Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2722(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0414/2017

Debatai :

PV 15/06/2017 - 4.1
CRE 15/06/2017 - 4.1

Balsavimas :

PV 15/06/2017 - 7.2
CRE 15/06/2017 - 7.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0267

Protokolas
Ketvirtadienis, 2017 m. birželio 15 d. - Strasbūras

7.2. Afgano Mukhtarlio atvejis ir žiniasklaidos padėtis Azerbaidžane (balsavimas)
CRE

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 ir B8-0420/2017 (2017/2722(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0414/2017

(keičia B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 ir B8-0420/2017):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev ir Julia Pitera PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Ana Gomes S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić ir Monica Macovei ECR frakcijos vardu;

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Patricia Lalonde ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga ir Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Bodil Valero ir Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2017)0267)

Kalbėjo:

Cristian Dan Preda, jis siūlė atidėti balsavimą, Charles Tannock pritarė pasiūlymui ir Pavel Telička prieštaravo pasiūlymui.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (272 balsavo už, 315 – prieš, 27 susilaikė) atmetė prašymą.

Heidi Hautala pateikė 8 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas balsuoti.

Teisinė informacija - Privatumo politika