Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2722(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0414/2017

Rozpravy :

PV 15/06/2017 - 4.1
CRE 15/06/2017 - 4.1

Hlasování :

PV 15/06/2017 - 7.2
CRE 15/06/2017 - 7.2

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0267

Zápis
Čtvrtek, 15. června 2017 - Štrasburk

7.2. Případ ázerbájdžánského novináře Afgana Muhtarliho (hlasování)
CRE

Návrhy usnesení B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 a B8-0420/2017 (2017/2722(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0414/2017

(nahrazující B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 a B8-0420/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev a Julia Pitera za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Ana Gomes za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić a Monica Macovei za skupinu ECR;

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Patricia Lalonde a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga a Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Bodil Valero a Jordi Solé za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2017)0267)

Vystoupení

Cristian Dan Preda s návrhem na odložení hlasování, Charles Tannock ve prospěch žádosti a Pavel Telička proti žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (272 pro, 315 proti, 27 zdržení se).

Heidi Hautala předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 8, který byl vzat v potaz.

Právní upozornění - Ochrana soukromí