Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2722(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0414/2017

Debates :

PV 15/06/2017 - 4.1
CRE 15/06/2017 - 4.1

Balsojumi :

PV 15/06/2017 - 7.2
CRE 15/06/2017 - 7.2

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0267

Protokols
Ceturtdiena, 2017. gada 15. jūnijs - Strasbūra

7.2. Azerbaidžānas žurnālista Afgan Mukhtarli lieta (balsošana)
CRE

Rezolūciju priekšlikumi B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 un B8-0420/2017 (2017/2722(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0414/2017

(aizstāj B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 un B8-0420/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev un Julia Pitera PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Ana Gomes S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić un Monica Macovei ECR grupas vārdā;

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Patricia Lalonde un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga un Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL grupas vārdā;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Bodil Valero un Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2017)0267).

Uzstāšanās

Cristian Dan Preda, lai ierosinātu atlikt balsošanu, Charles Tannock, lai atbalstītu šo pieprasījumu, un Pavel Telička, lai iebilstu pret šo pieprasījumu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (272 par, 315 pret, 27 atturas).

Heidi Hautala ierosināja mutisku grozījumu 8. punktam. Ierosinātais mutiskais grozījums tika pieņemts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika