Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2722(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0414/2017

Debatter :

PV 15/06/2017 - 4.1
CRE 15/06/2017 - 4.1

Omröstningar :

PV 15/06/2017 - 7.2
CRE 15/06/2017 - 7.2

Antagna texter :

P8_TA(2017)0267

Protokoll
Torsdagen den 15 juni 2017 - Strasbourg

4.1. Fallet med den azerbajdzjanske journalisten Afgan Mukhtarli
CRE

Resolutionsförslag B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 och B8-0420/2017 (2017/2722(RSP))

Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Petras Auštrevičius, Helmut Scholz och Željana Zovko redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Kati Piri för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Reinhard Bütikofer, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Krzysztof Hetman, Kosma Złotowski, Norica Nicolai och Ivo Vajgl.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Maria Grapini, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Heidi Hautala, Fabio Massimo Castaldo, Michaela Šojdrová, Seán Kelly och Ana Gomes.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 15.6.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy