete Máltán (2017/2694(RSP))

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

Helena Dalli (a Tanács soros elnöke), Joseph Muscat (máltai miniszterelnök) és Pierre Moscovici (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jeppe Kofod, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bernd Lucke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petr Ježek, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Fabio De Masi, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, David Coburn, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Lampros Fountoulis, független.

ELNÖKÖL:
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO alelnök

Felszólal: David Casa, Alfred Sant, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Csaba Sógor, Pirkko Ruohonen-Lerner, Michael Theurer, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Alexander Graf Lambsdorff, Eva Joly, Mario Borghezio, Steven Woolfe, Werner Langen, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Nuno Melo, Miriam Dalli, Monica Macovei, Nils Torvalds, Gilles Lebreton, Dariusz Rosati, Ramón Jáuregui Atondo, Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Markus Ferber, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Paul Tang és Paulo Rangel.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nuno Melo, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Romana Tomc, Juan Fernando López Aguilar, Tibor Szanyi és Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal: Pierre Moscovici, Joseph Muscat és Helena Dalli.

A vitát berekesztik.


17. Az Európai Stratégiai Beruházási Alap végrehajtása (vita)

Jelentés az Európai Stratégiai Beruházási Alap végrehajtásáról [2016/2064(INI)] - Költségvetési Bizottság - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadók: José Manuel Fernandes és Udo Bullmann (A8-0200/2017)

José Manuel Fernandes és Udo Bullmann előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL:
Ulrike LUNACEK alelnök

Felszólal: Marian-Jean Marinescu (az ITRE bizottság véleményének előadója), Inés Ayala Sender (a TRAN bizottság véleményének előadója) és Dominique Riquet (a TRAN bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Pierre Moscovici (a Bizottság tagja).

Felszólal: Emmanuel Maurel (az INTA bizottság véleményének előadója), Hannu Takkula (a CONT bizottság véleményének előadója), Romana Tomc (az EMPL bizottság véleményének előadója), Nicola Danti (az IMCO bizottság véleményének előadója), Mercedes Bresso (a REGI bizottság véleményének előadója), Jill Evans (a CULT bizottság véleményének előadója), Brian Hayes, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Eider Gardiazabal Rubial, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Roberts Zīle, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nils Torvalds, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Liadh Ní Riada, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lefteris Christoforou, Pedro Silva Pereira, Stanisław Ożóg, Ramon Tremosa i Balcells, Miguel Viegas, Jordi Solé, Gabriel Mato, Jean-Paul Denanot, Sander Loones, Georgios Kyrtsos, Hugues Bayet, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Eva Kaili, Othmar Karas, Daniele Viotti, Lambert van Nistelrooij és Georgi Pirinski.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Eleftherios Synadinos, Krzysztof Hetman, Tibor Szanyi, Ivana Maletić és Maria Grapini.

Felszólal: Pierre Moscovici, José Manuel Fernandes és Udo Bullmann.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.6.15-i jegyzőkönyv, 7.5. pont .

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

18. Külföldi beruházások a stratégiai ágazatokban (uniós fellépések) (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Külföldi beruházások a stratégiai ágazatokban (uniós fellépések) (2017/2730(RSP))

Helena Dalli (a Tanács soros elnöke) és Pierre Moscovici (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Daniel Caspary, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Bernd Lange, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Liadh Ní Riada, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Reinhard Bütikofer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Bruno Gollnisch, független, Tokia Saïfi, Emmanuel Maurel és Andreas Schwab.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Franck Proust.

Felszólal: Pierre Moscovici és Helena Dalli.

A vitát berekesztik.


19. Gyermekszegénység (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Gyermekszegénység (2017/2731(RSP))

Helena Dalli (a Tanács soros elnöke) és Pierre Moscovici (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Claude Rolin, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Vilija Blinkevičiūtė, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jadwiga Wiśniewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Enrique Calvet Chambon, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, João Pimenta Lopes, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Agea, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Michaela Šojdrová, Sergio Gutiérrez Prieto, Margot Parker, Elena Gentile és Julie Ward.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Caterina Chinnici, Arne Gericke, Paloma López Bermejo, Georgios Epitideios, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Nicola Caputo, Seán Kelly és Olga Sehnalová.

Felszólal: Pierre Moscovici és Helena Dalli.

A vitát berekesztik.


20. A közösségi gazdaságra vonatkozó európai menetrend - Online platformok és a digitális egységes piac (vita)

Jelentés a közösségi gazdaságra vonatkozó európai menetrendről [2017/2003(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Nicola Danti (A8-0195/2017)

Jelentés az online platformokról és a digitális egységes piacról [2016/2276(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadók: Henna Virkkunen és Philippe Juvin (A8-0204/2017)

Nicola Danti, Henna Virkkunen és Philippe Juvin előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Joachim Schuster (az EMPL bizottság véleményének előadója) és Dario Tamburrano (az ITRE bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Pierre Moscovici (a Bizottság tagja).

Felszólal: Tania González Peñas (a TRAN bizottság véleményének előadója).

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Axel Voss (a JURI bizottság véleményének előadója), Anna Maria Corazza Bildt, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Sergio Gutiérrez Prieto, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Daniel Dalton, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Curzio Maltese, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Zullo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mylène Troszczynski, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, Andreas Schwab, José Blanco López, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Michel Reimon, Petr Mach, Anne Sander, Josef Weidenholzer, Francesc Gambús, Isabella De Monte, Michał Boni, Christel Schaldemose és Michaela Šojdrová.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Caterina Chinnici, Stanislav Polčák, Claudia Țapardel és Olga Sehnalová.

Felszólal: Pierre Moscovici, Nicola Danti, Henna Virkkunen és Philippe Juvin.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 7.6. pont és 2017.6.15-i jegyzőkönyv, 7.7. pont .


21. A Parlament tagjai

Az illetékes holland hatóságok bejelentették André Elissen kinevezését Vicky Maeijer helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2017. június 13.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig André Elissen elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


22. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A PPE és az S&D képviselőcsoport az alábbi kinevezési kérelmeket juttatta el az elnöknek:

AFET bizottság: Clare Moody

Biztonsági és Védelmi Albizottság: Clare Moody

Az EU–Montenegró Társulási Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség: David Martin

Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Esther Herranz García helyére Carlos Iturgaiz

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


23. A kikötők megadóztatása (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A kikötők megadóztatása (2017/2704(RSP))

Pierre Moscovici (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Wim van de Camp, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kathleen Van Brempt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gesine Meissner, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, João Pimenta Lopes, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Karima Delli, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Angelo Ciocca, a(z) ENF képviselőcsoport nevében.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)

Felszólal: Ivo Belet, Bogusław Liberadzki, Renaud Muselier, Seán Kelly és Franck Proust.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák.

Felszólal: Pierre Moscovici.

A vitát berekesztik.


24. Az európai politikai pártok és alapítványok jogállása és finanszírozása (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az európai politikai pártok és alapítványok jogállása és finanszírozása (2017/2733(RSP))

Pierre Moscovici (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Rainer Wieland, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Mercedes Bresso, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jan Zahradil, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Josep-Maria Terricabras, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jonathan Arnott, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Pavel Svoboda, Claudia Țapardel és György Schöpflin.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák és Georgios Epitideios.

Felszólal: Pierre Moscovici.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Rainer Wieland, a PPE képviselőcsoport nevében, Mercedes Bresso, az S&D képviselőcsoport nevében, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, az ALDE képviselőcsoport nevében, Josep-Maria Terricabras, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az európai szintű politikai pártok és politikai alapítványok finanszírozásáról (2017/2733(RSP)) (B8-0405/2017);

—   Beatrix von Storch, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, az európai szintű politikai pártok és politikai alapítványok finanszírozásáról (2017/2733(RSP)) (B8-0406/2017).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.9.15-i jegyzőkönyv, 7.9. pont .


25. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 605.662/OJJE).


26. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.45-kor berekesztik.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Bettini, Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Maydell, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Žitňanská

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat