Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2003(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0195/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0195/2017

Συζήτηση :

PV 14/06/2017 - 20
CRE 14/06/2017 - 20

Ψηφοφορία :

PV 15/06/2017 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0271

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο

7.6. Ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία [2017/2003(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Nicola Danti (A8-0195/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (την οποία κατέθεσε η Ομάδα ENF)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0271)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου