Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 15. juuni 2017 - Strasbourg

4. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 14.6.2017 protokollipunkt 2.)


4.1. Aserbaidžaani ajakirjaniku Afgan Mukhtarli juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 ja B8-0420/2017 (2017/2722(RSP))

Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Petras Auštrevičius, Helmut Scholz ja Željana Zovko tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Kati Piri fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Reinhard Bütikofer, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Krzysztof Hetman, Kosma Złotowski, Norica Nicolai ja Ivo Vajgl.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Maria Grapini, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Heidi Hautala, Fabio Massimo Castaldo, Michaela Šojdrová, Seán Kelly ja Ana Gomes.

Sõna võttis Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.6.2017 protokollipunkt 7.2.


4.2. Pakistan, eelkõige inimõiguste kaitsjate olukord ja surmanuhtlus

Resolutsiooni ettepanekud B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017 ja B8-0429/2017 (2017/2723(RSP))

Branislav Škripek, Soraya Post, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo ja Tunne Kelam tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Jiří Pospíšil fraktsiooni PPE nimel, Neena Gill fraktsiooni S&D nimel, Sajjad Karim fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Pavel Svoboda, Doru-Claudian Frunzulică ja Amjad Bashir, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Nicola Caputo, Bas Belder, Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot ja Marijana Petir.

Sõna võttis Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.6.2017 protokollipunkt 7.3.


4.3. Inimõiguste olukord Indoneesias

Resolutsiooni ettepanekud B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 ja B8-0431/2017 (2017/2724(RSP))

Bas Belder, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat ja Jeroen Lenaers tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Tomáš Zdechovský fraktsiooni PPE nimel, David Martin fraktsiooni S&D nimel, Marek Jurek fraktsiooni ECR nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Csaba Sógor ja Ana Gomes.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.6.2017 protokollipunkt 7.4.

(Istung katkestati kell 11.40 ja see jätkus kell 12.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

Õigusteave - Privaatsuspoliitika