Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2722(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0414/2017

Debatter :

PV 15/06/2017 - 4.1
CRE 15/06/2017 - 4.1

Omröstningar :

PV 15/06/2017 - 7.2
CRE 15/06/2017 - 7.2

Antagna texter :

P8_TA(2017)0267

Protokoll
Torsdagen den 15 juni 2017 - Strasbourg

7.2. Fallet med den azerbajdzjanske journalisten Afgan Mukhtarli (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 och B8-0420/2017 (2017/2722(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0414/2017

(ersätter B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 och B8-0420/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev och Julia Pitera, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Ana Gomes, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić och Monica Macovei, för ECR-gruppen;

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Patricia Lalonde och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga och Lola Sánchez Caldentey, för GUE/NGL-gruppen;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Bodil Valero och Jordi Solé, för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2017)0267)

Inlägg:

Cristian Dan Preda, som föreslog att omröstningen skulle skjutas upp, Charles Tannock, som uttalade sig för denna begäran, och Pavel Telička, som uttalade sig mot denna begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (272 röster för, 315 röster emot, 27 nedlagda röster).

Heidi Hautala lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 8. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy