Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2722(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0414/2017

Debaty :

PV 15/06/2017 - 4.1
CRE 15/06/2017 - 4.1

Głosowanie :

PV 15/06/2017 - 7.2
CRE 15/06/2017 - 7.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0267

Protokół
Czwartek, 15 czerwca 2017 r. - Strasburg

7.2. Sprawa azerbejdżańskiego dziennikarza Afgana Mukhtarliego (głosowanie)
CRE

Projekty rezolucji B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 i B8-0420/2017 (2017/2722(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0414/2017

(zastępujący B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 i B8-0420/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev i Julia Pitera, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Ana Gomes, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić i Monica Macovei, w imieniu grupy ECR;

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Patricia Lalonde i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga i Lola Sánchez Caldentey, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Bodil Valero i Jordi Solé, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Isabella Adinolfi, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2017)0267)

Wystąpienia

Cristian Dan Preda z wnioskiem o przełożenie głosowania, Charles Tannock za wnioskiem, i Pavel Telička przeciw wnioskowi.

W GE (przy 272 głosach za, 315 głosach przeciw i 27 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Heidi Hautala przedstawiła poprawkę ustną do ust. 8. Poprawka została przyjęta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności