Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 15 czerwca 2017 r. - Strasburg

4. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 14.6.2017)


4.1. Sprawa azerbejdżańskiego dziennikarza Afgana Mukhtarliego

Projekty rezolucji B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 i B8-0420/2017 (2017/2722(RSP))

Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Petras Auštrevičius, Helmut Scholz i Željana Zovko przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Kati Piri w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Reinharda Bütikofera, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Krzysztof Hetman, Kosma Złotowski, Norica Nicolai i Ivo Vajgl.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Maria Grapini, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Heidi Hautalę, Fabio Massimo Castaldo, Michaela Šojdrová, Seán Kelly i Ana Gomes.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.2 protokołu z dnia 15.6.2017.


4.2. Pakistan, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka i stosowanie kary śmierci

Projekty rezolucji B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017 i B8-0429/2017 (2017/2723(RSP))

Branislav Škripek, Soraya Post, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo i Tunne Kelam przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Jiří Pospíšil w imieniu grupy PPE, Neena Gill w imieniu grupy S&D, Sajjad Karim w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Georgios Epitideios niezrzeszony, Pavel Svoboda, Doru-Claudian Frunzulică i Amjad Bashir, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Bas Belder, Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot i Marijana Petir.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.3 protokołu z dnia 15.6.2017.


4.3. Sytuacja w zakresie praw człowieka w Indonezji

Projekty rezolucji B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 i B8-0431/2017 (2017/2724(RSP))

Bas Belder, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat i Jeroen Lenaers przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Tomáš Zdechovský w imieniu grupy PPE, David Martin w imieniu grupy S&D, Marek Jurek w imieniu grupy ECR, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Csaba Sógor i Ana Gomes.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot i Stanislav Polčák.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.4 protokołu z dnia 15.6.2017.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.40 i wznowione o godz. 12.00.)

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności