Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2732(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000047/2017

Esitatud tekstid :

O-000047/2017 (B8-0319/2017)

Arutelud :

PV 15/06/2017 - 3
CRE 15/06/2017 - 3

Hääletused :

PV 05/07/2017 - 8.13
CRE 05/07/2017 - 8.13

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Neljapäev, 15. juuni 2017 - Strasbourg

3. ELi ambitsioonika tööstusstrateegia kui Euroopa majanduskasvu, tööhõive ja innovatsiooni seisukohalt strateegilise prioriteedi väljatöötamine (arutelu)
CRE

Suuliselt vastatav küsimus (O-000047/2017), mille esitas(id) Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica ja Kathleen Van Brempt fraktsiooni S&D nimel ning Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek ja Massimiliano Salini fraktsiooni PPE nimel komisjonile: ELi ambitsioonika tööstusstrateegia kui Euroopa majanduskasvu, tööhõive ja innovatsiooni seisukohalt strateegilise prioriteedi väljatöötamine (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Patrizia Toia ja Françoise Grossetête esitasid küsimuse.

Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Massimiliano Salini fraktsiooni PPE nimel, Martina Werner fraktsiooni S&D nimel, Evžen Tošenovský fraktsiooni ECR nimel, Enrique Calvet Chambon fraktsiooni ALDE nimel, Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Raymond Finch fraktsiooni EFDD nimel, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Massimiliano Salini, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Herbert Reul, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Reinhard Bütikofer, Edouard Martin, Bronis Ropė, Dominique Bilde, Anne Sander, Bernd Lange, Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera ja Jiří Pospíšil.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Nicola Caputo, Eleftherios Synadinos ja Doru-Claudian Frunzulică.

Sõna võttis Elżbieta Bieńkowska.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika