Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2732(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000047/2017

Ingediende teksten :

O-000047/2017 (B8-0319/2017)

Debatten :

PV 15/06/2017 - 3
CRE 15/06/2017 - 3

Stemmingen :

PV 05/07/2017 - 8.13
CRE 05/07/2017 - 8.13

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 15 juni 2017 - Straatsburg

3. Ontwerpen van een ambitieuze industriële strategie van de EU als strategische prioriteit voor groei, banen en innovatie in Europa (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000047/2017) van Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica en Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie en Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek en Massimiliano Salini, namens de PPE-Fractie, aan de Commissie: Werken aan een ambitieuze industriestrategie voor de EU als een strategische prioriteit voor groei, werkgelegenheid en innovatie in Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Patrizia Toia en Françoise Grossetête lichten de vraag toe.

Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Massimiliano Salini, namens de PPE-Fractie, Martina Werner, namens de S&D-Fractie, Evžen Tošenovský, namens de ECR-Fractie, Enrique Calvet Chambon, namens de ALDE-Fractie, Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Raymond Finch, namens de EFDD-Fractie, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Massimiliano Salini, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Herbert Reul, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Reinhard Bütikofer, Edouard Martin, Bronis Ropė, Dominique Bilde, Anne Sander, Bernd Lange, Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera en Jiří Pospíšil.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Nicola Caputo, Eleftherios Synadinos en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska.

De overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.

Juridische mededeling - Privacybeleid