Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 15. júna 2017 - Štrasburg

4. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 14.6.2017 .)


4.1. Prípad azerbajdžanského novinára Afgana Muchtarliho

Návrhy uznesenia B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 a B8-0420/2017 (2017/2722(RSP))

Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Petras Auštrevičius, Helmut Scholz a Željana Zovko uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Kati Piri v mene skupiny S&D, ktora zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Reinhard Bütikofer, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Krzysztof Hetman, Kosma Złotowski, Norica Nicolai a Ivo Vajgl.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Maria Grapini, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Heidi Hautala, Fabio Massimo Castaldo, Michaela Šojdrová, Seán Kelly a Ana Gomes.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.2 zápisnice zo dňa 15.6.2017.


4.2. Pakistan, najmä situácia obhajcov ľudských práv a trest smrti

Návrhy uznesenia B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017 a B8-0429/2017 (2017/2723(RSP))

Branislav Škripek, Soraya Post, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo a Tunne Kelam uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Jiří Pospíšil v mene skupiny PPE, Neena Gill v mene skupiny S&D, Sajjad Karim v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Pavel Svoboda, Doru-Claudian Frunzulică a Amjad Bashir, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Nicola Caputo, Bas Belder, Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot a Marijana Petir.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.3 zápisnice zo dňa 15.6.2017.


4.3. Situácia v oblasti ľudských práv v Indonézii

Návrhy uznesenia B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 a B8-0431/2017 (2017/2724(RSP))

Bas Belder, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat a Jeroen Lenaers uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Tomáš Zdechovský v mene skupiny PPE, David Martin v mene skupiny S&D, Marek Jurek v mene skupiny ECR, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Csaba Sógor a Ana Gomes.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.4 zápisnice zo dňa 15.6.2017.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.40 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia