Indiċi 
Minuti
PDF 282kWORD 83k
L-Erbgħa, 14 ta' Ġunju 2017 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Negozjati Interistituzzjonali (approvazzjoni) ((Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura))
 4.Modifika tal-aġenda
 5.Tħejjija tal-Kunsill Ewropew tat-22 u t-23 ta' Ġunju (dibattitu)
 6.Deċiżjoni tal-President Trump biex joħroġ lill-Istati Uniti mill-Ftehim dwar il-klima tal-COP21 (dibattitu)
 7.Seduta solenni - il-Kosta tal-Avorju
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  8.1.It-tnaqqis annwali vinkolanti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra biex jiġu onorati l-impenji li saru fil-Ftehim ta' Pariġi ***I (votazzjoni)
  8.2.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Rolandas Paksas (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  8.3.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Mylène Troszczynski (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  8.4.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jean-Marie Le Pen (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  8.5.Oġġezzjoni għal att delegat: pagament ekoloġiku (votazzjoni)
  8.6.Il-ħtieġa ta' strateġija tal-UE biex jitwaqqfu u jiġu evitati d-differenzi bejn il-pensjonijiet tan-nisa u tal-irġiel (votazzjoni)
  8.7.Rapport 2016 dwar is-Serbja (votazzjoni)
  8.8.Rapport 2016 dwar il-Kosovo (votazzjoni)
  8.9.Rapport 2016 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja (votazzjoni)
  8.10.Sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (votazzjoni)
  8.11.Is-sitwazzjoni attwali tal-implimentazzjoni tal-Patt dwar is-Sostenibbiltà fil-Bangladesh (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 12.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 13.Dokumenti mressqa
 14.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 15.Ir-rifondazzjoni ta' Ewropa msejsa fuq il-valuri, ankrata f'istituzzjonijiet demokratiċi effikaċi u li tippromwovi ekonomija prospera f'soċjetà ta' ġustizzja u ta' koeżjoni (dibattitu topiku)
 16.Segwitu għall-Panama Papers u l-istat tad-dritt f'Malta (dibattitu)
 17.L-implimentazzjoni tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (dibattitu)
 18.Investiment barrani f'setturi strateġiċi (azzjonijiet tal-UE) (dibattitu)
 19.Il-faqar fost it-tfal (dibattitu)
 20.Aġenda Ewropea għall-ekonomija kollaborattiva - Il-Pjattaformi Online u s-Suq Uniku Diġitali (dibattitu)
 21.Kompożizzjoni tal-Parlament
 22.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 23.Tassazzjoni tal-portijiet (dibattitu)
 24.Statut u finanzjament tal-partiti u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej (dibattitu)
 25.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 26.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.


2. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   Il-każ tal-ġurnalist Ażerbajġani Afgan Mukhtarli (2017/2722(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Arne Gericke, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić u Valdemar Tomaševski, f'isem il-Grupp ECR, dwar il-każ ta' Afgan Mukhtarli u s-sitwazzjoni tal-media fl-Ażerbajġan (B8-0414/2017);

—   Ulrike Lunacek, Rebecca Harms u Heidi Hautala, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ignazio Corrao u Fabio Massimo Castaldo, dwar il-każ ta' Afgan Mukhtarli u s-sitwazzjoni tal-media fl-Ażerbajġan (B8-0415/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes u Kati Piri, f'isem il-Grupp S&D, dwar il-każ ta' Afgan Mukhtarli u s-sitwazzjoni tal-media fl-Ażerbajġan (B8-0416/2017);

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström u Valentinas Mazuronis, f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-każ ta' Afgan Mukhtarli u s-sitwazzjoni tal-media fl-Ażerbajġan (B8-0417/2017);

—   Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Martina Michels, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas u Barbara Spinelli, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-każ ta' Afgan Mukhtarli u s-sitwazzjoni tal-media fl-Ażerbajġan (B8-0418/2017);

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly u Ramón Luis Valcárcel Siso, f'isem il-Grupp PPE, dwar il-każ ta' Afgan Mukhtarli u s-sitwazzjoni tal-media fl-Ażerbajġan (B8-0420/2017).

II.   Il-Pakistan, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-piena tal-mewt (2017/2723(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić u Valdemar Tomaševski, f'isem il-Grupp ECR, dwar il-Pakistan, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-piena tal-mewt (B8-0419/2017);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes u Bronis Ropė, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-Pakistan, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-piena tal-mewt (B8-0421/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u Neena Gill, f'isem il-Grupp S&D, dwar il-Pakistan, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-piena tal-mewt (B8-0422/2017);

—   Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali u Valentinas Mazuronis, f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-Pakistan, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-piena tal-mewt (B8-0423/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva u Stelios Kouloglou, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-Pakistan, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-piena tal-mewt (B8-0427/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly u Ramón Luis Valcárcel Siso, f'isem il-Grupp PPE, dwar il-Pakistan, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-piena tal-mewt (B8-0429/2017).

III.   Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Indoneżja (2017/2724(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Notis Marias, Branislav Škripek, Ruža Tomašić u Valdemar Tomaševski, f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Indoneżja (B8-0424/2017);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec u Igor Šoltes, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ignazio Corrao u Fabio Massimo Castaldo, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Indoneżja (B8-0425/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u David Martin, f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Indoneżja (B8-0426/2017);

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells u Cecilia Wikström , f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Indoneżja (B8-0428/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos u Barbara Spinelli , f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Indoneżja (B8-0430/2017);

—   Cristian Dan Preda, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly u Ramón Luis Valcárcel Siso , f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Indoneżja (B8-0431/2017).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 162 tar-Regoli ta' Proċedura.


3. Negozjati Interistituzzjonali (approvazzjoni) ((Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura))

Il-President ħabbar li ma rċieva l-ebda talba dwar id-deċiżjonijiet meħuda għal dħul f'negozjati interistituzzjonali mħabbra fil-Minuti ta' it-Tnejn 12 ta' Ġunju 2017 (punt 7 tal-Minuti ta' 12.6.2017).

Il-Kumitati BUDG, CONT, LIBE u ENVI għalhekk setgħu jibdew in-negozjati wara li tkun skadiet l-iskadenza stipulata fl-Artikolu 69c(2) tar-Regoli ta' Proċedura.


4. Modifika tal-aġenda

Bi qbil mal-Artikolu 9(8) tar-Regoli ta' Proċedura u wara li kkonsulta mal-gruppi politiċi l-President ippropona li l-aġenda tiġi mmodifikata kif ġej:

- B'segwitu għall-adozzjoni tagħhom fil-Kumitat għall-Affarijiet Legali, ir-Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Rolandas Paksas [2016/2070(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017), ir-Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Mylène Troszczynski [2017/2019(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017), ir- Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jean-Marie Le Pen [2017/2020(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Evelyn Regner (A8-0217/2017) ġew miżjuda fil-Ħin tal-Votazzjonijiet tal-lum, l-Erbgħa 14 ta' Ġunju 2017.

- B'segwitu għall-adozzjoni tiegħu fil-Kumitat għall-Affarijiet Legali, ir-Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Marine Le Pen [2017/2021(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Sajjad Karim (A8-0223/2017) ġie miżjud fil-Ħin tal-Votazzjonijiet ta' għada, il-Ħamis 15 ta' Ġunju 2017.

Il-Parlament esprima l-qbil tiegħu għal dawn il-proposti.

Għaldaqstant, l-aġenda ġiet modifikata.


5. Tħejjija tal-Kunsill Ewropew tat-22 u t-23 ta' Ġunju (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Tħejjija tal-Kunsill Ewropew tat-22 u t-23 ta' Ġunju (2017/2625(RSP))

Helena Dalli (President fil-kariga tal-Kunsill) u Jean-Claude Juncker (President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Intervent ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE.

Il-President indirizza messaġġ ta' solidarjetà lill-abitanti ta' Londa fejn nar li ħakem binja residenzjali ħalla għadd ta' vittmi.

Interventi ta': Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, Syed Kamall f'isem il-Grupp ECR, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, Nigel Farage f'isem il-Grupp EFDD, Marcel de Graaff f'isem il-Grupp ENF, u Krisztina Morvai Membru mhux affiljata.

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

Interventi ta': Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Helga Stevens, David Coburn, dwar l-iżvolġiment tad-dibattitu, Josu Juaristi Abaunz, Laura Ferrara, Edouard Ferrand, Steven Woolfe, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Franck Proust, Josef Weidenholzer, Esteban González Pons, Ramón Jáuregui Atondo, Elisabetta Gardini u Cécile Kashetu Kyenge.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek u Diane James.

Intervent ta': Helena Dalli.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit)


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

6. Deċiżjoni tal-President Trump biex joħroġ lill-Istati Uniti mill-Ftehim dwar il-klima tal-COP21 (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Deċiżjoni tal-President Trump biex joħroġ lill-Istati Uniti mill-Ftehim dwar il-klima tal-COP21 (2017/2629(RSP))

Il-President għamel indirizz ta' introduzzjoni.

Hilda Heine (President tar-Repubblika tal-Gżejjer Marshall) għamlet dikjarazzjoni.

Helena Dalli (President fil-kariga tal-Kunsill) u Jean-Claude Juncker (President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, Julie Girling f'isem il-Grupp ECR, Catherine Bearder f'isem il-Grupp ALDE, Kateřina Konečná f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Interventi ta': Rosa D'Amato f'isem il-Grupp EFDD, Harald Vilimsky f'isem il-Grupp ENF, Bruno Gollnisch Membru mhux affiljat, Françoise Grossetête, Kathleen Van Brempt, Hans-Olaf Henkel, Marisa Matias, Bas Eickhout, Roger Helmer, Janice Atkinson, Peter Liese, Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Yannick Jadot, Marie-Christine Arnautu, Adina-Ioana Vălean, Gilles Pargneaux, Ivo Belet, Jeppe Kofod, Francesc Gambús u Jo Leinen.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Giovanni La Via, Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis, Piernicola Pedicini, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok u José Blanco López.

Interventi ta': Miguel Arias Cañete (Membru tal-Kummissjoni) u Helena Dalli.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit)

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President


7. Seduta solenni - il-Kosta tal-Avorju

Min-12.00 san-12.30 saret seduta solenni tal-Parlament fl-okkażjoni tad-diskors ta' Alassane Ouattara, President tal-Kosta tal-Avorju.


PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Viċi President

Intervent ta': Beatrix von Storch.

8. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


8.1. It-tnaqqis annwali vinkolanti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra biex jiġu onorati l-impenji li saru fil-Ftehim ta' Pariġi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tnaqqis annwali vinkolanti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-Istati Membri mill-2021 sal-2030 għal Unjoni tal-Enerġija reżiljenti u biex jiġu onorati l-impenji li saru fil-Ftehim ta' Pariġi, u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar mekkaniżmu għall-monitoraġġ u għar-rapportar ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra u ta' informazzjoni oħra relatata mat-tibdil fil-klima [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2017)0256)

Intervent ta' Adina-Ioana Vălean (President tal-Kumitat ENVI), wara l-votazzjoni, biex titlob li l-kwistjoni tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli għal negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura. Il-Parlament approva t-talba.


8.2. Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Rolandas Paksas (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Rolandas Paksas [2016/2070(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0257)


8.3. Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Mylène Troszczynski (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Mylène Troszczynski [2017/2019(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0258)


8.4. Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jean-Marie Le Pen (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jean-Marie Le Pen [2017/2020(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0259)


8.5. Oġġezzjoni għal att delegat: pagament ekoloġiku (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni imressqa skont l-Artikolu 105(3), tar-Regoli ta' Proċedura, minn Czesław Adam Siekierski, f'isem il-Kumitat AGRI, dwar ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni tal-15 ta' Frar 2017 li jemenda r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 639/2014 fejn jidħlu l-miżuri tal-kontroll relatati mal-kultivazzjoni tal-qanneb, ċerti dispożizzjonijiet dwar il-pagament ekoloġiku, il-pagament għall-bdiewa żgħażagħ fil-kontroll ta' persuna ġuridika, il-kalkolu tal-ammont għal kull unità fil-qafas tal-appoġġ akkoppjat volontarju, il-frazzjonijiet ta' intitolamenti għal pagament u ċerti rekwiżiti ta' notifika relatati mal-Iskema ta' Pagament Uniku Skont l-Erja u mal-Appoġġ Akkoppjat Volontarju, u li jemenda l-Anness X tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2017/2571(DEA)) (B8-0395/2017)

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament meħtieġa għall-adozzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Rifjut


8.6. Il-ħtieġa ta' strateġija tal-UE biex jitwaqqfu u jiġu evitati d-differenzi bejn il-pensjonijiet tan-nisa u tal-irġiel (votazzjoni)

Rapport dwar il-ħtieġa ta' strateġija tal-UE biex jitwaqqfu u jiġu evitati d-differenzi bejn il-pensjonijiet tan-nisa u tal-irġiel [2016/2061(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0260)


8.7. Rapport 2016 dwar is-Serbja (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni 2016 dwar is-Serbja [2016/2311(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: David McAllister (A8-0063/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0261)


8.8. Rapport 2016 dwar il-Kosovo (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni 2016 dwar il-Kosovo [2016/2314(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0262)


8.9. Rapport 2016 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni 2016 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja [2016/2310(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

Id-dibattitu sar fid-data 5 ta' April 2017 (punt 21 tal-Minuti ta' 5.4.2017).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0263)


8.10. Sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 u B8-0402/2017 (2017/2703(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0397/2017

(flok B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 u B8-0402/2017):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev u José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, f'isem il-Grupp PPE,

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge u Maria Arena, f'isem il-Grupp S&D,

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga u Ruža Tomašić, f'isem il-Grupp ECR,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström u Valentinas Mazuronis, f'isem il-Grupp ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat, f'isem il-Grupp GUE/NGL,

—   Maria Heubuch, f'isem il-Grupp Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Piernicola Pedicini u Laura Ferrara.

Adozzjoni (P8_TA(2017)0264)


8.11. Is-sitwazzjoni attwali tal-implimentazzjoni tal-Patt dwar is-Sostenibbiltà fil-Bangladesh (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni imressqa wara l-mistoqsija għal tweġiba orali B8-0217/2017, skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura, minn Bernd Lange u Sajjad Karim, f'isem il-Kumitat INTA, dwar is-sitwazzjoni attwali tal-implimentazzjoni tal-Patt dwar is-Sostenibbiltà fil-Bangladesh (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017)

Id-dibattitu sar fid-data 17 ta' Mejju 2017 (punt 21 tal-Minuti ta' 17.5.2017).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0265)


9. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0208/2017
Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Daniel Hannan, Mairead McGuinness, Deirdre Clune, Jadwiga Wiśniewska, Maria Grapini, Seán Kelly, Marian Harkin, Michaela Šojdrová, Peter Jahr

Rapport Constance Le Grip - A8-0197/2017
Jadwiga Wiśniewska, Urszula Krupa, Tania González Peñas, Deirdre Clune, Maria Grapini, Ramón Jáuregui Atondo, Marian Harkin

Rapport David McAllister - A8-0063/2017
Petras Auštrevičius, Krisztina Morvai, Angel Dzhambazki, Zoltán Balczó, Tomáš Zdechovský, Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor

Rapport Ulrike Lunacek - A8-0062/2017
Jasenko Selimovic, Ilhan Kyuchyuk, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil

Rapport Ivo Vajgl - A8-0055/2017
Jasenko Selimovic, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Maria Spyraki, Tomáš Zdechovský

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (2017/2703(RSP)) (B8-0402/2017)
José Inácio Faria

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni attwali tal-implimentazzjoni tal-Patt dwar is-Sostenibbiltà fil-Bangladesh (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017)
José Inácio Faria.


10. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.15. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Viċi President

11. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


12. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Bi qbil mal-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma jippreżentax oġġezzjoni għat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew INF 1/2017.


13. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti mill-Kunsill u mill-Kummissjoni:

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 08/2017 – Taqsima III – Il-Kummissjoni (N8-0020/2017 - C8-0177/2017 - 2017/2081(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 09/2017 – Taqsima III – Il-Kummissjoni (N8-0021/2017 - C8-0178/2017 - 2017/2082(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 10/2017 – Taqsima III – Il-Kummissjoni (N8-0022/2017 - C8-0185/2017 - 2017/2090(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 11/2017 – Taqsima III – Il-Kummissjoni (N8-0023/2017 - C8-0186/2017 - 2017/2091(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 1/2017 - Il-Kumitat tar-Reġjuni (N8-0029/2017 - C8-0187/2017 - 2017/2092(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 2/2017 - Il-Kumitat tar-Reġjuni (N8-0030/2017 - C8-0188/2017 - 2017/2093(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 3/2017 - Il-Kumitat tar-Reġjuni (N8-0031/2017 - C8-0189/2017 - 2017/2094(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG


14. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozz ta' att delegat intbagħat lill-Parlament:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi I u II tar-Regolament (UE) Nru 510/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill bl-iskop li jiġu adattati għall-bidla fil-proċedura tat-test regolatorju għall-kejl tal-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi kummerċjali ħfief (C(2017)03489 - 2017/2716(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-2 ta' Ġunju 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI, ITRE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi I u II tar-Regolament (KE) Nru 443/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill bl-iskop li jiġu adattati għall-bidla fil-proċedura tat-test regolatorju għall-kejl tal-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi ħfief (C(2017)03492 - 2017/2718(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-2 ta' Ġunju 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI, ITRE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw aktar il-kriterji oġġettivi addizzjonali għall-applikazzjoni ta’ rata ta’ fluss ta’ ħruġ jew ta’ dħul tal-likwidità preferenzjali għal faċilitajiet ta’ kreditu jew ta’ likwidità mhux prelevati transfruntiera fi grupp jew skema ta’ protezzjoni istituzzjonali (C(2017)03522 - 2017/2713(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tat-31 ta' Mejju 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2010/40/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-forniment ta’ servizzi ta’ informazzjoni dwar l-ivvjaġġar multimodali fl-UE kollha (C(2017)03574 - 2017/2714(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-31 ta' Mejju 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1215/2009 fir-rigward tal-konċessjonijiet kummerċjali mogħtija lill-Kosovo* wara d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, minn naħa waħda, u l-Kosovo, min-naħa l-oħra (C(2017)03631 – 2017/2719(DEA))

* Dan l-isem huwa mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet dwar l-istatus, u huwa konformi mal-UNSCR 1244 (1999) u l-Opinjoni tal-QIĠ dwar id-dikjarazzjoni tal-indipendenza tal-Kosovo

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-2 ta' Ġunju 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA, AFET (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 609/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti speċifiċi dwar il-kompożizzjoni u l-informazzjoni għall-ikel għal sostitut tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-2 ta' Ġunju 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament Delegat Tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2015/35 dwar il-kalkolu ta' rekwiżiti kapitali regolatorji għal ċerti kategoriji ta' assi miżmuma mill-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (korporattivi tal-infrastruttura) (C(2017)03673 - 2017/2738(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-8 ta' Ġunju 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- DEĊIŻJONI DELEGATA TAL-KUMMISSJONI li tissupplimenta d-Direttiva (UE) 2016/797 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill b'rabta mal-objettivi speċifiċi għall-abbozzar, l-adozzjoni u r-reviżjoni tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-interoperabbiltà (C(2017)03800 - 2017/2734(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-8 ta' Ġunju 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-eżenzjoni ta' ċerti banek ċentrali ta' pajjiżi terzi waqt it-twettiq tagħhom ta' politika monetarja, tal-kambju u tal-istabilità finanzjarja minn rekwiżiti ta' trasparenza ta' qabel u wara n-negozjar (C(2017)03890 - 2017/2741(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-12 ta' Ġunju 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli ECON


15. Ir-rifondazzjoni ta' Ewropa msejsa fuq il-valuri, ankrata f'istituzzjonijiet demokratiċi effikaċi u li tippromwovi ekonomija prospera f'soċjetà ta' ġustizzja u ta' koeżjoni (dibattitu topiku)

Ir-rifondazzjoni ta' Ewropa msejsa fuq il-valuri, ankrata f'istituzzjonijiet demokratiċi effikaċi u li tippromwovi ekonomija prospera f'soċjetà ta' ġustizzja u ta' koeżjoni (2017/2706(RSP))

Intervent ta': Sophia in 't Veld biex tintroduċi d-dibattitu.

Interventi ta': Helena Dalli (President fil-kariga tal-Kunsill) u Frans Timmermans (l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Rosa Estaràs Ferragut f'isem il-Grupp PPE, Tanja Fajon f'isem il-Grupp S&D, Roberts Zīle f'isem il-Grupp ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz f'isem il-Grupp ALDE, Martina Anderson f'isem il-Grupp GUE/NGL, Raymond Finch f'isem il-Grupp EFDD, Auke Zijlstra f'isem il-Grupp ENF, Eleftherios Synadinos Membru mhux affiljat, Carlos Coelho, Péter Niedermüller, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Kostas Chrysogonos, Peter Lundgren, Georg Mayer, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Jo Leinen, Ulrike Trebesius, Marina Albiol Guzmán, Beatrix von Storch, Marco Zanni, Maria Grapini, Peter van Dalen, Pedro Silva Pereira, Kazimierz Michał Ujazdowski, Tibor Szanyi u Patrizia Toia.

Interventi ta': Frans Timmermans u Helena Dalli.

Id-dibattitu ngħalaq.


16. Segwitu għall-Panama Papers u l-istat tad-dritt f'Malta (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Segwitu għall-Panama Papers u l-istat tad-dritt f'Malta (2017/2694(RSP))

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

Helena Dalli (President fil-kariga tal-Kunsill), Joseph Muscat (Prim Ministru Malti) u Pierre Moscovici (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Jeppe Kofod f'isem il-Grupp S&D, Bernd Lucke f'isem il-Grupp ECR, Petr Ježek f'isem il-Grupp ALDE, Fabio De Masi f'isem il-Grupp GUE/NGL, Sven Giegold f'isem il-Grupp Verts/ALE, David Coburn f'isem il-Grupp EFDD, Barbara Kappel f'isem il-Grupp ENF, u Lampros Fountoulis Membru mhux affiljat.

PRESIDENZA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Viċi President

Interventi ta': David Casa, Alfred Sant, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Csaba Sógor, Pirkko Ruohonen-Lerner, Michael Theurer, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Alexander Graf Lambsdorff, Eva Joly, Mario Borghezio, Steven Woolfe, Werner Langen, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Nuno Melo, Miriam Dalli, Monica Macovei, Nils Torvalds, Gilles Lebreton, Dariusz Rosati, Ramón Jáuregui Atondo, Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Markus Ferber, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Paul Tang u Paulo Rangel.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Nuno Melo, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Romana Tomc, Juan Fernando López Aguilar, Tibor Szanyi u Doru-Claudian Frunzulică.

Interventi ta': Pierre Moscovici, Joseph Muscat u Helena Dalli.

Id-dibattitu ngħalaq.


17. L-implimentazzjoni tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (dibattitu)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi [2016/2064(INI)] - Kumitat għall-Baġits - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteurs: José Manuel Fernandes u Udo Bullmann (A8-0200/2017)

José Manuel Fernandes u Udo Bullmann ippreżentaw ir-rapport.

PRESIDENZA: Ulrike LUNACEK
Viċi President

Interventi ta': Marian-Jean Marinescu (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Inés Ayala Sender (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN) u Dominique Riquet (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN).

Intervent ta': Pierre Moscovici (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Emmanuel Maurel (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Hannu Takkula (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CONT), Romana Tomc (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Nicola Danti (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Mercedes Bresso (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Jill Evans (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Brian Hayes f'isem il-Grupp PPE, Eider Gardiazabal Rubial f'isem il-Grupp S&D, Roberts Zīle f'isem il-Grupp ECR, Nils Torvalds f'isem il-Grupp ALDE, Liadh Ní Riada f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bas Eickhout f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marco Valli f'isem il-Grupp EFDD, Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF, Lefteris Christoforou, Pedro Silva Pereira, Stanisław Ożóg, Ramon Tremosa i Balcells, Miguel Viegas, Jordi Solé, Gabriel Mato, Jean-Paul Denanot, Sander Loones, Georgios Kyrtsos, Hugues Bayet, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Eva Kaili, Othmar Karas, Daniele Viotti, Lambert van Nistelrooij u Georgi Pirinski.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Eleftherios Synadinos, Krzysztof Hetman, Tibor Szanyi, Ivana Maletić u Maria Grapini.

Interventi ta': Pierre Moscovici, José Manuel Fernandes u Udo Bullmann.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.5 tal-Minuti ta' 15.6.2017.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit)


PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

18. Investiment barrani f'setturi strateġiċi (azzjonijiet tal-UE) (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Investiment barrani f'setturi strateġiċi (azzjonijiet tal-UE) (2017/2730(RSP))

Helena Dalli (President fil-kariga tal-Kunsill) u Pierre Moscovici (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Daniel Caspary f'isem il-Grupp PPE, Bernd Lange f'isem il-Grupp S&D, Liadh Ní Riada f'isem il-Grupp GUE/NGL, Reinhard Bütikofer f'isem il-Grupp Verts/ALE, Bruno Gollnisch Membru mhux affiljat, Tokia Saïfi, Emmanuel Maurel u Andreas Schwab.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Franck Proust.

Interventi ta': Pierre Moscovici u Helena Dalli.

Id-dibattitu ngħalaq.


19. Il-faqar fost it-tfal (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Il-faqar fost it-tfal (2017/2731(RSP))

Helena Dalli (President fil-kariga tal-Kunsill) u Pierre Moscovici (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Claude Rolin f'isem il-Grupp PPE, Vilija Blinkevičiūtė f'isem il-Grupp S&D, Jadwiga Wiśniewska f'isem il-Grupp ECR, Enrique Calvet Chambon f'isem il-Grupp ALDE, João Pimenta Lopes f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE, Laura Agea f'isem il-Grupp EFDD, Michaela Šojdrová, Sergio Gutiérrez Prieto, Margot Parker, Elena Gentile u Julie Ward.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': José Inácio Faria, Caterina Chinnici, Arne Gericke, Paloma López Bermejo, Georgios Epitideios, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Nicola Caputo, Seán Kelly u Olga Sehnalová.

Interventi ta': Pierre Moscovici u Helena Dalli.

Id-dibattitu ngħalaq.


20. Aġenda Ewropea għall-ekonomija kollaborattiva - Il-Pjattaformi Online u s-Suq Uniku Diġitali (dibattitu)

Rapport dwar aġenda Ewropea għall-ekonomija kollaborattiva [2017/2003(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Nicola Danti (A8-0195/2017)

Rapport dwar il-pjattaformi online u s-suq uniku diġitali [2016/2276(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteurs: Henna Virkkunen u Philippe Juvin (A8-0204/2017)

Nicola Danti, Henna Virkkunen u Philippe Juvin ippreżentaw ir-rapport.

Interventi ta': Joachim Schuster (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL) u Dario Tamburrano (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE).

Intervent ta': Pierre Moscovici (Membru tal-Kummissjoni).

Intervent ta': Tania González Peñas (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN).

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Interventi ta': Axel Voss (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Anna Maria Corazza Bildt f'isem il-Grupp PPE, Sergio Gutiérrez Prieto f'isem il-Grupp S&D, Daniel Dalton f'isem il-Grupp ECR, Dita Charanzová f'isem il-Grupp ALDE, Curzio Maltese f'isem il-Grupp GUE/NGL, Igor Šoltes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marco Zullo f'isem il-Grupp EFDD, Mylène Troszczynski f'isem il-Grupp ENF, Sotirios Zarianopoulos Membru mhux affiljat, Andreas Schwab, José Blanco López, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Michel Reimon, Petr Mach, Anne Sander, Josef Weidenholzer, Francesc Gambús, Isabella De Monte, Michał Boni, Christel Schaldemose u Michaela Šojdrová.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly, Caterina Chinnici, Stanislav Polčák, Claudia Țapardel u Olga Sehnalová.

Interventi ta': Pierre Moscovici, Nicola Danti, Henna Virkkunen u Philippe Juvin.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.6 u punt 7.7 tal-Minuti ta' 15.6.2017.


21. Kompożizzjoni tal-Parlament

L-awtoritajiet kompetenti Netherlandiżi kkomunikaw l-elezzjoni fil-Parlament Ewropew ta' André Elissen minflok Vicky Maeijer bħala Membru tal-Parlament, li tiddekorri mid-data 13 ta' Ġunju 2017.

Bi qbil mal-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sakemm il-kredenzjali tiegħu jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe kontestazzjoni, André Elissen jieħu postu fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u jgawdi mid-drittijiet kollha marbuta ma' din il-kariga, bil-kundizzjoni li qabel ikun għamel id-dikjarazzjoni li ma għandu ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.


22. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva mill-Gruppi PPE u S&D dawn it-talbiet għal ħatriet li ġejjin:

Kumitat AFET: Clare Moody

Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża: Clare Moody

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-Montenegro: David Martin

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE: Carlos Iturgaiz minflok Esther Herranz García

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


23. Tassazzjoni tal-portijiet (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Tassazzjoni tal-portijiet (2017/2704(RSP))

Pierre Moscovici (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Wim van de Camp f'isem il-Grupp PPE, Kathleen Van Brempt f'isem il-Grupp S&D, Mark Demesmaeker f'isem il-Grupp ECR, Gesine Meissner f'isem il-Grupp ALDE, João Pimenta Lopes f'isem il-Grupp GUE/NGL, Karima Delli f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Angelo Ciocca f'isem il-Grupp ENF.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit)

Interventi ta': Ivo Belet, Bogusław Liberadzki, Renaud Muselier, Seán Kelly u Franck Proust.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák.

Intervent ta': Pierre Moscovici.

Id-dibattitu ngħalaq.


24. Statut u finanzjament tal-partiti u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Statut u finanzjament tal-partiti u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej (2017/2733(RSP))

Pierre Moscovici (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Rainer Wieland f'isem il-Grupp PPE, Mercedes Bresso f'isem il-Grupp S&D, Jan Zahradil f'isem il-Grupp ECR, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jonathan Arnott f'isem il-Grupp EFDD, Pavel Svoboda, Claudia Țapardel u György Schöpflin.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák u Georgios Epitideios.

Intervent ta': Pierre Moscovici.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Rainer Wieland, f'isem il-Grupp PPE, Mercedes Bresso, f'isem il-Grupp S&D, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, f'isem il-Grupp ALDE, Josep-Maria Terricabras, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-finanzjament tal-partiti politiċi u tal-fondazzjonijiet politiċi f'livell Ewropew (2017/2733(RSP)) (B8-0405/2017);

—   Beatrix von Storch f'isem il-Grupp EFDD, dwar il-finanzjament tal-partiti politiċi u tal-fondazzjonijiet politiċi f'livell Ewropew (2017/2733(RSP)) (B8-0406/2017).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.9 tal-Minuti ta' 15.9.2017.


25. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 605.662/OJJE).


26. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.45.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Bettini, Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Maydell, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Žitňanská

Avviż legali - Politika tal-privatezza