Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2722(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0414/2017

Viták :

PV 15/06/2017 - 4.1
CRE 15/06/2017 - 4.1

Szavazatok :

PV 15/06/2017 - 7.2
CRE 15/06/2017 - 7.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0267

Jegyzőkönyv
2017. június 15., Csütörtök - Strasbourg

7.2. Afgan Mukhtarli ügye és a média helyzete Azerbajdzsánban (szavazás)
CRE

Állásfoglalási indítványok B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 és B8-0420/2017 (2017/2722(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0414/2017

(amely a B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 és B8-0420/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev és Julia Pitera, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Ana Gomes, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić és Monica Macovei, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Patricia Lalonde és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga és Lola Sánchez Caldentey, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Bodil Valero és Jordi Solé, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo és Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2017)0267)

Felszólalások

Cristian Dan Preda javasolja a szavazás elhalasztását, Charles Tannock mellette és Pavel Telička ellene.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (272 mellette, 315 ellene, 27 tartózkodás).

Heidi Hautala szóbeli módosító javaslatot nyújtott be a (8) bekezdéshez, amelyet elfogadnak.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat