Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2732(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000047/2017

Indgivne tekster :

O-000047/2017 (B8-0319/2017)

Forhandlinger :

PV 15/06/2017 - 3
CRE 15/06/2017 - 3

Afstemninger :

PV 05/07/2017 - 8.13
CRE 05/07/2017 - 8.13

Vedtagne tekster :


Protokol
Torsdag den 15. juni 2017 - Strasbourg

3. Udvikling af en ambitiøs EU-industristrategi som strategisk prioritet for vækst, beskæftigelse og innovation i Europa (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000047/2017) af Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica og Kathleen Van Brempt for S&D-Gruppen og Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek og Massimiliano Salini for PPE-Gruppen, til Kommissionen: Opbygning af en ambitiøs industripolitisk EU-strategi som en strategisk prioritering til fremme af vækst, beskæftigelse og innovation i Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Patrizia Toia og Françoise Grossetête begrundede forespørgslen.

Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Massimiliano Salini for PPE-Gruppen, Martina Werner for S&D-Gruppen, Evžen Tošenovský for ECR-Gruppen, Enrique Calvet Chambon for ALDE-Gruppen, Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Raymond Finch for EFDD-Gruppen, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Massimiliano Salini, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Herbert Reul, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Reinhard Bütikofer, Edouard Martin, Bronis Ropė, Dominique Bilde, Anne Sander, Bernd Lange, Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera og Jiří Pospíšil.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Nicola Caputo, Eleftherios Synadinos og Doru-Claudian Frunzulică.

Indlæg af Elżbieta Bieńkowska.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 128, stk. 5.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik