Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 15 iunie 2017 - Strasbourg

4. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 2 al PV din 14.6.2017.)


4.1. Cazul jurnalistului din Azerbaidjan Afgan Mukhtarli

Propuneri de rezoluții B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 și B8-0420/2017 (2017/2722(RSP))

Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Petras Auštrevičius, Helmut Scholz și Željana Zovko au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Kati Piri, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Reinhard Bütikofer, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Krzysztof Hetman, Kosma Złotowski, Norica Nicolai și Ivo Vajgl.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Maria Grapini, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Heidi Hautala, Fabio Massimo Castaldo, Michaela Šojdrová, Seán Kelly și Ana Gomes.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei).

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.2 al PV din 15.6.2017.


4.2. Pakistan, în special situația apărătorilor drepturilor omului și pedeapsa cu moartea

Propuneri de rezoluții B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017 și B8-0429/2017 (2017/2723(RSP))

Branislav Škripek, Soraya Post, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo și Tunne Kelam au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Jiří Pospíšil, în numele Grupului PPE, Neena Gill, în numele Grupului S&D, Sajjad Karim, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Georgios Epitideios, neafiliat, Pavel Svoboda, Doru-Claudian Frunzulică și Amjad Bashir, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Bas Belder, Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot și Marijana Petir.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.3 al PV din 15.6.2017.


4.3. Situația drepturilor omului în Indonezia

Propuneri de rezoluții B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 și B8-0431/2017 (2017/2724(RSP))

Bas Belder, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat și Jeroen Lenaers au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Tomáš Zdechovský, în numele Grupului PPE, David Martin, în numele Grupului S&D, Marek Jurek, în numele Grupului ECR, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Csaba Sógor și Ana Gomes.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot și Stanislav Polčák.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.4 al PV din 15.6.2017.

(Ședința, suspendată la 11.40, a fost reluată la 12.00.)

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

Aviz juridic - Politica de confidențialitate