Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 15. junij 2017 - Strasbourg

2. Humanitarne razmere v Jemnu (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Humanitarne razmere v Jemnu (2017/2727(RSP))

Razprava je potekala 13. junija 2017 (točka 11 zapisnika z dne 13.6.2017).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Charles Tannock, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anders Primdahl Vistisen, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek in Ruža Tomašić v imenu skupine ECR o humanitarnih razmerah v Jemnu (2017/2727(RSP)) (B8-0407/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, James Carver, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi in Beatrix von Storch v imenu skupine EFDD o humanitarnih razmerah v Jemnu (2017/2727(RSP)) (B8-0408/2017);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström in Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE o humanitarnih razmerah v Jemnu (2017/2727(RSP)) (B8-0409/2017);

—   Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli in João Pimenta Lopes v imenu skupine GUE/NGL o humanitarnih razmerah v Jemnu (2017/2727(RSP)) (B8-0410/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru in Pier Antonio Panzeri v imenu skupine S&D o humanitarnih razmerah v Jemnu (2017/2727(RSP)) (B8-0411/2017);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra in Sandra Kalniete v imenu skupine PPE o humanitarnih razmerah v Jemnu (2017/2727(RSP)) (B8-0412/2017);

—   Barbara Lochbihler, Alyn Smith in Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE o humanitarnih razmerah v Jemnu (2017/2727(RSP)) (B8-0413/2017).

Glasovanje: točka 7.8 zapisnika z dne 15.6.2017.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov