Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 15. června 2017 - Štrasburk

2. Humanitární situace v Jemenu (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Humanitární situace v Jemenu (2017/2727(RSP))

Rozprava se konala dne 13. června 2017 (bod 11 zápisu ze dne 13.6.2017).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Charles Tannock, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anders Primdahl Vistisen, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek a Ruža Tomašić za skupinu ECR o humanitární situaci v Jemenu (2017/2727(RSP)) (B8-0407/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, James Carver, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi a Beatrix von Storch za skupinu EFDD o humanitární situaci v Jemenu (2017/2727(RSP)) (B8-0408/2017);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE o humanitární situaci v Jemenu (2017/2727(RSP)) (B8-0409/2017);

—   Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli a João Pimenta Lopes za skupinu GUE/NGL o humanitární situaci v Jemenu (2017/2727(RSP)) (B8-0410/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D o humanitární situaci v Jemenu (2017/2727(RSP)) (B8-0411/2017);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Sandra Kalniete za skupinu PPE o humanitární situaci v Jemenu (2017/2727(RSP)) (B8-0412/2017);

—   Barbara Lochbihler, Alyn Smith a Bodil Valero za skupinu Verts/ALE o humanitární situaci v Jemenu (2017/2727(RSP)) (B8-0413/2017).

Hlasování: bod 7.8 zápisu ze dne 15.6.2017.

Právní upozornění - Ochrana soukromí