Index 
Proces-verbal
PDF 279kWORD 82k
Miercuri, 14 iunie 2017 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 3.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (aprobare) (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 4.Modificarea ordinii de zi
 5.Pregătirea Consiliului European din 22-23 iunie 2017 (dezbatere)
 6.Decizia Președintelui Trump de a retrage SUA din Acordul privind schimbările climatice COP21 (dezbatere)
 7.Ședință solemnă - Côte d'Ivoire
 8.Votare
  8.1.Reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris ***I (vot)
  8.2.Cererea de ridicare a imunității lui Rolandas Paksas (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.3.Cerere de ridicare a imunității lui Mylène Troszczynski (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.4.Cerere de ridicare a imunității lui Jean-Marie Le Pen (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.5.Obiecție la un act delegat: plata de ecologizare (vot)
  8.6.Necesitatea unei strategii a Uniunii Europene pentru a eradica și a preveni decalajul de pensii dintre bărbați și femei (vot)
  8.7.Raportul pe 2016 privind Serbia (vot)
  8.8.Raportul pe 2016 privind Kosovo (vot)
  8.9.Raportul pe 2016 privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (vot)
  8.10.Situația din Republica Democratică Congo (vot)
  8.11.Stadiul punerii în aplicare a Pactului de sustenabilitate în Bangladesh (vot)
 9.Explicații privind votul
 10.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 11.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 12.Transferuri de credite
 13.Depunere de documente
 14.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 15.Refondarea unei Europe bazate pe valori, ancorate în instituții democratice eficace și care promovează o economie prosperă într-o societate echitabilă și bazată pe coeziune (dezbatere pe o temă de actualitate)
 16.Acțiunile subsecvente cazului Panama Papers și statul de drept în Malta (dezbatere)
 17.Punerea în aplicare a Fondului european pentru investiții strategice (dezbatere)
 18.Investițiile străine în sectoarele strategice (acțiuni UE) (dezbatere)
 19.Sărăcia în rândul copiilor (dezbatere)
 20.Agenda europeană pentru economia colaborativă - Platformele online și piața unică digitală (dezbatere)
 21.Componența Parlamentului
 22.Componența comisiilor și delegațiilor
 23.Fiscalitatea porturilor (dezbatere)
 24.Statutul și finanțarea partidelor și fundațiilor politice europene (dezbatere)
 25.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 26.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.05.


2. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 135 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Cazul jurnalistului azer Afgan Mukhtarli (2017/2722(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Arne Gericke, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić și Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR, referitoare la cazul lui Afgan Mukhtarli și situația mass-mediei în Azerbaidjan (B8-0414/2017);

—   Ulrike Lunacek, Rebecca Harms și Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Ignazio Corrao și Fabio Massimo Castaldo, referitoare la cazul lui Afgan Mukhtarli și situația mass-mediei în Azerbaidjan (B8-0415/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes și Kati Piri, în numele Grupului S&D, referitoare la cazul lui Afgan Mukhtarli și situația mass-mediei în Azerbaidjan (B8-0416/2017);

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, referitoare la cazul lui Afgan Mukhtarli și situația mass-mediei în Azerbaidjan (B8-0417/2017);

—   Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Martina Michels, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas și Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la cazul lui Afgan Mukhtarli și situația mass-mediei în Azerbaidjan (B8-0418/2017);

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly și Ramón Luis Valcárcel Siso, în numele Grupului PPE, referitoare la cazul lui Afgan Mukhtarli și situația mass-mediei în Azerbaidjan (B8-0420/2017).

II.   Pakistan, în special situația apărătorilor drepturilor omului și pedeapsa cu moartea (2017/2723(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić și Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR, referitoare la Pakistan, în special situația apărătorilor drepturilor omului și pedeapsa cu moartea (B8-0419/2017);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes și Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Pakistan, în special situația apărătorilor drepturilor omului și pedeapsa cu moartea (B8-0421/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Neena Gill, în numele Grupului S&D, referitoare la Pakistan, în special situația apărătorilor drepturilor omului și pedeapsa cu moartea (B8-0422/2017);

—   Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, referitoare la Pakistan, în special situația apărătorilor drepturilor omului și pedeapsa cu moartea (B8-0423/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva și Stelios Kouloglou, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Pakistan, în special situația apărătorilor drepturilor omului și pedeapsa cu moartea (B8-0427/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly și Ramón Luis Valcárcel Siso, în numele Grupului PPE, referitoare la Pakistan, în special situația apărătorilor drepturilor omului și pedeapsa cu moartea (B8-0429/2017).

III.   Situația drepturilor omului în Indonezia (2017/2724(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Notis Marias, Branislav Škripek, Ruža Tomašić și Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR, referitoare la situația drepturilor omului în Indonezia (B8-0424/2017);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec și Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, Ignazio Corrao și Fabio Massimo Castaldo, referitoare la situația drepturilor omului în Indonezia (B8-0425/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și David Martin, în numele Grupului S&D, referitoare la situația drepturilor omului în Indonezia (B8-0426/2017);

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells și Cecilia Wikström , în numele Grupului ALDE, referitoare la situația drepturilor omului în Indonezia (B8-0428/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos și Barbara Spinelli , în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația drepturilor omului în Indonezia (B8-0430/2017);

—   Cristian Dan Preda, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly și Ramón Luis Valcárcel Siso , în numele Grupului PPE, referitoare la situația drepturilor omului în Indonezia (B8-0431/2017).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 162 din Regulamentul de procedură.


3. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (aprobare) (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că nu a primit nicio solicitare privind deciziile de inițiere a negocierilor interinstituționale anunțate în procesul-verbal de luni, 12 iunie 2017 (punctul 7 al PV din 12.6.2017).

Comisiile BUDG, CONT, LIBE și ENVI au putut prin urmare începe negocierile după expirarea termenului menționat la articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură.


4. Modificarea ordinii de zi

În conformitate cu articolul 9 alineatul (8) din Regulamentul de procedură și după consultarea cu grupurile politice, Președintele a propus modificarea ordinii de zi după cum urmează:

- În urma adoptării lor în Comisia pentru afaceri juridice, raportul privind cererea de ridicare a imunității lui Rolandas Paksas [2016/2070(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice, raportor: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017), raportul referitor la cererea de ridicare a imunității lui Mylène Troszczynski [2017/2019(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice, raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017), raportul referitor la cererea de ridicare a imunității lui Jean-Marie Le Pen [2017/2020(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice, raportoare: Evelyn Regner (A8-0217/2017) au fost adăugate la votarea de astăzi, miercuri, 14 iunie 2017.

- În urma adoptării sale în Comisia pentru afaceri juridice, raportul referitor la cererea de ridicare a imunității lui Marine Le Pen [2017/2021(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice, raportor: Sajjad Karim (A8-0223/2017) a fost adăugat la votarea de mâine, joi 15 iunie 2017.

Parlamentul a fost de acord cu aceste propuneri.

Ordinea de zi a fost astfel modificată.


5. Pregătirea Consiliului European din 22-23 iunie 2017 (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Pregătirea Consiliului European din 22-23 iunie 2017 (2017/2625(RSP))

Helena Dalli (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) au făcut declarațiile.

A intervenit Manfred Weber, în numele Grupului PPE.

Președintele a adresat un mesaj de solidaritate locuitorilor din Londra, oraș în care un incendiu izbucnit într-un bloc de locuințe a făcut mai multe victime.

Au intervenit: Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Syed Kamall, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Nigel Farage, în numele Grupului EFDD, Marcel de Graaff, în numele Grupului ENF, și Krisztina Morvai, neafiliată.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit: Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Helga Stevens, David Coburn, referitor la desfășurarea dezbaterii, Josu Juaristi Abaunz, Laura Ferrara, Edouard Ferrand, Steven Woolfe, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Franck Proust, Josef Weidenholzer, Esteban González Pons, Ramón Jáuregui Atondo, Elisabetta Gardini și Cécile Kashetu Kyenge.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek și Diane James.

A intervenit Helena Dalli.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

6. Decizia Președintelui Trump de a retrage SUA din Acordul privind schimbările climatice COP21 (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Decizia Președintelui Trump de a retrage SUA din Acordul privind schimbările climatice COP21 (2017/2629(RSP))

Președintele a ținut o alocuțiune de deschidere.

Hilda Heine (președinta Republicii Insulelor Marshall) a făcut o declarație.

Helena Dalli (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Julie Girling, în numele Grupului ECR, Catherine Bearder, în numele Grupului ALDE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, și Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit: Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Harald Vilimsky, în numele Grupului ENF, Bruno Gollnisch, neafiliat, Françoise Grossetête, Kathleen Van Brempt, Hans-Olaf Henkel, Marisa Matias, Bas Eickhout, Roger Helmer, Janice Atkinson, Peter Liese, Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Yannick Jadot, Marie-Christine Arnautu, Adina-Ioana Vălean, Gilles Pargneaux, Ivo Belet, Jeppe Kofod, Francesc Gambús și Jo Leinen.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Giovanni La Via, Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis, Piernicola Pedicini, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok și José Blanco López.

Au intervenit: Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei) și Helena Dalli.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte


7. Ședință solemnă - Côte d'Ivoire

De la 12.00 la 12.30, Parlamentul s-a reunit în ședință solemnă cu ocazia discursului lui Alassane Ouattara, președintele Côte d'Ivoire.


A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

A intervenit Beatrix von Storch.

8. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


8.1. Reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030, în vederea realizării unei uniuni energetice reziliente și a respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris, și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații relevante pentru schimbările climatice [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2017)0256)

Au intervenit Adina-Ioana Vălean (președinta Comisiei ENVI), după votare, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


8.2. Cererea de ridicare a imunității lui Rolandas Paksas (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind cererea de ridicare a imunității lui Rolandas Paksas [2016/2070(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0257)


8.3. Cerere de ridicare a imunității lui Mylène Troszczynski (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Mylène Troszczynski [2017/2019(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0258)


8.4. Cerere de ridicare a imunității lui Jean-Marie Le Pen (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Jean-Marie Le Pen [2017/2020(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0259)


8.5. Obiecție la un act delegat: plata de ecologizare (vot)

Propunere de rezoluție depusă, în conformitate cu articolul 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, de Czesław Adam Siekierski, în numele Comisiei AGRI, referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 15 februarie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 639/2014 în ceea ce privește măsurile de control legate de cultivarea cânepii, anumite dispoziții referitoare la plata de ecologizare, plata pentru tinerii fermieri care exercită controlul asupra unei persoane juridice, calcularea cuantumului per unitate în cadrul sprijinului cuplat facultativ, părțile de drepturi la plată și anumite cerințe în materie de notificare legate de schema de plată unică pe suprafață și de sprijinul cuplat facultativ, precum și de modificare a anexei X la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2017/2571(DEA)) (B8-0395/2017)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul necesară pentru adoptarea propunerii de rezoluție)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Respins


8.6. Necesitatea unei strategii a Uniunii Europene pentru a eradica și a preveni decalajul de pensii dintre bărbați și femei (vot)

Raport referitor la necesitatea unei strategii a Uniunii Europene pentru a eradica și a preveni decalajul de pensii dintre bărbați și femei [2016/2061(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0260)


8.7. Raportul pe 2016 privind Serbia (vot)

Raportul pe 2016 privind Serbia [2016/2311(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: David McAllister (A8-0063/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0261)


8.8. Raportul pe 2016 privind Kosovo (vot)

Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2016 privind Kosovo [2016/2314(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0262)


8.9. Raportul pe 2016 privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (vot)

Raport referitor la Raportul Comisiei privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei pe 2016 [2016/2310(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

Dezbaterea a avut loc la 5 aprilie 2017 (punctul 21 al PV din 5.4.2017).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0263)


8.10. Situația din Republica Democratică Congo (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 și B8-0402/2017 (2017/2703(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0397/2017

(care înlocuiește B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 și B8-0402/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev și José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE,

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge și Maria Arena, în numele Grupului S&D,

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL,

—   Maria Heubuch, în numele Grupului Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Piernicola Pedicini și Laura Ferrara.

Adoptat (P8_TA(2017)0264)


8.11. Stadiul punerii în aplicare a Pactului de sustenabilitate în Bangladesh (vot)

Propunere de rezoluție depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral, B8-0217/2017, în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, de Bernd Lange și Sajjad Karim, în numele Comisiei INTA, referitoare la stadiul punerii în aplicare a Pactului de sustenabilitate în Bangladesh (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017)

Dezbaterea a avut loc la 17 mai 2017 (punctul 21 al PV din 17.5.2017).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0265)


9. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0208/2017
Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Daniel Hannan, Mairead McGuinness, Deirdre Clune, Jadwiga Wiśniewska, Maria Grapini, Seán Kelly, Marian Harkin, Michaela Šojdrová, Peter Jahr

Raport Constance Le Grip - A8-0197/2017
Jadwiga Wiśniewska, Urszula Krupa, Tania González Peñas, Deirdre Clune, Maria Grapini, Ramón Jáuregui Atondo, Marian Harkin

Raport David McAllister - A8-0063/2017
Petras Auštrevičius, Krisztina Morvai, Angel Dzhambazki, Zoltán Balczó, Tomáš Zdechovský, Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor

Raport Ulrike Lunacek - A8-0062/2017
Jasenko Selimovic, Ilhan Kyuchyuk, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil

Raport Ivo Vajgl - A8-0055/2017
Jasenko Selimovic, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Maria Spyraki, Tomáš Zdechovský

Propunere de rezoluție referitoare la situația din Republica Democratică Congo (2017/2703(RSP)) (B8-0402/2017)
José Inácio Faria

Propunere de rezoluție referitoare la stadiul punerii în aplicare a Pactului de sustenabilitate în Bangladesh (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017)
José Inácio Faria.


10. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 14.15, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

11. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


12. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu formuleze obiecțiuni față de transferul de credite efectuat de Comitetul Economic și Social INF 1/2017.


13. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de transfer de credite DEC 08/2017 - Secțiunea III - Comisia (N8-0020/2017 - C8-0177/2017 - 2017/2081(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 09/2017 - Secțiunea III - Comisia (N8-0021/2017 - C8-0178/2017 - 2017/2082(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 10/2017 - Secțiunea III - Comisia (N8-0022/2017 - C8-0185/2017 - 2017/2090(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 11/2017 - Secțiunea III - Comisia (N8-0023/2017 - C8-0186/2017 - 2017/2091(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 1/2017 - Comitetul Regiunilor (N8-0029/2017 - C8-0187/2017 - 2017/2092(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 2/2017 - Comitetul Regiunilor (N8-0030/2017 - C8-0188/2017 - 2017/2093(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 3/2017 - Comitetul Regiunilor (N8-0031/2017 - C8-0189/2017 - 2017/2094(GBD))

retrimis

fond :

BUDG


14. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Următorul proiect de act delegat a fost transmis Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexelor I și II la Regulamentul(UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului în scopul adaptării lor la schimbarea procedurii de testare regelementară utilizate pentru măsurarea emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare (C(2017)03489 - 2017/2716(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 2 iunie 2017

retrimis fond: ENVI, ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexelor I și II la Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al ParlamentuluiEuropean și al Consiliului în scopul adaptării lor la schimbarea procedurii de testare reglementară utilizate pentru măsurarea emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare (C(2017)03492 - 2017/2718(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 2 iunie 2017

retrimis fond: ENVI, ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care detaliază criteriile obiective suplimentare pentru aplicarea ratei preferențiale pentru ieșirile sau intrările de lichidități aferente facilităților transfrontaliere de credit sau de lichiditate neutilizate din cadrul unui grup sau al unui sistem instituțional de protecție (C(2017)03522 - 2017/2713(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 31 mai 2017

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește furnizarea la nivelul UE a unor servicii de informare cu privire la călătoriile multimodale (C(2017)03574 - 2017/2714(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 31 mai 2017

retrimis fond: TRAN

- Regulamentul Delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1215/2009 al Consiliului în ceea ce privește concesiile comerciale acordate Kosovo-ului* ca urmare a intrării în vigoare a Acordului de stabilizare și de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Kosovo, pe de altă parte (C(2017)03631 – 2017/2719(DEA))

* Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244 (1999), precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 2 iunie 2017

retrimis fond: INTA, AFET (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele specifice privind compoziția și informațiile aplicabile înlocuitorilor unei diete totale pentru controlul greutății (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 2 iunie 2017

retrimis fond: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/35 în ceea ce privește calcularea cerințelor de capital reglementat pentru anumite categorii de active deținute de societățile de asigurare și reasigurare (societăți de infrastructură) (C(2017)03673 - 2017/2738(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 8 iunie 2017

retrimis fond: ECON

- Decizia delegată a Comisiei de completare a Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obiectivele specifice pentru elaborarea, adoptarea și revizuirea specificațiilor tehnice de interoperabilitate (C(2017)03800 - 2017/2734(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 8 iunie 2017

retrimis fond: TRAN

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește exceptarea anumitor bănci centrale din țări terțe, în cadrul aplicării politicilor monetare, de schimb valutar și de stabilitate financiară ale acestora, de la cerințele de transparență pretranzacționare și posttranzacționare (C(2017)03890 - 2017/2741(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 12 iunie 2017

retrimis fond: ECON


15. Refondarea unei Europe bazate pe valori, ancorate în instituții democratice eficace și care promovează o economie prosperă într-o societate echitabilă și bazată pe coeziune (dezbatere pe o temă de actualitate)

Refondarea unei Europe bazate pe valori, ancorate în instituții democratice eficace și care promovează o economie prosperă într-o societate echitabilă și bazată pe coeziune (2017/2706(RSP))

A intervenit Sophia in 't Veld pentru a introduce dezbaterea.

Au intervenit: Helena Dalli (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Rosa Estaràs Ferragut, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, Roberts Zīle, în numele Grupului ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, în numele Grupului ALDE, Martina Anderson, în numele Grupului GUE/NGL, Raymond Finch, în numele Grupului EFDD, Auke Zijlstra, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Carlos Coelho, Péter Niedermüller, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Kostas Chrysogonos, Peter Lundgren, Georg Mayer, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Jo Leinen, Ulrike Trebesius, Marina Albiol Guzmán, Beatrix von Storch, Marco Zanni, Maria Grapini, Peter van Dalen, Pedro Silva Pereira, Kazimierz Michał Ujazdowski, Tibor Szanyi și Patrizia Toia.

Au intervenit: Frans Timmermans și Helena Dalli.

Dezbaterea s-a încheiat.


16. Acțiunile subsecvente cazului Panama Papers și statul de drept în Malta (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Acțiunile subsecvente cazului Panama Papers și statul de drept în Malta (2017/2694(RSP))

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

Helena Dalli (Președinta în exercițiu a Consiliului), Joseph Muscat (prim-ministrul Maltei) și Pierre Moscovici (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Jeppe Kofod, în numele Grupului S&D, Bernd Lucke, în numele Grupului ECR, Petr Ježek, în numele Grupului ALDE, Fabio De Masi, în numele Grupului GUE/NGL, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, David Coburn, în numele Grupului EFDD, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, și Lampros Fountoulis, neafiliat.

A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepreședinte

Au intervenit: David Casa, Alfred Sant, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Csaba Sógor, Pirkko Ruohonen-Lerner, Michael Theurer, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Alexander Graf Lambsdorff, Eva Joly, Mario Borghezio, Steven Woolfe, Werner Langen, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Nuno Melo, Miriam Dalli, Monica Macovei, Nils Torvalds, Gilles Lebreton, Dariusz Rosati, Ramón Jáuregui Atondo, Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Markus Ferber, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Paul Tang și Paulo Rangel.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nuno Melo, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Romana Tomc, Juan Fernando López Aguilar, Tibor Szanyi și Doru-Claudian Frunzulică.

Au intervenit: Pierre Moscovici, Joseph Muscat și Helena Dalli.

Dezbaterea s-a încheiat.


17. Punerea în aplicare a Fondului european pentru investiții strategice (dezbatere)

Raport privind punerea în aplicare a Fondului european pentru investiții strategice [2016/2064(INI)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: José Manuel Fernandes și Udo Bullmann (A8-0200/2017)

José Manuel Fernandes și Udo Bullmann și-au prezentat raportul.

A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK
Vicepreședintă

Au intervenit: Marian-Jean Marinescu (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Inés Ayala Sender (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN) și Dominique Riquet (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN).

A intervenit Pierre Moscovici (membru al Comisiei).

Au intervenit: Emmanuel Maurel (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), Hannu Takkula (raportorul pentru aviz al Comisiei CONT), Romana Tomc (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Nicola Danti (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO), Mercedes Bresso (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), Jill Evans (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT), Brian Hayes, în numele Grupului PPE, Eider Gardiazabal Rubial, în numele Grupului S&D, Roberts Zīle, în numele Grupului ECR, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Liadh Ní Riada, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Lefteris Christoforou, Pedro Silva Pereira, Stanisław Ożóg, Ramon Tremosa i Balcells, Miguel Viegas, Jordi Solé, Gabriel Mato, Jean-Paul Denanot, Sander Loones, Georgios Kyrtsos, Hugues Bayet, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Eva Kaili, Othmar Karas, Daniele Viotti, Lambert van Nistelrooij și Georgi Pirinski.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Eleftherios Synadinos, Krzysztof Hetman, Tibor Szanyi, Ivana Maletić și Maria Grapini.

Au intervenit: Pierre Moscovici, José Manuel Fernandes și Udo Bullmann.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.5 al PV din 15.6.2017.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)


A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

18. Investițiile străine în sectoarele strategice (acțiuni UE) (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Investițiile străine în sectoarele strategice (acțiuni UE) (2017/2730(RSP))

Helena Dalli (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Pierre Moscovici (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Daniel Caspary, în numele Grupului PPE, Bernd Lange, în numele Grupului S&D, Liadh Ní Riada, în numele Grupului GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, Bruno Gollnisch, neafiliat, Tokia Saïfi, Emmanuel Maurel și Andreas Schwab.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Franck Proust.

Au intervenit: Pierre Moscovici și Helena Dalli.

Dezbaterea s-a încheiat.


19. Sărăcia în rândul copiilor (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Sărăcia în rândul copiilor (2017/2731(RSP))

Helena Dalli (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Pierre Moscovici (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Claude Rolin, în numele Grupului PPE, Vilija Blinkevičiūtė, în numele Grupului S&D, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Enrique Calvet Chambon, în numele Grupului ALDE, João Pimenta Lopes, în numele Grupului GUE/NGL, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Agea, în numele Grupului EFDD, Michaela Šojdrová, Sergio Gutiérrez Prieto, Margot Parker, Elena Gentile și Julie Ward.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Caterina Chinnici, Arne Gericke, Paloma López Bermejo, Georgios Epitideios, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Nicola Caputo, Seán Kelly și Olga Sehnalová.

Au intervenit: Pierre Moscovici și Helena Dalli.

Dezbaterea s-a încheiat.


20. Agenda europeană pentru economia colaborativă - Platformele online și piața unică digitală (dezbatere)

Raport referitor la o agendă europeană pentru economia colaborativă [2017/2003(INI)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Nicola Danti (A8-0195/2017)

Raport referitor la platformele online și piața unică digitală [2016/2276(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportori: Henna Virkkunen și Philippe Juvin (A8-0204/2017)

Nicola Danti, Henna Virkkunen și Philippe Juvin și-au prezentat rapoartele.

Au intervenit: Joachim Schuster (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL) și Dario Tamburrano (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE).

A intervenit Pierre Moscovici (membru al Comisiei).

A intervenit Tania González Peñas (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN).

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit: Axel Voss (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI), Anna Maria Corazza Bildt, în numele Grupului PPE, Sergio Gutiérrez Prieto, în numele Grupului S&D, Daniel Dalton, în numele Grupului ECR, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, Curzio Maltese, în numele Grupului GUE/NGL, Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Zullo, în numele Grupului EFDD, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, Andreas Schwab, José Blanco López, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Michel Reimon, Petr Mach, Anne Sander, Josef Weidenholzer, Francesc Gambús, Isabella De Monte, Michał Boni, Christel Schaldemose și Michaela Šojdrová.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Caterina Chinnici, Stanislav Polčák, Claudia Țapardel și Olga Sehnalová.

Au intervenit: Pierre Moscovici, Nicola Danti, Henna Virkkunen și Philippe Juvin.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.6 și punctul 7.7 al PV din 15.6.2017.


21. Componența Parlamentului

Autoritățile din Țările de Jos competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui André Elissen, în locul lui Vicky Maeijer, ca deputat în Parlament, cu efect de la 13 iunie 2017.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, André Elissen se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


22. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea grupurilor PPE și S&D cererile de numiri următoare:

AFET: Clare Moody

Subcomisia pentru securitate și apărare: Clare Moody

Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Muntenegru: David Martin

Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE: Carlos Iturgaiz în locul lui Esther Herranz García

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


23. Fiscalitatea porturilor (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Fiscalitatea porturilor (2017/2704(RSP))

Pierre Moscovici (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Wim van de Camp, în numele Grupului PPE, Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, João Pimenta Lopes, în numele Grupului GUE/NGL, Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, și Angelo Ciocca, în numele Grupului ENF.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)

Au intervenit: Ivo Belet, Bogusław Liberadzki, Renaud Muselier, Seán Kelly și Franck Proust.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Stanislav Polčák.

A intervenit Pierre Moscovici.

Dezbaterea s-a încheiat.


24. Statutul și finanțarea partidelor și fundațiilor politice europene (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Statutul și finanțarea partidelor și fundațiilor politice europene (2017/2733(RSP))

Pierre Moscovici (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Rainer Wieland, în numele Grupului PPE, Mercedes Bresso, în numele Grupului S&D, Jan Zahradil, în numele Grupului ECR, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras, în numele Grupului Verts/ALE, Jonathan Arnott, în numele Grupului EFDD, Pavel Svoboda, Claudia Țapardel și György Schöpflin.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák și Georgios Epitideios.

A intervenit Pierre Moscovici.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Rainer Wieland, în numele Grupului PPE, Mercedes Bresso, în numele Grupului S&D, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, în numele Grupului ALDE, Josep-Maria Terricabras, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la finanțarea partidelor politice și a fundațiilor politice de la nivel european (2017/2733(RSP)) (B8-0405/2017);

—   Beatrix von Storch, în numele Grupului EFDD, referitoare la finanțarea partidelor politice și a fundațiilor politice de la nivel european (2017/2733(RSP)) (B8-0406/2017).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.9 al PV din 15.9.2017.


25. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 605.662/OJJE).


26. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 22.45.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Secretar General

Vicepreședintă


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Bettini, Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Maydell, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Žitňanská

Aviz juridic - Politica de confidențialitate