Kazalo 
Zapisnik
PDF 267kWORD 82k
Sreda, 14. junij 2017 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (odobritev) (člen 69c)
 4.Sprememba dnevnega reda
 5.Priprave na zasedanje Evropskega sveta 22. in 23. junija 2017 (razprava)
 6.Odločitev predsednika Trumpa, da ZDA izstopijo iz sporazuma o podnebnih spremembah COP 21 (razprava)
 7.Slavnostna seja - Slonokoščena obala
 8.Čas glasovanja
  
8.1.Zavezujoče letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma ***I (glasovanje)
  
8.2.Zahteva za odvzem imunitete Rolandasu Paksasu (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.3.Zahteva za odvzem imunitete Mylène Troszczynski (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.4.Zahteva za odvzem imunitete Jean-Marieju Le Penu (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.5.Nasprotovanje delegiranemu aktu: plačilo za zeleno komponento (glasovanje)
  
8.6.Potreba po strategiji EU za odpravo in preprečevanje razlik v pokojninah med spoloma (glasovanje)
  
8.7.Poročilo o Srbiji za leto 2016 (glasovanje)
  
8.8.Poročilo o Kosovu za leto 2016 (glasovanje)
  
8.9.Poročilo o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2016 (glasovanje)
  
8.10.Razmere v Demokratični republiki Kongo (glasovanje)
  
8.11.Trenutno stanje pri izvajanju trajnostnega sporazuma v Bangladešu (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanj
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Prerazporeditev sredstev
 13.Predložitev dokumentov
 14.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 15.Ponovna ustanovitev Evrope, ki temelji na vrednotah in učinkovitih demokratičnih institucijah ter spodbuja uspešno gospodarstvo v pravični in povezani družbi (tematska razprava)
 16.Nadaljnje ukrepanje v zvezi s panamskimi dokumenti in pravna država na Malti (razprava)
 17.Izvajanje Evropskega sklada za strateške naložbe (razprava)
 18.Tuje naložbe v strateških sektorjih (ukrepi EU) (razprava)
 19.Revščina otrok (razprava)
 20.Evropska agenda za sodelovalno gospodarstvo - Spletne platforme in enotni digitalni trg (razprava)
 21.Sestava Parlamenta
 22.Sestava odborov in delegacij
 23.Obdavčitev pristanišč (razprava)
 24.Statut in financiranje evropskih političnih strank in fundacij (razprava)
 25.Dnevni red naslednje seje
 26.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.05.


2. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 135 Poslovnika zahtevali razpravo o naslednjih predlogih resolucij:

I.   Primer azerbajdžanskega novinarja Afgana Mukhtarlija (2017/2722(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Arne Gericke, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić in Valdemar Tomaševski v imenu skupine ECR o primeru Afgana Mukhtarlija in razmere na področju medijev v Azerbajdžanu (B8-0414/2017);

—   Ulrike Lunacek, Rebecca Harms in Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE Ignazio Corrao in Fabio Massimo Castaldo o primeru Afgana Mukhtarlija in razmere na področju medijev v Azerbajdžanu (B8-0415/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes in Kati Piri v imenu skupine S&D o primeru Afgana Mukhtarlija in razmere na področju medijev v Azerbajdžanu (B8-0416/2017);

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström in Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE o primeru Afgana Mukhtarlija in razmere na področju medijev v Azerbajdžanu (B8-0417/2017);

—   Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Martina Michels, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas in Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL o primeru Afgana Mukhtarlija in razmere na področju medijev v Azerbajdžanu (B8-0418/2017);

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly in Ramón Luis Valcárcel Siso v imenu skupine PPE o primeru Afgana Mukhtarlija in razmere na področju medijev v Azerbajdžanu (B8-0420/2017).

II.   Pakistan, zlasti položaj zagovornikov človekovih pravic in smrtna kazen (2017/2723(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić in Valdemar Tomaševski v imenu skupine ECR o Pakistanu, zlasti položaj zagovornikov človekovih pravic in smrtna kazen (B8-0419/2017);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes in Bronis Ropė v imenu skupine Verts/ALE o Pakistanu, zlasti položaj zagovornikov človekovih pravic in smrtna kazen (B8-0421/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Neena Gill v imenu skupine S&D o Pakistanu, zlasti položaj zagovornikov človekovih pravic in smrtna kazen (B8-0422/2017);

—   Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali in Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE o Pakistanu, zlasti položaj zagovornikov človekovih pravic in smrtna kazen (B8-0423/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva in Stelios Kouloglou v imenu skupine GUE/NGL o Pakistanu, zlasti položaj zagovornikov človekovih pravic in smrtna kazen (B8-0427/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly in Ramón Luis Valcárcel Siso v imenu skupine PPE o Pakistanu, zlasti položaj zagovornikov človekovih pravic in smrtna kazen (B8-0429/2017).

III.   Razmere na področju človekovih pravic v Indoneziji (2017/2724(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Notis Marias, Branislav Škripek, Ruža Tomašić in Valdemar Tomaševski v imenu skupine ECR o razmerah na področju človekovih pravic v Indoneziji (B8-0424/2017);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec in Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE, Ignazio Corrao in Fabio Massimo Castaldo o razmerah na področju človekovih pravic v Indoneziji (B8-0425/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in David Martin v imenu skupine S&D o razmerah na področju človekovih pravic v Indoneziji (B8-0426/2017);

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE o razmerah na področju človekovih pravic v Indoneziji (B8-0428/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos in Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL o razmerah na področju človekovih pravic v Indoneziji (B8-0430/2017);

—   Cristian Dan Preda, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly in Ramón Luis Valcárcel Siso v imenu skupine PPE o razmerah na področju človekovih pravic v Indoneziji (B8-0431/2017).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 162 Poslovnika.


3. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (odobritev) (člen 69c)

predsednik je obvestil, da ni prejel zahtev v zvezi z začetkom medinstitucionalnih pogajanj, razglašenih v zapisniku dne 12. junija 2017 (točka 7 zapisnika z dne 12.6.2017).

Odbori BUDG, CONT, LIBE in ENVI so torej lahko začeli pogajanja po izteku roka iz člena 69c(2) Poslovnika.


4. Sprememba dnevnega reda

V skladu s členom 9(8) Poslovnika in po posvetovanjih s političnimi skupinami je predsednik predlagal spremembo dnevnega reda, kot sledi:

- Po sprejetju v Odboru za pravne zadeve se Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Rolandasu Paksasu [2016/2070(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017), Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Mylène Troszczynski [2017/2019(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017) in Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Jean-Marieju Le Penu [2017/2020(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Evelyn Regner (A8-0217/2017) dodajo na čas za glasovanje danes, v sredo, 14. junija 2017.

- Po sprejetju v Odboru za pravne zadeve se Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Marine Le Pen [2017/2021(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Sajjad Karim (A8-0223/2017) doda na čas za glasovanje jutri, v četrtek, 15. junija 2017.

Parlament je predloge odobril.

Dnevni red je bil spremenjen.


5. Priprave na zasedanje Evropskega sveta 22. in 23. junija 2017 (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Priprave na zasedanje Evropskega sveta 22. in 23. junija 2017 (2017/2625(RSP))

Helena Dalli (predsedujoča Svetu) in Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govoril je Manfred Weber v imenu skupine PPE.

Predsednik je izrazil solidarnost s prebivalci Londona, kjer je v požaru stanovanjske zgradbe umrlo več ljudi.

Govorili so Gianni Pittella v imenu skupine S&D, Syed Kamall v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Nigel Farage v imenu skupine EFDD, Marcel de Graaff v imenu skupine ENF, in Krisztina Morvai samostojna poslanka.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorili so Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Helga Stevens, David Coburn o poteku razprave, Josu Juaristi Abaunz, Laura Ferrara, Edouard Ferrand, Steven Woolfe, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Franck Proust, Josef Weidenholzer, Esteban González Pons, Ramón Jáuregui Atondo, Elisabetta Gardini in Cécile Kashetu Kyenge.

Po postopku "catch the eye" so govorili Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek in Diane James.

Govorila je Helena Dalli.

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

6. Odločitev predsednika Trumpa, da ZDA izstopijo iz sporazuma o podnebnih spremembah COP 21 (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Odločitev predsednika Trumpa, da ZDA izstopijo iz sporazuma o podnebnih spremembah COP 21 (2017/2629(RSP))

Predsednik je imel uvodni nagovor.

Hilda Heine (predsednica Republike Marshallovi otoki) je podala izjavo.

Helena Dalli (predsedujoča Svetu) in Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, Julie Girling v imenu skupine ECR, Catherine Bearder v imenu skupine ALDE, Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL, in Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD, Harald Vilimsky v imenu skupine ENF, Bruno Gollnisch samostojni poslanec, Françoise Grossetête, Kathleen Van Brempt, Hans-Olaf Henkel, Marisa Matias, Bas Eickhout, Roger Helmer, Janice Atkinson, Peter Liese, Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Yannick Jadot, Marie-Christine Arnautu, Adina-Ioana Vălean, Gilles Pargneaux, Ivo Belet, Jeppe Kofod, Francesc Gambús in Jo Leinen.

Po postopku "catch the eye" so govorili Giovanni La Via, Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis, Piernicola Pedicini, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok in José Blanco López.

Govorila sta Miguel Arias Cañete (član Komisije) in Helena Dalli.

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik


7. Slavnostna seja - Slonokoščena obala

Parlament se je od 12.00 do 12.30 sestal na slavnostni seji zaradi govora Alassana Ouattaraja, predsednika Slonokoščene obale.


PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

Govoril je Beatrix von Storch.

8. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


8.1. Zavezujoče letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zavezujočem letnem zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v državah članicah v obdobju 2021–2030 za trdno energetsko unijo in izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma ter o spremembi Uredbe (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2017)0256)

Govorila je Adina-Ioana Vălean (predsednica odbora ENVI), po glasovanju, ki je zahtevala, da se v skladu s členom 59(4) Poslovnika zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja. Parlament je zahtevo odobril.


8.2. Zahteva za odvzem imunitete Rolandasu Paksasu (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Rolandasu Paksasu [2016/2070(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0257)


8.3. Zahteva za odvzem imunitete Mylène Troszczynski (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Mylène Troszczynski [2017/2019(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0258)


8.4. Zahteva za odvzem imunitete Jean-Marieju Le Penu (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Jean-Marieju Le Penu [2017/2020(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0259)


8.5. Nasprotovanje delegiranemu aktu: plačilo za zeleno komponento (glasovanje)

Predlog resolucije, ki jo je v skladu s členom 105(3) Poslovnika vložil Czesław Adam Siekierski v imenu odbora AGRI o Delegirani uredbi Komisije z dne 15. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014 glede kontrolnih ukrepov v zvezi s pridelovanjem konoplje, nekaterih določb o plačilu za zeleno komponento, plačila za mlade kmete, ki imajo nadzor nad pravno osebo, izračuna zneska podpore na enoto v okviru prostovoljne vezane podpore, delov plačilnih pravic in določenih zahtev v zvezi z uradnimi obvestili glede sheme enotnega plačila na površino in prostovoljne vezane podpore ter o spremembi Priloge X k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2017/2571(DEA)) (B8-0395/2017)

(Potrebna kvalificirana večina za sprejetje predloga resolucije)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Zavrnjeno


8.6. Potreba po strategiji EU za odpravo in preprečevanje razlik v pokojninah med spoloma (glasovanje)

Poročilo o potrebi po strategiji EU za odpravo in preprečevanje razlik v pokojninah med spoloma [2016/2061(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0260)


8.7. Poročilo o Srbiji za leto 2016 (glasovanje)

Poročilo o Srbiji za leto 2016 [2016/2311(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: David McAllister (A8-0063/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0261)


8.8. Poročilo o Kosovu za leto 2016 (glasovanje)

Poročilo o poročilu Komisije o Kosovu za leto 2016 [2016/2314(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0262)


8.9. Poročilo o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2016 (glasovanje)

Poročilo o poročilu Komisije o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2016 [2016/2310(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

Razprava je potekala dne 5. aprila 2017 (točka 21 zapisnika z dne 5.4.2017).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0263)


8.10. Razmere v Demokratični republiki Kongo (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 in B8-0402/2017 (2017/2703(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0397/2017

(ki nadomešča B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 in B8-0402/2017):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev in José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE,

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge in Maria Arena v imenu skupine S&D,

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga in Ruža Tomašić v imenu skupine ECR,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström in Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL,

—   Maria Heubuch v imenu skupine Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Piernicola Pedicini in Laura Ferrara.

Sprejeto (P8_TA(2017)0264)


8.11. Trenutno stanje pri izvajanju trajnostnega sporazuma v Bangladešu (glasovanje)

Predlog resolucije, ki sta ga na podlagi vprašanja za ustni odgovor z razpravo B8-0217/2017 v skladu s členom 128(5) vložila Bernd Lange in Sajjad Karim v imenu odbora INTA o trenutnem stanju pri izvajanju trajnostnega sporazuma v Bangladešu (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017)

Razprava je potekala dne 17. maja 2017 (točka 21 zapisnika z dne 17.5.2017).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0265)


9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0208/2017
Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Daniel Hannan, Mairead McGuinness, Deirdre Clune, Jadwiga Wiśniewska, Maria Grapini, Seán Kelly, Marian Harkin, Michaela Šojdrová, Peter Jahr

Poročilo: Constance Le Grip - A8-0197/2017
Jadwiga Wiśniewska, Urszula Krupa, Tania González Peñas, Deirdre Clune, Maria Grapini, Ramón Jáuregui Atondo, Marian Harkin

Poročilo: David McAllister - A8-0063/2017
Petras Auštrevičius, Krisztina Morvai, Angel Dzhambazki, Zoltán Balczó, Tomáš Zdechovský, Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor

Poročilo: Ulrike Lunacek - A8-0062/2017
Jasenko Selimovic, Ilhan Kyuchyuk, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil

Poročilo: Ivo Vajgl - A8-0055/2017
Jasenko Selimovic, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Maria Spyraki, Tomáš Zdechovský

Predlog resolucije o razmerah v Demokratični republiki Kongo (2017/2703(RSP)) (B8-0402/2017)
José Inácio Faria

Predlog resolucije o trenutnem stanju pri izvajanju trajnostnega sporazuma v Bangladešu (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017)
José Inácio Faria.


10. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.15, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredsednik

11. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


12. Prerazporeditev sredstev

V skladu s členom 25 finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvi sredstev Evropskega ekonomsko-socialnega odbora INF 1/2017.


13. Predložitev dokumentov

Svet in Komisija sta posredovala naslednje dokumente:

- Predlog prerazporeditve odobritev št. DEC 08/2017 - Oddelek III - Komisija (N8-0020/2017 - C8-0177/2017 - 2017/2081(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev št. DEC 09/2017 - Oddelek III - Komisija (N8-0021/2017 - C8-0178/2017 - 2017/2082(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev št. DEC 10/2017 - Oddelek III - Komisija (N8-0022/2017 - C8-0185/2017 - 2017/2090(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev št. DEC 11/2017 - Oddelek III - Komisija (N8-0023/2017 - C8-0186/2017 - 2017/2091(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev št. INF 1/2017 - Odbor regij (N8-0029/2017 - C8-0187/2017 - 2017/2092(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditveodobritev št. INF 2/2017 - Odbor regij (N8-0030/2017 - C8-0188/2017 - 2017/2093(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev št. INF 3/2017 - Odbor regij (N8-0031/2017 - C8-0189/2017 - 2017/2094(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG


14. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu je bil posredovan naslednji osnutek delegiranega akta:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi prilog I in II k Uredbi (EU) št. 510/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z namenom prilagoditve na spremembo v regulativnem preskusnem postopku za merjenje emisij CO2 iz lahkih gospodarskih vozil (C(2017)03489 - 2017/2716(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 2. junija 2017

posredovano pristojnemu odboru: ENVI, ITRE (člen 54 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o spremembi prilog I in II k Uredbi (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z namenom prilagoditve na spremembo v regulativnem preskusnem postopku za merjenje emisij CO2 iz lahkih vozil (C(2017)03492 - 2017/2718(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 2. junija 2017

posredovano pristojnemu odboru: ENVI, ITRE (člen 54 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o podrobnejši opredelitvi dodatnih objektivnih meril za uporabo ugodnejše stopnje likvidnostnih odlivov ali prilivov za čezmejne nečrpane okvirne kredite ali okvirne likvidnostne kredite znotraj skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog (C(2017)03522 - 2017/2713(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 31. maja 2017

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opravljanjem storitev zagotavljanja večmodalnih potovalnih informacij po vsej EU (C(2017)03574 - 2017/2714(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 31. maja 2017

posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1215/2009 v zvezi s trgovinskimi koncesijami, odobrenimi Kosovu* zaradi začetka veljavnosti Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Kosovom na drugi strani (C(2017)03631 – 2017/2719(DEA))

* To poimenovanje ne posega v stališča o statusu ter je v skladu z RVSZN 1244 (1999) in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 2. junija 2017

posredovano pristojnemu odboru: INTA, AFET (člen 54 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev o sestavi in informacijah za popolne prehranske nadomestke za nadzor nad telesno težo (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 2. junija 2017

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/35 v zvezi z izračunom regulativnih kapitalskih zahtev za določene kategorije sredstev, ki jih imajo v posesti zavarovalnice in pozavarovalnice (infrastrukturna podjetja) (C(2017)03673 - 2017/2738(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 8. junija 2017

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirani sklep Komisije o dopolnitvi Direktive (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih ciljev za pripravo, sprejetje in pregled tehničnih specifikacij za interoperabilnost (C(2017)03800 - 2017/2734(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 8. junija 2017

posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja določenih centralnih bank tretjih držav iz zahtev glede preglednosti pred trgovanjem in po njem za posle v okviru izvajanja monetarne politike, politike deviznih poslov in politike za finančno stabilnost (C(2017)03890 - 2017/2741(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 12. junija 2017

posredovano pristojnemu odboru: ECON


15. Ponovna ustanovitev Evrope, ki temelji na vrednotah in učinkovitih demokratičnih institucijah ter spodbuja uspešno gospodarstvo v pravični in povezani družbi (tematska razprava)

Ponovna ustanovitev Evrope, ki temelji na vrednotah in učinkovitih demokratičnih institucijah ter spodbuja uspešno gospodarstvo v pravični in povezani družbi (2017/2706(RSP))

Govorila je Sophia in 't Veld za začetek razprave.

Govorila sta Helena Dalli (predsedujoča Svetu) in Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije).

Govorili so Rosa Estaràs Ferragut v imenu skupine PPE, Tanja Fajon v imenu skupine S&D, Roberts Zīle v imenu skupine ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz v imenu skupine ALDE, Martina Anderson v imenu skupine GUE/NGL, Raymond Finch v imenu skupine EFDD, Auke Zijlstra v imenu skupine ENF, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Carlos Coelho, Péter Niedermüller, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Kostas Chrysogonos, Peter Lundgren, Georg Mayer, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Jo Leinen, Ulrike Trebesius, Marina Albiol Guzmán, Beatrix von Storch, Marco Zanni, Maria Grapini, Peter van Dalen, Pedro Silva Pereira, Kazimierz Michał Ujazdowski, Tibor Szanyi in Patrizia Toia.

Govorila sta Frans Timmermans in Helena Dalli.

Razprava se je zaključila.


16. Nadaljnje ukrepanje v zvezi s panamskimi dokumenti in pravna država na Malti (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Nadaljnje ukrepanje v zvezi s panamskimi dokumenti in pravna država na Malti (2017/2694(RSP))

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

Helena Dalli (predsedujoča Svetu), Joseph Muscat (predsednik malteške vlade) in Pierre Moscovici (član Komisije) so podali izjave.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Jeppe Kofod v imenu skupine S&D, Bernd Lucke v imenu skupine ECR, Petr Ježek v imenu skupine ALDE, Fabio De Masi v imenu skupine GUE/NGL, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE, David Coburn v imenu skupine EFDD, Barbara Kappel v imenu skupine ENF, in Lampros Fountoulis samostojni poslanec.

PREDSEDSTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredsednik

Govorili so David Casa, Alfred Sant, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Csaba Sógor, Pirkko Ruohonen-Lerner, Michael Theurer, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Alexander Graf Lambsdorff, Eva Joly, Mario Borghezio, Steven Woolfe, Werner Langen, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Nuno Melo, Miriam Dalli, Monica Macovei, Nils Torvalds, Gilles Lebreton, Dariusz Rosati, Ramón Jáuregui Atondo, Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Markus Ferber, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Paul Tang in Paulo Rangel.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nuno Melo, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Romana Tomc, Juan Fernando López Aguilar, Tibor Szanyi in Doru-Claudian Frunzulică.

Govorili so Pierre Moscovici, Joseph Muscat in Helena Dalli.

Razprava se je zaključila.


17. Izvajanje Evropskega sklada za strateške naložbe (razprava)

Poročilo o izvajanju Evropskega sklada za strateške naložbe [2016/2064(INI)] - Odbor za proračun - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: José Manuel Fernandes in Udo Bullmann (A8-0200/2017)

José Manuel Fernandes in Udo Bullmann sta predstavila poročilo.

PREDSEDSTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsednica

Govorili so Marian-Jean Marinescu (pripravljavec mnenja odbora ITRE), Inés Ayala Sender (pripravljavka mnenja odbora TRAN) in Dominique Riquet (pripravljavec mnenja odbora TRAN).

Govoril je Pierre Moscovici (član Komisije).

Govorili so Emmanuel Maurel (pripravljavec mnenja odbora INTA), Hannu Takkula (pripravljavec mnenja odbora CONT), Romana Tomc (pripravljavka mnenja odbora EMPL), Nicola Danti (pripravljavec mnenja odbora IMCO), Mercedes Bresso (pripravljavka mnenja odbora REGI), Jill Evans (pripravljavka mnenja odbora CULT), Brian Hayes v imenu skupine PPE, Eider Gardiazabal Rubial v imenu skupine S&D, Roberts Zīle v imenu skupine ECR, Nils Torvalds v imenu skupine ALDE, Liadh Ní Riada v imenu skupine GUE/NGL, Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, Marco Valli v imenu skupine EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF, Lefteris Christoforou, Pedro Silva Pereira, Stanisław Ożóg, Ramon Tremosa i Balcells, Miguel Viegas, Jordi Solé, Gabriel Mato, Jean-Paul Denanot, Sander Loones, Georgios Kyrtsos, Hugues Bayet, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Eva Kaili, Othmar Karas, Daniele Viotti, Lambert van Nistelrooij in Georgi Pirinski.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Eleftherios Synadinos, Krzysztof Hetman, Tibor Szanyi, Ivana Maletić in Maria Grapini.

Govorili so Pierre Moscovici, José Manuel Fernandes in Udo Bullmann.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.5 zapisnika z dne 15.6.2017.

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)


PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

18. Tuje naložbe v strateških sektorjih (ukrepi EU) (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Tuje naložbe v strateških sektorjih (ukrepi EU) (2017/2730(RSP))

Helena Dalli (predsedujoča Svetu) in Pierre Moscovici (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Daniel Caspary v imenu skupine PPE, Bernd Lange v imenu skupine S&D, Liadh Ní Riada v imenu skupine GUE/NGL, Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE, Bruno Gollnisch samostojni poslanec, Tokia Saïfi, Emmanuel Maurel in Andreas Schwab.

Po postopku "catch the eye" je govoril Franck Proust.

Govorila sta Pierre Moscovici in Helena Dalli.

Razprava se je zaključila.


19. Revščina otrok (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Revščina otrok (2017/2731(RSP))

Helena Dalli (predsedujoča Svetu) in Pierre Moscovici (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Claude Rolin v imenu skupine PPE, Vilija Blinkevičiūtė v imenu skupine S&D, Jadwiga Wiśniewska v imenu skupine ECR, Enrique Calvet Chambon v imenu skupine ALDE, João Pimenta Lopes v imenu skupine GUE/NGL, Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE, Laura Agea v imenu skupine EFDD, Michaela Šojdrová, Sergio Gutiérrez Prieto, Margot Parker, Elena Gentile in Julie Ward.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Caterina Chinnici, Arne Gericke, Paloma López Bermejo, Georgios Epitideios, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Nicola Caputo, Seán Kelly in Olga Sehnalová.

Govorila sta Pierre Moscovici in Helena Dalli.

Razprava se je zaključila.


20. Evropska agenda za sodelovalno gospodarstvo - Spletne platforme in enotni digitalni trg (razprava)

Poročilo o Evropski agendi za sodelovalno gospodarstvo [2017/2003(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Nicola Danti (A8-0195/2017)

Poročilo o spletnih platformah in enotnem digitalnem trgu [2016/2276(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Soporočevalca: Henna Virkkunen in Philippe Juvin (A8-0204/2017)

Nicola Danti, Henna Virkkunen in Philippe Juvin so predstavili poročili.

Govorila sta Joachim Schuster (pripravljavec mnenja odbora EMPL) in Dario Tamburrano (pripravljavec mnenja odbora ITRE).

Govoril je Pierre Moscovici (član Komisije).

Govorila je Tania González Peñas (pripravljavka mnenja odbora TRAN).

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Axel Voss (pripravljavec mnenja odbora JURI), Anna Maria Corazza Bildt v imenu skupine PPE, Sergio Gutiérrez Prieto v imenu skupine S&D, Daniel Dalton v imenu skupine ECR, Dita Charanzová v imenu skupine ALDE, Curzio Maltese v imenu skupine GUE/NGL, Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE, Marco Zullo v imenu skupine EFDD, Mylène Troszczynski v imenu skupine ENF, Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec, Andreas Schwab, José Blanco López, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Michel Reimon, Petr Mach, Anne Sander, Josef Weidenholzer, Francesc Gambús, Isabella De Monte, Michał Boni, Christel Schaldemose in Michaela Šojdrová.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Caterina Chinnici, Stanislav Polčák, Claudia Țapardel in Olga Sehnalová.

Govorili so Pierre Moscovici, Nicola Danti, Henna Virkkunen in Philippe Juvin.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.6 in točka 7.7 zapisnika z dne 15.6.2017.


21. Sestava Parlamenta

Pristojni nizozemski organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Vicky Maeijer za poslanca Evropskega parlamenta imenovan André Elissen z začetkom veljavnosti dne 13. junija 2017.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanca oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanec André Elissen polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podal izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


22. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupin PPE in S&D prejel zahteve za naslednja imenovanja:

odbor AFET: Clare Moody

Pododbor za varnost in obrambo: Clare Moody

Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Črna gora: David Martin

Delegacija pri Skupni parlamentarni skupščini AKP-EU: Carlos Iturgaiz namesto Esther Herranz García

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


23. Obdavčitev pristanišč (razprava)

Izjava Komisije: Obdavčitev pristanišč (2017/2704(RSP))

Pierre Moscovici (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Wim van de Camp v imenu skupine PPE, Kathleen Van Brempt v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Gesine Meissner v imenu skupine ALDE, João Pimenta Lopes v imenu skupine GUE/NGL, Karima Delli v imenu skupine Verts/ALE, in Angelo Ciocca v imenu skupine ENF.

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)

Govorili so Ivo Belet, Bogusław Liberadzki, Renaud Muselier, Seán Kelly in Franck Proust.

Po postopku "catch the eye" je govoril Stanislav Polčák.

Govoril je Pierre Moscovici.

Razprava se je zaključila.


24. Statut in financiranje evropskih političnih strank in fundacij (razprava)

Izjava Komisije: Statut in financiranje evropskih političnih strank in fundacij (2017/2733(RSP))

Pierre Moscovici (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Rainer Wieland v imenu skupine PPE, Mercedes Bresso v imenu skupine S&D, Jan Zahradil v imenu skupine ECR, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras v imenu skupine Verts/ALE, Jonathan Arnott v imenu skupine EFDD, Pavel Svoboda, Claudia Țapardel in György Schöpflin.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Stanislav Polčák in Georgios Epitideios.

Govoril je Pierre Moscovici.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Rainer Wieland v imenu skupine PPE, Mercedes Bresso v imenu skupine S&D, Maite Pagazaurtundúa Ruiz v imenu skupine ALDE, Josep-Maria Terricabras v imenu skupine Verts/ALE o financiranju političnih strank in političnih fundacij na evropski ravni (2017/2733(RSP)) (B8-0405/2017);

—   Beatrix von Storch v imenu skupine EFDD o financiranju političnih strank in političnih fundacij na evropski ravni (2017/2733(RSP)) (B8-0406/2017).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.9 zapisnika z dne 15.9.2017.


25. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 605.662/OJJE).


26. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.45.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Bettini, Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Maydell, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Žitňanská

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov