Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2732(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000047/2017

Predkladané texty :

O-000047/2017 (B8-0319/2017)

Rozpravy :

PV 15/06/2017 - 3
CRE 15/06/2017 - 3

Hlasovanie :

PV 05/07/2017 - 8.13
CRE 05/07/2017 - 8.13

Prijaté texty :


Zápisnica
Štvrtok, 15. júna 2017 - Štrasburg

3. Budovanie ambicióznej priemyselnej stratégie EÚ ako strategickej priority pre rast, zamestnanosť a inovácie v Európe (rozprava)
Doslovný zápis

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000047/2017) ktorú položili Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica a Kathleen Van Brempt v mene skupiny S&D a Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek a Massimiliano Salini v mene skupiny PPE, pre Komisiu: Budovanie ambicióznej priemyselnej stratégie EÚ ako strategickej priority pre rast, zamestnanosť a inovácie v Európe (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Patrizia Toia a Françoise Grossetête rozvinuli otázku.

Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Massimiliano Salini v mene skupiny PPE, Martina Werner v mene skupiny S&D, Evžen Tošenovský v mene skupiny ECR, Enrique Calvet Chambon v mene skupiny ALDE, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Raymond Finch v mene skupiny EFDD, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Massimiliano Salini, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Herbert Reul, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Reinhard Bütikofer, Edouard Martin, Bronis Ropė, Dominique Bilde, Anne Sander, Bernd Lange, Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera a Jiří Pospíšil.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Nicola Caputo, Eleftherios Synadinos a Doru-Claudian Frunzulică.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia