Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 15. června 2017 - Štrasburk

4. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 14.6.2017.)


4.1. Případ ázerbájdžánského novináře Afgana Muhtarliho

Návrhy usnesení B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 a B8-0420/2017 (2017/2722(RSP))

Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Petras Auštrevičius, Helmut Scholz a Željana Zovko uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Kati Piri za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Reinhard Bütikofer, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Pavel Telička za skupinu ALDE, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Krzysztof Hetman, Kosma Złotowski, Norica Nicolai a Ivo Vajgl.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Maria Grapini, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Heidi Hautala, Fabio Massimo Castaldo, Michaela Šojdrová, Seán Kelly a Ana Gomes.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska (členka Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.2 zápisu ze dne 15.6.2017.


4.2. Pákistán, zejména situace obhájců lidských práv a trest smrti

Návrhy usnesení B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017 a B8-0429/2017 (2017/2723(RSP))

Branislav Škripek, Soraya Post, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo a Tunne Kelam uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Jiří Pospíšil za skupinu PPE, Neena Gill za skupinu S&D, Sajjad Karim za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Pavel Svoboda, Doru-Claudian Frunzulică a Amjad Bashir, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Bas Belder, Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot a Marijana Petir.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.3 zápisu ze dne 15.6.2017.


4.3. Situace v oblasti lidských práv v Indonésii

Návrhy usnesení B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 a B8-0431/2017 (2017/2724(RSP))

Bas Belder, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat a Jeroen Lenaers uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Tomáš Zdechovský za skupinu PPE, David Martin za skupinu S&D, Marek Jurek za skupinu ECR, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Csaba Sógor a Ana Gomes.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot a Stanislav Polčák.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.4 zápisu ze dne 15.6.2017.

(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 11:40, pokračovalo v 12:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

Právní upozornění - Ochrana soukromí