Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2732(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000047/2017

Ingivna texter :

O-000047/2017 (B8-0319/2017)

Debatter :

PV 15/06/2017 - 3
CRE 15/06/2017 - 3

Omröstningar :

PV 05/07/2017 - 8.13
CRE 05/07/2017 - 8.13

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 15 juni 2017 - Strasbourg

3. Bygga upp en ambitiös industristrategi för EU som en strategisk prioritering för tillväxt, sysselsättning och innovation i Europa (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Fråga för muntligt besvarande (O-000047/2017) från Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica och Kathleen Van Brempt för S&D-gruppen och Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek och Massimiliano Salini för PPE-gruppen, till kommissionen: Bygga upp en ambitiös industristrategi för EU som en strategisk prioritering för tillväxt, sysselsättning och innovation i Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Patrizia Toia och Françoise Grossetête utvecklade frågan.

Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Massimiliano Salini för PPE-gruppen, Martina Werner för S&D-gruppen, Evžen Tošenovský för ECR-gruppen, Enrique Calvet Chambon för ALDE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Raymond Finch för EFDD-gruppen, som avböjde en fråga ("blått kort") från Massimiliano Salini, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Herbert Reul, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Reinhard Bütikofer, Edouard Martin, Bronis Ropė, Dominique Bilde, Anne Sander, Bernd Lange, Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera och Jiří Pospíšil.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Nicola Caputo, Eleftherios Synadinos och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Elżbieta Bieńkowska.

Resolutionsförslagen (artikel 128.5 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy