Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2732(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000047/2017

Внесени текстове :

O-000047/2017 (B8-0319/2017)

Разисквания :

PV 15/06/2017 - 3
CRE 15/06/2017 - 3

Гласувания :

PV 05/07/2017 - 8.13
CRE 05/07/2017 - 8.13

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 15 юни 2017 г. - Страсбург

3. Изграждане на амбициозна европейска промишлена стратегия като стратегически приоритет за растеж, заетост и иновации в Европа (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос с искане за устен отговор (O-000047/2017), зададен от Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica и Kathleen Van Brempt, от името на групата S&D, и Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek и Massimiliano Salini, от името на групата PPE, към Комисията: Изграждане на амбициозна европейска промишлена стратегия като стратегически приоритет за растеж, заетост и иновации в Европа (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Patrizia Toia и Françoise Grossetête развиха въпроса.

Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Massimiliano Salini, от името на групата PPE, Martina Werner, от името на групата S&D, Evžen Tošenovský, от името на групата ECR, Enrique Calvet Chambon, от името на групата ALDE, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Raymond Finch, от името на групата EFDD, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Massimiliano Salini, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Herbert Reul, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Reinhard Bütikofer, Edouard Martin, Bronis Ropė, Dominique Bilde, Anne Sander, Bernd Lange, Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera и Jiří Pospíšil.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Nicola Caputo, Eleftherios Synadinos и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия г.

Правна информация - Политика за поверителност