Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 15 juni 2017 - Straatsburg

4. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 14.6.2017 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


4.1. De zaak van Afgan Mukhtarli en de situatie van de media in Azerbeidzjan

Ontwerpresoluties B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 en B8-0420/2017 (2017/2722(RSP))

Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Petras Auštrevičius, Helmut Scholz en Željana Zovko lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Kati Piri, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Reinhard Bütikofer, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Krzysztof Hetman, Kosma Złotowski, Norica Nicolai en Ivo Vajgl.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Maria Grapini, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Heidi Hautala, Fabio Massimo Castaldo, Michaela Šojdrová, Seán Kelly en Ana Gomes.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.2 van de notulen van 15.6.2017.


4.2. Pakistan, met name de situatie van mensenrechtenverdedigers en de doodstraf

Ontwerpresoluties B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017 en B8-0429/2017 (2017/2723(RSP))

Branislav Škripek, Soraya Post, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo en Tunne Kelam lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Jiří Pospíšil, namens de PPE-Fractie, Neena Gill, namens de S&D-Fractie, Sajjad Karim, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Pavel Svoboda, Doru-Claudian Frunzulică en Amjad Bashir, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Nicola Caputo, Bas Belder, Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot en Marijana Petir.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.3 van de notulen van 15.6.2017.


4.3. De mensenrechtensituatie in Indonesië

Ontwerpresoluties B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 en B8-0431/2017 (2017/2724(RSP))

Bas Belder, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat en Jeroen Lenaers lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Tomáš Zdechovský, namens de PPE-Fractie, David Martin, namens de S&D-Fractie, Marek Jurek, namens de ECR-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Csaba Sógor en Ana Gomes.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.4 van de notulen van 15.6.2017.

(De vergadering wordt om 11.40 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

Juridische mededeling - Privacybeleid