Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2732(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000047/2017

Teksty złożone :

O-000047/2017 (B8-0319/2017)

Debaty :

PV 15/06/2017 - 3
CRE 15/06/2017 - 3

Głosowanie :

PV 05/07/2017 - 8.13
CRE 05/07/2017 - 8.13

Teksty przyjęte :


Protokół
Czwartek, 15 czerwca 2017 r. - Strasburg

3. Opracowanie ambitnej strategii przemysłowej UE jako strategicznego priorytetu na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie (debata)
Pełne sprawozdanie

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000047/2017), które skierowali Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica i Kathleen Van Brempt w imieniu grupy S&D i Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek i Massimiliano Salini w imieniu grupy PPE, do Komisji: Opracowanie ambitnej strategii przemysłowej UE jako strategicznego priorytetu na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Patrizia Toia i Françoise Grossetête rozwinęły pytanie.

Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Massimiliano Salini w imieniu grupy PPE, Martina Werner w imieniu grupy S&D, Evžen Tošenovský w imieniu grupy ECR, Enrique Calvet Chambon w imieniu grupy ALDE, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Raymond Finch w imieniu grupy EFDD, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Massimiliana Saliniego, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Herbert Reul, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Reinharda Bütikofera, Edouard Martin, Bronis Ropė, Dominique Bilde, Anne Sander, Bernd Lange, Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera i Jiří Pospíšil.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly, Nicola Caputo, Eleftherios Synadinos i Doru-Claudian Frunzulică.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności