Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2732(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000047/2017

Texte depuse :

O-000047/2017 (B8-0319/2017)

Dezbateri :

PV 15/06/2017 - 3
CRE 15/06/2017 - 3

Voturi :

PV 05/07/2017 - 8.13
CRE 05/07/2017 - 8.13

Texte adoptate :


Proces-verbal
Joi, 15 iunie 2017 - Strasbourg

3. Elaborarea unei strategii industriale a UE ambițioase ca prioritate strategică pentru creștere economică, ocuparea forței de muncă și inovarea din Europa (dezbatere)
Stenograma

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000047/2017) adresată de Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica și Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D și de Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek și Massimiliano Salini, în numele Grupului PPE, Comisiei: Elaborarea unei strategii industriale a UE ambițioase ca prioritate strategică pentru creșterea economică, ocuparea forței de muncă și inovarea din Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Patrizia Toia și Françoise Grossetête au dezvoltat întrebarea.

Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Massimiliano Salini, în numele Grupului PPE, Martina Werner, în numele Grupului S&D, Evžen Tošenovský, în numele Grupului ECR, Enrique Calvet Chambon, în numele Grupului ALDE, Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, Raymond Finch, în numele Grupului EFDD, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către Massimiliano Salini, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Herbert Reul, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Reinhard Bütikofer, Edouard Martin, Bronis Ropė, Dominique Bilde, Anne Sander, Bernd Lange, Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera și Jiří Pospíšil.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Nicola Caputo, Eleftherios Synadinos și Doru-Claudian Frunzulică.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate