Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2017 m. birželio 15 d. - Strasbūras

4.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2017 06 14 protokolo 2 punktas)


4.1. Afgano Mukhtarlio atvejis ir žiniasklaidos padėtis Azerbaidžane

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 ir B8-0420/2017 (2017/2722(RSP))

Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Petras Auštrevičius, Helmut Scholz ir Željana Zovko pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Kati Piri S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Reinhard Bütikofer), Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu, Pavel Telička ALDE frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Krzysztof Hetman, Kosma Złotowski, Norica Nicolai ir Ivo Vajgl.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Maria Grapini (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Heidi Hautala), Fabio Massimo Castaldo, Michaela Šojdrová, Seán Kelly ir Ana Gomes.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė).

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 06 15 protokolo 7.2 punktas


4.2. Pakistanas, ypač žmogaus teisių gynėjų padėtis ir mirties bausmė

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017 ir B8-0429/2017 (2017/2723(RSP))

Branislav Škripek, Soraya Post, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo ir Tunne Kelam pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Jiří Pospíšil PPE frakcijos vardu, Neena Gill S&D frakcijos vardu, Sajjad Karim ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Georgios Epitideios, Pavel Svoboda, Doru-Claudian Frunzulică ir Amjad Bashir (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Bas Belder, Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot ir Marijana Petir.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 06 15 protokolo 7.3 punktas


4.3. Žmogaus teisių padėtis Indonezijoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 ir B8-0431/2017 (2017/2724(RSP))

Bas Belder, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat ir Jeroen Lenaers pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Tomáš Zdechovský PPE frakcijos vardu, David Martin S&D frakcijos vardu, Marek Jurek ECR frakcijos vardu, Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor ir Ana Gomes.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 06 15 protokolo 7.4 punktas

(Posėdis sustabdytas 11.40 val. ir atnaujintas 12.00 val.)

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

Teisinis pranešimas - Privatumo politika