Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 15 juni 2017 - Straatsburg

6. Samenstelling commissies

Op verzoek van de S&D-Fractie, bekrachtigt het Parlement de volgende benoeming:

Commissie ECON : Renato Soru in de plaats van Luigi Morgano

Juridische mededeling - Privacybeleid