Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο

6. Σύνθεση των επιτροπών

Κατόπιν αιτήματος της Ομάδας S&D, το Σώμα εγκρίνει τον ακόλουθο διορισμό:

επιτροπή ECON : Renato Soru αντί του Luigi Morgano

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου