Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2724(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0424/2017

Debatter :

PV 15/06/2017 - 4.3
CRE 15/06/2017 - 4.3

Omröstningar :

PV 15/06/2017 - 7.4

Antagna texter :

P8_TA(2017)0269

Protokoll
Torsdagen den 15 juni 2017 - Strasbourg

4.3. Människorättssituationen i Indonesien
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 och B8-0431/2017 (2017/2724(RSP))

Bas Belder, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat och Jeroen Lenaers redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Tomáš Zdechovský för PPE-gruppen, David Martin för S&D-gruppen, Marek Jurek för ECR-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Csaba Sógor och Ana Gomes.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot och Stanislav Polčák.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.4 i protokollet av den 15.6.2017.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.40 och återupptogs kl. 12.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy